Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКЪРПИХА ДУПКАТА С ПАРИТЕ ЗА ПЛОМБИ

Д-р Живко Михайлов, председател на Съюза на стоматолозите, пред в. БАНКЕРЪДоктор Михайлов, как ще се отрази на стоматологичните услуги отказът на здравния министър Божидар Финков да подпише анекса към Националния рамков договор със здравната каса?- Анексът предвиждаше важни придобивки за хората, които се осигуряват в здравната каса. Целта беше да отворим по-широко вратата за специализирани изследвания, за по-достъпна стоматологична помощ за пълнолетните пациенти и повече безплатни зъболекарски услуги за децата и юношите. Допълнителното споразумение първоначално подписаха осем души от ръководството на касата, както изисква Законът за здравното осигуряване. Това, което се разигра впоследствие - нечии особени мнения, отказът на министър Божидар Финков да преподпише споразумението и оттеглилият парафа си Николай Николов от управителния съвет на касата, е само зле изигран спектакъл. Въпреки това според закона анексът е валиден. Затова Съюзът на стоматолозите настоява той да влезе в сила час по-скоро и да се изпълнява от всички страни. Имате ли обяснение за целта на спектакъла?- Според Националния рамков договор за 2002 г. всеки пълнолетен пациент има право на две безплатни лечебни дейности годишно, а децата - на три. За да успокоим страховете на здравната каса, че средствата й за зъболечение няма да стигнат, заложихме принципа тя да плаща по-малко, а пациентът повече. Така за една манипулация, която струва 13 лева, тя дава 4 лв., а гражданинът - 9 лева. Това спря хората да ходят на зъболекар. Към началото на юли се разбра, че са останали нереализирани 35% от предвидените пари за стоматологична помощ. Ето защо с анекса предложихме обръщане на принципа на плащане - касата поема 9 лв., а пациентът - 4 лева. Разчетите направени съвместно с нейни експерти, показаха, че това е напълно възможно в рамките на бюджета за зъболечение, който за тази година е 38 млн. лева. Същевременно обаче се оказа, че свършват парите за лекарства. Тогава управителният съвет на касата неправомерно взе от парите за стоматологична и медицинска помощ, за да покрие дупката, която се отвори. Твърдите, че въпреки всичко анексът е валиден...- Да, валиден е. Стоматологичният съюз предаде анекса в Държавен вестник за обнародване, но не го приеха. Следващата седмица ще поискаме от управителния съвет на касата той да направи това. На 17 септември, съвместно с Българския лекарски съюз подадохме и иск във Върховния административен съд срещу мълчаливия отказ на министър Божидар Финков да преподпише анекса. Как си обяснявате мълчаливия отказ на министър Финков?- Може да се изтълкува като нерешителност или политическа поръчка. Моето категорично мнение е, че неподписвайки анекса, той изпълни политическа поръчка да реши проблема с лекарствата и да спаси кабинета. Не е тайна, че през това лято започнаха да се коментират наченките на правителствена и политическа криза в България. Ако нещо в здравеопазването може да дестабилизира политическата ситуация и управляващото мнозинство, това е точно въпросът с безплатните медикаменти. Не бива да се забравя и фактът, че в бизнеса с лекарства са намесени огромни интереси, каквито в стоматологичната и медицинската лечебна дейност няма. Има ли опасност да закъснее подписването на Националния рамков договор за 2003 година?- Напрежението между Стоматологичния съюз и Лекарския съюз, от една страна, и здравната каса, от друга, е много високо и продължава да се покачва. Това определено ще затрудни предстоящото договаряне за следващата година. То трябваше да започне още на 9 септември. При неяснотата с анекса и на фона на предстоящите изменения в Закона за здравното осигуряване се задават нови правила на играта. Оттук нататък ние, стоматолозите, ще изискваме в изработването на Националния рамков договор строго да се спазва законът. Той казва, че текстът на договора се изработва и подписва от управителния съвет на здравната каса и от нейния директор, както и от представители на управителните съвети на двата съюза. Досега ние сме участвали с упълномощени представители, а от здравната каса - само с експерти. Но повече със служители няма да преговаряме. Искаме срещу нас да седнат хората от управителния й съвет. Докато се уредят неразбориите, ясно ли е как е българинът със зъбите?- Състоянието му е плачевно. Здравното осигуряване не може да гарантира безплатно стоматологично лечение и се налага хората да плащат от джоба си. Това могат да си позволят малцина. За да бъде сравнително добре със зъбите, българинът се нуждае от минимум 550 млн. лв. годишно. А сега сумата е петнадесет пъти по-малка. Държавата също бяга от своите задължения. Най-малкото, което може да направи, е да поеме безплатното лечение на децата, но тя не го прави. В резултат на това 70% от петгодишните малчугани са с кариес. При възрастните той достига 98 на сто. Шейсет процента от юношите са с пародонтални заболявания, а при хората в активна възраст процентът е 92. На този фон Световната здравна организация си е поставила за цел 50% от петгодишните деца у нас да са без кариес. В някои европейски страни, а и в САЩ и Канада реалният показател е над 70 на сто. Повече от ясно е, че ние не можем да изпълним тези изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във