Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКОНЪТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО ПРИСТЪПИ НА ЗАПАД

Някои предложения на застрахователите, които се дъвчат в т.нар. публично пространство от години, са намерели отражение в променените текстове на Закона за застраховането. Собствениците на автомобили ще могат да купуват задължителната застраховка Гражданска отговорност за различен период от време, а не както досега - само за една година, решиха членовете на Комисията по бюджет и финанси при второто четене на проекта. Срокът на застраховката обаче не може да бъде по-малък от месец. Според новите изменения цената на полицата вече няма да зависи само от риска на автомобила, а и от личните характеристики на неговия собственик - възраст, професия, шофьорска практика, изминати километри, лична статистика за произшествия. Друга от поправките в закона урежда статута на Гаранционния фонд Задължително застраховане. Той ще премине под управлението на Асоциацията на българските застрахователи, макар че досега бе под шапката на Комисията за финансов надзор. Според промените в наредбата, средствата на фонда не трябва да бъдат по-малко от 3 млн. лева. Ако те спаднат под установения минимален размер за повече от един месец, недостигът ще се попълва със средства на застрахователите, които извършват задължителните застраховки. Сумата, която те ще трябва да платят, ще се определя пропорционално на усреднения им пазарен дял по тези застраховки за последните три години. Предоставените средства няма да се връщат, пише в документа. Една от промените в закона забранява на председателите на Комисията за финансов надзор да извършват друга платена дейност. Те могат да се занимават единствено с преподавателска или научна работа като членове на международни организации във връзка с дейността на комисията. Останалите й членове пък няма да могат да работят в изпълнителната власт. Според измененията Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) ще може да възлага дейности на лица, които не са застрахователи. Първоначалните текстове на наредбата задължаваха бюрото да възлага дейност по ликвидацията на щети по застраховката Гражданска отговорност за чужбина само на своите членове. За пръв път в закона се урежда и въпросът за застрахователната тайна. Застрахователните агенти ще бъдат длъжни да пазят в тайна сведенията, които са им станали известни при сключването и изпълнението на застраховката. Право на достъп до застрахователната тайна ще имат Комисията за финансов надзор, прокуратурата, следствието, полицията и Гаранционният фонд. В момента това може да стане само с решение от съда. За необходимостта от промени в Закона за застраховането се говори вече няколко години. Те са продиктувани от нуждата да се хармонизира българското застрахователно законодателство със съществуващото в Европейския съюз. Проектът за изменения и допълнения на закона е съгласуван с експертите от браншови организации като Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Гаранционния фонд, които дават съществени препоръки, засягащи бизнеса. Вече няколко пъти обаче депутатите отлагаха обсъждането на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във