Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКОНЪТ ЗА ДДС ЩЕ ПРЕТЪРПИ ПЪЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО

Неофициалният проект на Главна данъчна дирекция за нов закон за ДДС предвижда почти всички данъкоплатци да могат да се регистрират по него. Това евентуално ще влезе в сила от началото на следващата година. Дотогава обаче има много време и е възможно на властта и чиновниците да им дойде друг акъл.Ще се облекчи и прекратяването на регистрацията по избор, но то ще е възможно 12 месеца след доброволното вписване по ДДС. Все още се обсъжда и дали прагът за задължителна регистрация (той бе намален от 75 хил. на 50 хил. лв.) да бъде увеличен.По всичко личи, че издаването на фактура ще стане задължително и когато се продава стока или услуга за повече от 1000 лв. на граждани, които не са търговци. Освен това фактури ще се издават задължително и за финансови и застрахователни услуги (например отпускане на кредит), които, както и досега, ще бъдат освободени сделки по ДДС.Към освободените сделки в неофициалния проект на данъчната дирекция са добавени продажбите на сгради и прилежащата им земя, ако са били притежавани поне две години. Поправката по-скоро ще стимулира строителния бранш, макар че предприемачът няма да може да си приспадне платения налог за земята и вложените материали (при освободените сделки не се признава данъчен кредит). В момента с ДДС не се облагат сделките със земя и наемите на жилища. Но сред предложенията е занапред това да се отнася за продажбите на земеделска земя. Любопитно е идеята адвокатските услуги и в бъдеще да не се облагат. Друг е въпросът, че тя противоречи на европейската практика и при затварянето на глава Данъчна политика не е договорено подобно изключение. Когато културни или образователни организации извършват освободени сделки, предоставяйки стоки или услуги за набиране на средства, те също няма да плащат налог. Същото право ще се даде и на фондации, когато предоставят стоки и услуги на членовете си срещу членски внос. Тъй като това може да доведе до злоупотреби, се предлага да има таван за подобни сделки - 200 хил. лв. годишно. Към стоките, върху които при внос не се начислява ДДС, вероятно ще бъдат добавени електроенергията и природният газ.Сделките с нулева ставка (при тях, за разлика от освободените по ДДС, продавачът може да си приспадне данъчен кредит за закупени от него суровини и други стоки) също ще претърпят промени. Както и досега, към тях ще се числи износът на стоки и международният транспорт. За износ на услуги пък ще се признава продажбата на софтуер, филми и на обществени далекосъобщителни услуги на чуждестранен оператор. Най-интересна сред предлаганите промени като че ли е свързана с фришоповете, за чието затваряне се води люта битка през лятото. Проектът предвижда продажбата на стоки в безмитни магазини и на борда на кораби и самолети да е с нулева ставка, което е възможно най-благоприятният режим.Освободени от ДДС до 2007 г. ще са сделките с учебници и билетите за спортни състезания и някои други прояви. Пак дотогава няма да се облагат вносът и продажбите на леки коли за инвалиди, но ще се въведат някои нови изисквания. До 1 януари 2007 г. ще се запази и преференциалният режим на туристическите услуги, които ще се облагат с намалена ставка от 7 на сто. Що се отнася до основната ставка на ДДС от 20%, промени при нея не се предвиждат. Но пък има идея правото на ползване на данъчен кредит да бъде орязано, поне ще се отнася до леките коли, резервните части за тях и услугите по поддръжка. Сега ДДС се приспада при покупка на автомобил за извършване на транспортни услуги с него, организиране на шофьорски курсове или ако автоработилница купува резервни части и материали. Намеренията са занапред това право да имат само таксиметровите фирми и тези, които дават коли под наем.Най-доволен може да е бизнесът от съкращаването на сроковете за връщането на данъка. Той ще се намали от три на един месец, но все още не е решено дали краткият период ще се отнася за всички фирми, или само за определени случаи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във