Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКОНЪТ СЕ СПЪВА В МИНИМАЛНИТЕ ПРАГОВЕ

Депутатите приеха Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г., с който се определят и конкретните размери на минималните осигурителни прагове по браншове и групи професии. Законодателното решение обаче ще виси в правния мир, тъй като основанието за въвеждането им още не е одобрено. Това трябва да стане с промените в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, но те още не са гласувани на първо четене и със сигурност няма да бъдат приети до края на годината. Така, ако парламентът или Конституционният съд не приеме корекциите в кодекса и отхвърли праговете, депутатите ще трябва да прегласуват и бюджета на общественото осигуряване. Той пък е вързан с големия закон за бюджета. Самите минимални осигурителни прагове също дават повод за недоумение - те се базират на класификация на професиите, определена с решение на министъра на труда, което изобщо не е обнародвано. А и не върви някак си осигуровките да зависят от групирането на професиите.Начинът, по който ще се въвеждат праговете в кодекса, пък поражда доста съмнения за тяхната законосъобразност. Негласуваният още проект предвижда това да стане с допълнение в чл. 6, който гласи, че минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица се определя с бюджета на НОИ. Добавката ще е, че с този бюджет се определят и минималните осигурителни прагове за работещите по трудов договор и по договор за управление. Излиза, че дори и работник, който се води на минималната заплата от 110 лв., може да бъде задължен да се осигурява върху 130, 200 или 300 лева. Според чл. 7 от кодекса осигурителните вноски се внасят едновременно с изплащането на дължимата заплата или на част от нея. В новите текстове обаче няма отговор на въпроса дали подлежат на санкция предприятия, които начисляват осигуровки върху определените прагове, но не ги внасят, тъй като не разполагат с достатъчно пари? На всичко отгоре няма ли да се стигне и до абсурдната ситуация дружество, което плаща авансово само част от заплатата (примерно 50 лева) и не се издължава на служителите си в края на месеца, да внася целия размер на осигурителните вноски?Предстоящите промени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване не обвързват новата база за начисляване на осигуровките и с обезщетенията, които ще получи работникът при настъпване на някой от покритите рискове - пенсиониране, трудова злополука, болест, безработица. Единствено в чл. 9, ал. 1 на кодекса, определящ как се зачита осигурителен стаж, е предвидена известна промяна. Според новия текст за стаж ще се признава времето, през което са дължими или внесени осигуровки, но върху не по-малка сума от посочената във въведените прагове. (Интересна в случая е думата дължими - тоест, ако предприятието е начислило осигуровки върху минималния праг, дори да не ги е внесло, лицето не губи правата си.) Не е предвидена обаче корекция в чл. 70, който определя как се смята размерът на пенсията - тя и занапред ще зависи предимно от индивидуалния коефициент, който пък е функция на действително получената заплата. На практика хората внасящи по-високи осигуровки, макар че се водят на минималната заплата, няма да получат по-голяма пенсия. Не се изменя и чл.54а на кодекса, от който зависи размерът на обезщетенията за безработица. В чл.41 пък, който определя начина на изчисляване на болничните, и занапред ще пише, че те зависят от брутното трудово възнаграждение. С други думи, ако някой получава по-ниска заплата, отколкото е минималният му осигурителен праг и се разболее, той ще си получи болничните въз основа на действителното възнаграждение.Всъщност именно наличието на насрещна услуга срещу осигуровките (пенсия или друго обезщетение) беше основанието Конституционният съд да реши, че те не са данъци (налозите са безвъзмездни) и следователно не попадат в обхвата на чл. 60 от конституцията. Само че сега се оказва, че тази насрещна услуга не зависи от вноските, което автоматично превръща осигуровките във вид данъчно задължение.Всички тези пропуски ни карат да си зададем един основен въпрос - няма ли в един момент минималните осигурителни прагове да се окажат незаконни?

Facebook logo
Бъдете с нас и във