Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКОН РАЗВЪРЗВА РЪЦЕТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Пенсионните фондове ще получат мечтаната либерализация на инвестиционния режим, стана ясно по време на икономическия форум, който се проведе през миналата седмица в столицата. Въпросът, който сега стои пред тези дружества, е дали разхлабването на примката няма да е съпроводено с мерки за затягане на контрола. Възможно е задължителните фондове да са подложени на по-строг режим, отколкото доброволните, коментира председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) Бисер Петков. Вече е ясно, че на пенсионните дружества ще се разреши да инвестират по-голяма част от средствата си зад граница (според сега действащото законодателство - 10% от активите им може да бъдат вложени на чуждестранните пазари). Най-вероятно с промените в Закона за допълнителното пенсионно осигуряване този процент ще стане 30. Едновременно с това обаче ще се завишат изискванията за професионална квалификация на членовете на управителните съвети и инвестиционните мениджъри на фондовете. Важно е дружествата да намерят баланс между доходност и сигурност, коментира в заместник-министърът на труда и социалната политика Валери Апостолов.Един от начините, чрез който ще се даде известна свобода на фондовете, е новият проектозакон за дружествата със специална инвестиционна цел. Той ще бъде внесен в парламента от НДСВ в близките седмици. В проекта ще бъдат описани правилата, по които компаниите ще могат да извършват т.нар. секюритизация на активите. Секюритизацията означава да се трансформира собствеността върху даден материален актив (например сграда) в собственост на ценни книжа (акции). Тази операция на практика означава прехвърляне на даден актив върху потенциалните инвеститори, коментираха експерти. Книжата на тези компании са ликвиден инструмент, коментира Стоян Динчийски, прокурист на Българо-американската кредитна банка.Тази процедура не се прави поотделно за всеки актив, защото това е много трудоемко. За да се извърши транзакцията, се създава отделно дружество, което се нарича дружество със специална цел. Те се управлява от съвет на директорите. Дружествата със специална цел ще предлагат ценни книжа съобразно законовите разпоредби.Очаква се при либерализацията на инвестиционни режим пенсионните фондове да бъдат сред първите, които ще се възползват от новия нормативен акт, коментираха експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във