Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА ОПЕРАЦИИ ЧИСТИ РЪЦЕ СЕ ГОВОРИ ДРУГАДЕ

Владимир Кисьов, председател на Столичния общински съвет, пред в. БАНКЕРЪГ-н Кисьов, ще си позволя да ви задам един принципен въпрос, който вече съм отправял и към ваши колеги общински съветници. Ако към кмета на Лондон, на Париж или на Ню Йорк бяха повдигнати прокурорски обвинения, подобни на тези към Стефан Софиянски, те биха ли си подали оставките, или не?- За оставки човек може да говори единствено и само от свое име. Лично аз бих подал оставка само ако я поиска този, който ми е гласувал доверие или ме е избрал. Както и ако съм убеден, че е извършено някакво нарушение. Според мен това би трябвало да е водещо за всяка една личност. Защото атаките - откъдето и да идват те, често преследват и други цели. И ако човек е слабохарактерен, може да се поддаде на някое по-настоятелно искане за оставка, което не е нормално.Кога и при какви условия и обстоятелства, според вас, ще се наложи да бъдат проведени предсрочни избори за столичен кмет?- Аз не коментирам казуса Софиянски. Мога да коментирам само казуса мажоритарно избрани кметове в България. Всяка атака срещу такива кметове дестабилизира местното самоуправление. Далеч съм от мисълта, че само защото е избран мажоритарно, еди-кой си трябва да бъде защитен или да не подлежи на санкциониране за извършени нарушения. Но когато това се превръща в постоянна практика, действително може да се стигне до дестабилизация. Има ли опасност да възникне хаос в управлението на София?- Мисля, че това зависи от нашата воля. Хаос има само тогава, когато той съзнателно бъде допуснат.Какви резултати очаквате от следствието срещу Софиянски?- Аз не мога да имам лични очаквания, защото единствено и само следствието разполага с пълната документация. Още повече че никой гражданин няма право да изземва правомощията на институциите, независимо от това как се казва той и какъв пост заема. На последната сесия на Столичния общински съвет бяха гласувани промени в бордовете на 37 дружества с общинско участие. Резултат от сделки и пазарлъци между икономически и политически лобита ли е тази смяна на около 120 човека, за някаква операция от вида чисти ръце ли става дума, или за нещо друго?- За операции чисти ръце се говори в други институции. Идеята е да се търси по-оптимално и по-добро управление на тези дружества. Но не твърдя, че досега те са били прекалено лошо управлявани. За пазарлъци и сделки не би могло да се говори, защото зад такива термини обикновено се крият параметри, каквито аз не знам да има. Когато съществува политическа воля за управление в коалиция, въпросът е с номинирането на тези хора в бордовете да гарантираме все по-голяма откритост в работата и на съвета, и на отделните дружества. За това става дума.Но за обикновения столичанин повечето общински фирми все още си остават черни кутии...- Мисля, че в сравнение с времето отпреди 11 ноември миналата година днес има много по-голяма прозрачност. Може да звучи нескромно, но има коренна разлика в работата на Столичния общински съвет. И при решаването на проблемите, и във формулирането на решенията, и в начина на подготвяне на заседанията действат строги правила. Деветдесет и девет на сто от решенията се вземат със становища най-малко на две комисии към СОС. Документите се оформят по строго определен начин, за да са ясни и достъпни за гражданите. На последното заседание беше гласуван Етичен кодекс за поведението на общинския съветник. За мое голямо удовлетворение общините в цялата страна копират, в добрия смисъл на думата, правилника за работа на СОС. Никой не може да иска след 15 години управление в преход положителните промени да станат като с магическа пръчка за някакви 7-8 месеца. Това теоретически просто е невъзможно. Но макар и бавно, новите правила и процедури вече се налагат. Вярвате ли, че с този Етичен кодекс ще се премахне корупцията сред общинските съветници? - В него са намерили място доста неща, например текстове, отнасящи се за взаимносвързани лица при участие в комисии и в СОС и при вземане на решения, за деклариране на подаръци, получени от граждани, за деклариране на имущества и приходи, получени по време на мандата и т.н. В началото имаше спорове, дали всичко това е необходимо. Но повечето общински съветници се убедиха в правотата на този кодекс, защото в крайна сметка всеки от нас е бил включен в листите по предложение на своята политическа сила и, разбира се, по свое желание. С поведението си ние сме длъжни да отговорим и на обществения интерес.След като поставяте такъв акцент върху морала, смятате ли, че е възможно Столичният общински съвет да преразгледа продажбите на безценица на някои общински терени в столичния център?- Оценката за цена и безценица е много субективна. Първо, важно е кой, кога и в кой период го казва. Да поддържам тезата, че в доста от случаите е могло да се извлекат и по-големи ползи за Столична община и за столичани, също е субективно. По правило оценките се правят от лицензирани оценители. Мисля, че в момента доказваме, че при всички продажби или замени на общински имоти се ориентираме към пресни пазарни оценки, направени към момента на сключване на сделката. Дори изпадаме в куриозни положения, когато общинският съвет възлага при първия етап на продажба или замяна на дадено общинско имущество да се пробва цена, по-висока от посочената от лицензирания оценител. При това е спорно дали качеството на оценката, дадена от общинските съветници, е по-добро от тази на оценителя. Но това е волята на съветниците и на общината. А що се отнася до преразглеждането на сделки, от чисто правна гледна точка това е невъзможно.Значи излиза, че битият - бит, и прочие, така ли?- Може и така да се каже. Там, където има нарушаване на лични или обществени интереси, или където има погазване на права, справедливост може да се търси единствено в съда.Г-н Кисьов, всеки столичанин би ви попитал защо продължават да никнат все нови и нови бензиностанции? Кой и защо дава разрешение за изграждането им?- Имам няколко отговора на този въпрос. Единият от тях е, че в крайна сметка пазарът определя съществуването на бензиностанциите като стопански субекти в една нормална конкурентна среда - стига те да бъдат в съответствие с екологичното ни законодателство и с всички други нормативни актове, свързани с упражняването на тази дейност. Второ, което е и част от новата политика на СОС, от 11 ноември 2003-а насам не сме давали разрешение за изграждането на бензиностанции на общински терени. Казвам това във връзка с обществената нетърпимост към появата на такъв вид строителство. Ако строежът на една бензиностанция отговаря на всички законови изисквания, общинският съвет може да откаже изграждането й единствено като наруши правото. Може би през следващите месеци трябва да помислим в общия градоустройствен план, т.е. в бъдещата визия за столицата, да бъдат определени точки, където могат да се изграждат такива обекти - независимо дали терените са частни, общински или държавни. Такъв подход се прилага в доста столици, например в Белград.Но в някои райони на София има уникално струпване на бензиностанции и най-малкото е неубедително да се твърди, че пазарът го изисква. Очевидно има и други критерии освен пазарните?- Трудно е да се даде оценка за всеки вид търговска дейност, защото на някои места например има невероятни струпвания на магазини за хранителни стоки. Конкуренцията заставя отделни хора да закриват обектите си, понеже не могат да издържат. В крайна сметка обаче виждаме, че исканията за такъв вид търговска дейност не секват, което означава, че нишата още не е запълнена.На какъв етап се намират преговорите за концесиите за чистотата на София?- На етап, в който комисията, водеща преговорите за увеличаване на дейностите по почистване на града, поставя определени условия и изисква определена информация от концесионерите. За първи път от десет години масово се мият улиците на столицата, включително и в жилищните комплекси. Този вид дейност също ще бъде включена към услугите, които ще се предоставят. Подчертавам, че следва да казваме договор за възлагане на услуга, а не концесионен договор, защото по конституция отпадъците не са природно богатство, за да говорим за концесиониране. Надявам се, че за приблизително същите пари, които се отделят за събиране и извозване на сметта и изобщо за почистването на София, ще бъдат включени по-голям обем дейности.А кой ще чисти междублоковите пространства и малките улички? Има малки фирми, които са готови да се заемат с това...- Те ще бъдат обект на дискусия при предоговарянето. В много случаи гражданите търсят единствено правата си при поддържането на чистотата, но никой от нас не мисли за задълженията им при спазването на определени норми и правила. Има купища сигнали за изхвърляне на отпадъци в пликове през балконите. В случая нещата повече опират до културата на гражданите, отколкото до задълженията на общината. Има и други идеи - например част от тези междублокови пространства, т.е. зелените тревни площи, да бъдат отдадени на символична цена за регламентирано ползване от жителите на блоковете - със съответните права и задължения. Става дума за поддържане на чистотата им през цялата година и за почистване на снега през зимата. Лично аз ще бъда доволен, ако успеем да направим това. Смятате ли, че Общинска банка може да бъде продадена до края на годината?- Като общински съвет ние можем да вземем решение за продажбата на нашите дялове, защото банката е акционерно дружество. Просто трябва да се намери схемата и формулата, по които Столичната община и столичани биха получили най-доброто. Продажбата трябва да стане само на цена, достойна за инвестираните пари и положения труд през тези години. Банката е малка, в относително добро състояние и могат да й се вземат добри пари. До края на годината не виждам как може да приключи продажбата й, но стартът може да бъде даден. По принцип всяка администрация и институция, участваща в местното самоуправление, трябва в максимална степен да се освобождава от несвойствени за нея дейности, като ги предоставя на специалисти. Това важи и за банковото дело, и за сферата на услугите, особено за социалните. Вече има много неправителствени организации, които имат много по-адекватно отношение към човешките проблеми, отколкото бюрократично създадените структури за отдаване на услуги в социалната сфера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във