Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА НЕВЕЖИТЕ В ГЕНЕТИКАТА - ВХОД ЗАБРАНЕН!

ЗАПОЧВА ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИЗа невежите в геометрията - вход забранен. Този надпис стоял над входа на Платоновата академия в древна Атина. Явно старите гърци са съзнавали, че под определена степен на познание човек няма право на някои особено отговорни занимания. Днес подобен текст, макар и леко видоизменен, би трябвало да има на входа на българския парламент при обсъждането на т.нар. законопроект за генетично модифицираните организми.И понеже открай време у нас невежите преобладават винаги и във всичко, дискусията около второто четене на този законопроект в парламентарната Комисия по околната среда и водите се проточи над половин година. Нормативният акт бе гласуван на първо четене в Народното събрание още на 12 декември 2003 година. Оттогава до днес споровете в комисията се водят буквално по всеки текст.Всъщност за какво става дума? Повечето хора не правят разлика между генно модифицираните организми (ГМО), които са продукт на генното инженерство, и мутантите. Темата е идеална храна за популизъм и е чудесно експлоатирана по всички географски ширини. Световните екрани са залети с хоръри за генетично създадени чудовища, които завладяват планетата, в медиите не липсват заглавия от типа Узаконяват храни мутанти, а неправителствени екологични организации, които лесно се превръщат в антиправителствени, вещаят апокалиптични картини. (Световният опит показва, че прекаленото заиграване с темата за ГМО бързо отвежда до глобализма, а оттам до геополитическите искания има само крачка.)На 8 юни сградата и на нашия парламент бе обсадена от протестиращи, които носеха плакати с надписи България - зона, свободна от ГМО! Те категорично се обявиха срещу приемането на закон за генно модифицираните организми и настояваха да се въведе мораториум върху всякакви продукти, произведени от тях.Ако се доверим на данните на еколозите, средностатистическият европеец горе-долу е на същото мнение. Например 99 на сто от чехите не искат ГМ-продукти да се продават на вътрешния пазар, 79% от словаците и 84% от поляците се обявяват за стриктно етикетиране и предпочитат натуралните ГМ храни, а 75.5% от хърватите не желаят да консумират ГМ продукти и поддържат закон за забраната им. Една четвърт от австрийците не мислят по-различно. Проучвания в Дания, Финландия и Норвегия сочат, че на пазарно предимство се радват естествените продукти. Повече от половината французи имат сериозни резерви към новите храни, 67% от италианците са против използването на ГМО в селското стопанство, а само 34 на сто от германците одобряват употребата им в хранителната промишленост. В Холандия 65 на сто отхвърлят ГМ храните и само 31% са съгласни с отглеждането на такива култури, но след многогодишно изследване на влиянието им върху околната среда. Почти всички испанци определят постиженията на генното инженерство като опасни за околната среда, а половината от тях ги смятат опасни и за хората. С други думи, материята е достатъчно сложна, за да спекулират с нея и невежите, и сериозните учени. А какво остава за простосмъртните депутати! Работата върху нашия законопроект започна още през 1998 година с участието на редица експерти и продължи до самото му внасяне в Народното събрание на 23 юли 2003-а. Той не беше лош, твърдят специалистите, но в действителност не гарантираше тази безопасност, към която се стремим.Приемането на такъв нормативен акт е изрично изискване на Европейския съюз. То се съдържа в Директива 2001/18/ на Европейския парламент и Съвета на Европа от 12 март 2001 година, която на 64 страници регламентира всичко, свързано със съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми. Текстовете й на практика са в императивна форма и без преувеличение може да се каже, че българският законопроект стриктно ги следва. Главната му цел е да гарантира, че присъствието на ГМО в страната не носи абсолютно никакъв риск както за околната среда, така и за здравето на хората. Освен това в основата и на Европейската директива, и на нашия проект лежи т.нар. принцип на предпазливостта, според който създаването на каквито и да било рискове, свързани с ГМО, се отхвърля още в зародиш. Някои депутати заемат популистки позиции - признава Евдокия Манева, председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите. - Да се говори за и против такъв закон е просто абсурдно. Той трябва да съществува и да има изключително строги и прецизни ограничителни регламенти. Работата в комисията върви изключително бавно тъкмо защото има колеги, които не разбират необходимостта от него. Дълго време спорихме дали да има мораториум върху ГМО. А един стриктно разработен закон в действителност играе ролята на мораториум върху тях. От друга страна, налагането му би било извънредно погрешен популистки ход и израз на правно безсилие, тъй като ние не можем да спрем развитието на науката.Ключов момент в проектозакона е фактът, че държавната политика в сферата на ГМО няма да се определя от правителството, а от двама министри - на околната среда и водите и на земеделието. Депутатите от НДСВ Теодора Литрова и Светлин Белчилов, които, между другото, доста се заиграваха с неправителствените организации, така и не успяха да наложат предложението си с тази деликатна материя да се занимава Министерският съвет. Освен това шефът на екологичното ведомство ще разполага със специална консултативна комисия, която ще му предлага да се пуснат, или не съответните ГМО в природата и на пазара. Последната дума обаче ще е на самия министър. Между първото и второто четене в проекта са направени значителни подобрения, твърди Евдокия Манева. По нейните думи точно те дават гаранции, че в България няма да има безконтролно освобождаване на ГМО. Така например членовете на спецкомисията, които ще са предимно рехабилитирани учени и експерти, ще дават само писмени становища, за да бъдат документирани позициите им, въз основа на които министърът ще решава. Освен това той няма да може да взема решение за освобождаване на ГМО, ако няма положително становище на комисията. Така се дава изключителна тежест на учените с познания в тази област.Като предпазна мярка позицията на комисията ще се определя с пълен консенсус, предвижда отделен текст. Ако дори само един неин член не е съгласен, тя няма да може да излезе със становище. И още една важна подробност - комисията няма да има право да дава положително становище за освобождаване на генно модифициран организъм в околната среда, ако има ограничения в Европейския съюз. Нещо повече, депутатите съставиха списък на култури, с които се забраняват всякакви генетични опити. В него влизат маслодайната роза, памукът, пшеницата, всички видове плодове и зеленчуци... Практически основният спектър от селскостопански продукти изобщо е изключен от сферата на работа с ГМО.Преди второто четене в проекта бяха въведени и забрани да се освобождават ГМО на разстояние до 30 километра от границите на екологично защитените обекти, както и на екологичните коридори, които ги свързват. Повечето експерти са на мнение, че тъй като значителна част от територията на България е заета от планини и гори, не остават много места, където да се отглеждат ГМО. А като се имат предвид и всички останали ограничения, става ясно, че българският интерес е добре защитен, смятат повечето специалисти.Предвидените глоби в законопроекта са твърде респектиращи. За пускане на ГМО в околната среда без разрешение санкцията е от 10 хил. до 50 хил. лв., а в по-особени случаи може да достигне и 60 хил. лева. Контролът върху генетично модифицираните организми ще се осъществява от специална лаборатория към Министерството на околната среда и водите, което се оценява от някои депутати като погрешно. Това не са стандартните химически лаборатории, с каквито разполага министерството - пояснява Манева. - По принцип такива лаборатории са извънредно скъпи и работят на базата на сериозни научни експерименти, които могат да се извършват само от висококвалифицирани експерти. Ние не разполагаме с апаратура, която да разкрие каква част от веригата на един продукт е вградена в ДНК-то на друг. Правилното решение беше това да е оторизирана лаборатория или към БАН, или към някой научен институт. Може да е и частна лаборатория. Сега обаче по чисто популистки съображения се създава административна структура, която ще бъде абсолютно безпомощна, тъй като дори няма да се намерят и специалисти за нея.Здравият разум изисква да признаем, че кошмарите на т.нар. екозащитници, в това число и на българските, са силно преувеличени. В крайна сметка историята познава същества, за които поне засега липсват доказателства, че са плод на генно инженерство. Сред тях например са вирусът на СПИН, Хитлер, Саддам и други от този род, за които генните инженери може би си заслужава да помислят как да предотвратят идването им на бял свят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във