Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА ЛЮБОВНИЯ ДУЕЛ ПЛАМА - ПЕТРОЛ НЯМА ТИХО ПРИСТАНИЩЕ

Що е то пристанище за обществен транспорт и на каква почва подобно животно вирее у нас? Оказва се, че върху отговора на този на пръв поглед нелеп въпрос си блъскат главите сума нашенски управници от 9 септември насам. На тази сакрална дата, но не през 1944-а, а през 2002 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев утвърждава съставения от неговото ведомство акт за изключителна държавна собственост върху прословутия порт Петрол - Варна. За зла участ, така се дава нов тласък на спора за неговия статут, който вече втора година набира все по-скандално ускорение. В основата на баталията е приватизационната сделка от август 1999 г. за продажбата на Петрол АД. Благодарение на нея купувачът на дружеството - фирмата Нафтекс, става частен притежател и на държавния петролен терминал във Варна. Това обстоятелство пък се превърна в една от главните пречки за съживяването на неработещата от три години злополучна плевенска Плама. Защото собствениците й в лицето на кипърския Плама Консорциум Лимитид категорично отказват да поемат риска и сключат договор със, според тях, незаконните собственици на пристанище Петрол - Варна. Бедата е, че няма от кое друго място да минат необходимите за пуска на рафинерията петролни доставки. Както съобщи в. БАНКЕРЪ в броя си от 13 септември тази година, по нареждане на главния прокурор Никола Филчев в момента магистратите от Върховна касационна прокуратура нищят причините, поради които през 1999 г. едно пристанище за обществен транспорт, което по регламент е изключителна държавна собственост, се модифицира в частно. Междувременно с постановление на същата прокуратура от 12 юли 2002 г. е разпоредено на транспортното министерство чрез подопечната му Изпълнителна агенция Пристанища администрация да предприеме мерки за възстановяване на държавния статут на варненския петролен терминал. Макар и със закъснение на 23 август транспортният министър Пламен Петров изпраща на колегата си Костадин Паскалев необходимата информация за границите, вида и предназначението на пристанище Петрол - Варна. Въз основа на тях на 9 септември Костадин Паскалев слага подписа си върху споменатия вече акт и го изпраща на варненския областен управител Яни Янев. От своя страна той тутакси дава старт на процедурата за административното изземване на пристанището, като разпорежда на частните му собственици от Петрол АД доброволно да предадат обекта до 23 септември. Те на свой ред изпращат на 18 и на 20 септември до министър Паскалев две последователни възражения срещу съставения от ведомството му акт за одържавяване на варненския порт.В официалните си писма изпълнителният директор на Петрол АД Светослав Йорданов атакува няколко, според него, съществени грешки в издадения от строителното министерство документ. Йорданов посочва, че въпросният акт е съставен на основание на чл. 107 и чл. 92 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, където е дадена дефиницията за това що е пристанище. Цитирайки я дословно, Йорданов изтъква, че в нейния контекст пристанище Петрол - Варна, включва само териториите на кейовата площадка, пирсове 1, 2 и 3 и автомобилните и железопътните подходи към тях. Защото само те притежавали белезите, характеризиращи ги като част от пристанище. Въпреки това, посочва шефът на Петрол АД, министерството на Паскалев неправомерно е актувало като изключителна държавна собственост и 114 000 кв. м - терена, върху които е разположена петролна база Варна. А тя изобщо не попадала в границите на пристанището и била собственост на Петрол още от 1939 година. Освен това, твърди Светослав Йорданов, тази собственост на дружеството била надлежно отразена както в кадастъра, така и в издадената към него скица. С тези аргументи Петрол АД моли министър Паскалев да бъдат направени съответните корекции в акта, който той е парафирал.От своя страна на 1 октомври тази година Костадин Паскалев също пише официална депеша, само че адресирана до транспортния министър Пламен Петров, с копие до Върховна касационна прокуратура и до варненския областен управител Яни Янев. Като излага подробно възраженията на Петрол АД, Паскалев пише:Очевидно е, че основният критерий за пространственото обособяване и отграничаване на пристанищата и определянето на конкретни съоръжени като техни елементи е функционалният - т.е. доколко конкретното съоръжение и територия са технологично и функционално свързани и присъщи за осъществяването на дейността на пристанището и неговите функции. В тази връзка в компетенциите на Министерството на транспорта и съобщенията, респективно на Агенция Пристанищна администрация, е да посочи кои точно съоръжения и територии принадлежат към конкретно пристанище. Поради тази причина и актът за изключителна държавна собственост за пристанище Петрол - Варна бе съставен съобразно информацията, предоставена ни от транспортното министерство.В заключение министър Паскалев моли колегата си Пламен Петров за две неща - експертите му да кажат какъв е в конкретния случай с варненския порт обхватът на понятието пристанище и да предоставят скица на границите на въпросното пристанище. Становището на транспортното ведомствовсе още не е готово, но информация за хода на неговата подготовка, което изисквало време за технологичното и правно прецизиране, бе предоставена официално на в.БАНКЕРЪ. В нея между другото е посочено, че: Пристанището Петрол - Варна е вписано в регистъра на пристанищата на агенция Пристанищна администрация под N6 от 25 август 2000 година. Видът на пристанището е за обществен транспорт, предназначението - обработка-разтоварване на нефтопродукти. Съгласно валидния в сегашния момент кадастрален план имотите са записани на Петрол АД, а не като публична държавна собственост. Ето защо бе невъзможно за изпълнителна агенция Пристанищна администрация да изисква актуална кадастрална скица от община Варна - район Аспарухово.От ведомството на Пламен Петров уточниха още, че междувременно - на 10 октомври, там е постъпило и становището на дружеството Нова Плама АД, което е силно заинтересовано от връщането на варненското пристанище в държавни ръце. Мениджърите на плевенската рафинерия пък изтъкват, че е некоректно Петрол АД да твърди, че актът на Костадин Паскалев е съставен на основание на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Защото документът бил изготвен въз основа на чл. 69 от Закона за държавната собственост. От Нова Плама отбелязват, че: Всички доводи на Петрол АД срещу процедурата и компетентността на органите, съставили и утвърдили акта за държавна собственост, са правно несъстоятелни и логически необоснованиЯсно е, че принципното решаване на въпроса със собствеността върху пристанищата за обществен транспорт ще прекрати неправомерното им ползване от лицата, които са ги заграбили, и ще въведе ред в експлоатацията на тези общественозначими обекти. Позовавайки се на изискванията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, шефовете на плевенската рафинерия твърдят, че отделянето на петролната база от останалия пристанищен комплекс по начина, предлаган от Петрол АД, би довело до практическата невъзможност Петрол - Варна, да се ползва като пристанище за обществен транспорт. Защото - аргументират се юристите от Плама, терминалите се състоят от места за акостиране на плавателните средства, от помпени съоръжения, тръбопроводи, резервоари, автомобилни и железопътни подходи. Безспорно било, че в тези терминали трябвало да се включат както всички пристанищни съоръжения, така и теренът под спорната петролна база. В противен случай, поясняват юристите на плевенското предприятие, се върви към нелепа картинка: бракоразводен дележ на неделим семеен апартамент, при който за единия от бившите съпрузи остава половинката без санитарен възел.Според изпълнителната директорка на Нова Плама Петя Йорданова, отговаряща за финансовите въпроси, рафинерията вече била готова за пускане в действие. Извършено било пълно пропарване на всички инсталации, за да могат да работят при зимни услови. За операцията били похарчени над 1 млн. лв., сключени били и предварителни договори за назначаването на около 200 нови работници. Висящата ситуация около варненския порт обаче поставяла под въпрос съдбата на плевенската рафинерия. Заместник икономическият министър Никола Янков обаче не вижда никаква пречка Нова Плама да заработи, ако нейните мениджъри и собственици наистина искат това. Не им е проблемът във варненското пристанище, заяви пред в. БАНКЕР Янков. Той отхвърля и отправяните му обвинения, че като бивш изпълнителен директор на Нафтекс, което е мажоритарен акционер в Петрол АД, защитава нейните интереси и работи срещу Плама. За щастие или нещастие, няма как да влияя върху разрешаването на казуса с пристанище Петрол - Варна, твърди Никола Янков. Според него одържавяването на порта е един прибързан акт, който министър Паскалев издал под натиск. Заместникът на Николай Василев прогнозира, че ако частните собственици на петролния порт бъдат принудени да го напуснат, нещата ще стигнат до съда. А като знаем как бързо действа той, нищо чудно в пристанището да влязат мургави варненски момчета и с чук и щанги да ликвидират обекта, безпокои се Никола Янков. Дано той и песимистите за бъдещето на Плама се окажат лоши пророци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във