Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА КОГО СЕ ПОДГОТВЯ СДЕЛКАТА СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА?

Собствениците на хотели във варненския курорт Св. Св. Константин и Елена алармираха, че не знаят какво ще се случи със земята, върху която са изградени техните обекти, след като 72% от акциите на комплекса бяха предложени за публична продан. Според собственика на Булфлекс ЕООД - София, Любомир Живанкин, който е закупил хотел Корал като обособена част от Св. Св. Константин и Елена АД с приватизационен договор от 21 октомври 1999 г., сключен с тогавашното министерство на търговията и туризма, той не е спазен. В този договор държавата е поела задължение след влизане в сила на Застроителния и регулационен план (ЗРП) на курорта да продаде прилежащия към хотела терен на новия собственик. ЗРП влиза в сила на 24 август 2001 г., но поради липса на инициатива от страна на държавата да си изпълни договорения ангажимент на 16 ноември 2001 г. притежателят на Корал подава изрична молба до ръководството на Св. Св. Константин и Елена АД за закупуване на парцела. Съветът на директорите на дружеството взема решение за неговата продажба едва на 15 февруари 2002 г., като определя цена по 18.62 щ. долара на кв. м, с разсрочено плащане за пет години при първоначална вноска - 30% от цялата сума. За да бъде пуснато в ход това решение обаче, е необходимо съгласието на АП, което е поискано своевременно. След дълъг период на мълчание на 8 май 2002 г. нейният изпълнителен директор Апостол Апостолов изпраща писмено становище до Министерството на икономиката, в което се казва, че е нецелесъобразно извършването на разпоредителни действия с дълготрайни активи на дружества с повече от 50% държавно участие. Така, без да пояснява защо е нецелесъобразно, държавата на практика отказва да изпълни своето договорно задължение за продажба на земята, на която са построени обектите в Св. Св. Константин и Елена, купени и платени по приватизационни сделки. След острата реакция на собствениците на хотели, които са сключили идентични договори - като този на Булфлекс ООД, Агенцията разрешава закупуването на терените около хотелите. Но при условия, различни от тези, които през февруари 2002 г. определя ръководството на комплекса. Без да прави никаква обосновка, Агенцията за приватизация определя цена от 108 лв. на кв. м, а срокът за плащане - на 13 работни дни от датата на уведомлението, което собствениците получават на 5 юни 2002 година. Което това означава, че парите е трябвало да се броят до 24 юни 2002 година. Не ни стана ясно - заявяват потърпевшите - защо за три месеца цената за квадратен метър скочи три пъти, нито защо ни бе поставен ултимативно такъв абсурдно кратък срок, и то с условието да заплатим цената без всякакви разсрочки. Не можем да съберем приходи от продажба, не можем да получим банков кредит, не можем да разчитаме и на заделени от миналата година средства, защото вече сме ги вложили в подготовката за този сезон, обяснява Живанкин пред БАНКЕРЪ. Все пак след протестите на собствениците на хотели АП решава цената да се плати разсрочено за пет години, а срокът за сключване на сделките е увеличен с 14 работни дни, т.е. до 12 юли 2002 година. Изправени пред опасността друг да купи имотите, оферирайки по-високи цени, хотелиерите приключват с протестите, плащат и получават нотариалните актове за покупките. Едва през тази седмица ни стана ясно защо беше това ходене по мъките, казва Живанкин. Той сочи решение N485 от 15 юли 2002 г. на Министерския съвет, с което обявеното за приватизация Св. Св. Константин и Елена АД е включено в списъка на търговските дружества, при чиято продажба се допуска плащане с непарични платежни средства. До края на годината акциите на дружеството трябва да бъдат пуснати на БФБ-София. По думите на собствениците на хотели сделката е била подготвяна за конкретен купувач. Ако се съди по факта, че предвиденото разсрочено плащане на земята не е уговорено в полза на държавния бюджет, а в полза на търговското дружество Св. Св. Константин и Елена, излиза, че те имат право. Според хотелиерите, това означава, че приватизаторът на комплекса и бъдещ собственик на неговата инфраструктура ще има гарантиран за следващите години чист приход от по 500 000 лв. годишно. Освен тази екстра, уточняват хотелиерите, той ще има възможност да определя монополно кой колко дължи за сметоизвозване, почистване на плажовете и т.н. А най-хубавото за бъдещия собственик е това, че няма механизъм, който да го задължи да поддържа инфраструктурата. Купувачът не сключва договор, а просто придобива акции за 72% от капитала на дружеството, с което може да прави всичко, дори и да го обяви в ликвидация и да разпродаде активите му за цена далеч по-голяма от цената на придобиване с непарични платежни средства. Двадесет и пет процента от акциите на Св. Св. Константин и Елена АД - Варна, вече са продадени чрез масовата приватизация, а 3% са заделени за удовлетворяване на реституционни претенции. Всички собственици на хотели, оплакали се сега пред в. БАНКЕРЪ, са категорични, че сделката се подготвя за президента на MG корпорация Илия Павлов. В критиките към управляващите преди броени дни се включи и Варненската туристическа камара. В писмо до министъра на икономиката Николай Василев, до изпълнителния директор на Агенцията за приватизацията Апостол Апостолов и до варненския областен управител Яни Янев камарата настоява при приватизацията на курорта Св. Св. Константин и Елена да не се повтарят грешките, допуснати при раздържавяването на Златни пясъци. Второто искане е част от средствата от приватизацията, постъпили по сметките на Св.Св. Константин и Елена АД, да се инвестират в инженерната инфраструктура на комплекса, който е с най-остарялата водопроводна и канализационна инсталация от всички български черноморски комплекси. На трето място, от камарата настояват за запазване на инфраструктурата, имаща публичен характер, като държавна или общинска собственост.Избраният начин за раздържавяване на туристическото дружество Св. св. Константин и Елена е най-прозрачният метод за бърза и ефективна приватизация. Това заяви на 20 юли пред общото събрание на дружеството Любомир Чакъров - директор Капиталови пазари в Министерство на икономиката и председател на съвета на директорите на Св. св. Константин и Елена АД. Според Чакъров е невъзможно в комплекса да се повторят проблемите, възникнали след приватизацията на курорта Златни пясъци, тъй като там земята е изцяло собственост на едно акционерно дружество, докато в Св. св. Константин и Елена собствениците на хотели и почивни станции притежават и земята под тях. Любомир Чакъров все още не знае кога ще бъдат предложени акциите на дружеството на БФБ-София. Междувременно на провелото се общо събрание на акционерите той бе преизбран за председател на директорския борд на туристическото дружество. За 2001 г. неговите мениджъри отчетоха счетоводна загуба в размер на 184 000 лв., приходи в размер на 1 122 000 лв. и разходи за 1 126 000 лева. Председателят на директорския борд обаче поясни, че през тази година Св. св. Константин и Елена АД подобрява финансовите си резултати. Като пример Чакъров посочи четири продажби на земя на обща площ от 17 дка, намираща се под вече приватизирани обекти от комплекса. Това са прилежащите терени към хотелите Корал и Естреа, сладкарница Хавай и към бюрото за комплексни туристически услуги, чиито собственици се оплакаха от натиска, който им е оказан. Цената, по която е продадена земята, е, разбира се, 108 лв. на квадратен метър. През 2000 г. дружеството е продало 44 дка от земята в комплекса на цена под 20 долара на квадратен метър. Що се отнася до апетитите на MG Корпорация, към акциите на Св. Св. Константин и Елена АД, те отдавна са официално заявени. Като най-голям инвеститор не ни е безразлично какво ще се случва в курорта. Имаме концепция за развитието му и желание той да бъде оформен като екозащитен район, но все още не може да се каже конкретно колко акции бихме закупили, призна преди месец пред участниците в общото събрание на гранд-хотел Варна Нели Сандалска, изпълнителна директорка на Балкантурист, който е част от корпорацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във