Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА ДРЕБНИЯ ШРИФТ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОЛИЦИ

Заради отпуските и заради по-честите пътувания лятото е времето, когато на доста хора им се налага да оставят жилището и имуществото си без надзор. Българите все още прибягват до услугите на бездомни роднини, които да влязат в ролята на охрана, или на услужливите комшии с добър слух и набито око. По-сигурният вариант обаче е застраховката на домашно имущество. Предлагат я от всички компании. Тя покрива главно рисковете от пожар, от природни бедствия и кражба. Тарифите (цените) варират според стойността на обекта и избраните типове покрития и са предмет на конкретно обсъждане със застрахователния брокер или агент. Затова БАНКЕРЪ се съсредоточи само върху общите условия (на най-големите общозастрахователни компании), тъй като те определят правилата на играта. Като цяло общите условия не са особено интригуващи. Най-опростени са те в офертите на ЗПАД Булстрад, умерено дълги - тези на ЗПАД Алианц България. Най-подробни, но и доста усложнени са общите условия, предлагани от ДЗИ-Общо застраховане. Но усилието да се проучат си струва - за да няма неприятни изненади след евентуален инцидент.Преди всичко е нужно да се уточни, че не всички застрахователи ще поемат риска да плащат за вреди или кражба, станали в отсъствието на собственика. Така например ДЗИ държи да бъде уведомен и да даде съгласието си, когато помещението, в което е оставено застрахованото имущество, остава без надзор. Алианц пък не се ангажира с необитаеми помещения като мазета, тавани и прочие. Следователно, ако искате да спасите компотите и домашната ракия от посегателство - дръжте ги близко до себе си. В Булстрад няма такива ограничения. Ако клиентът се върне от почивка и завари липси - дори и съседите да не са забелязали, може да иска обезщетение от дружеството. Имали сме доста подобни случаи, пояснява Росен Кирилов, експерт в отдел Ликвидация на щети.По принцип застрахователите поемат риска от кражба чрез взлом при наличието на застраховка и само срещу пожар. В Булстрад това правило не важи, но минималната премия трябва да е поне 25 лева. Компанията не застрахова по тази полица пари, кредитни карти или скъпоценности. Същото се отнася и за всякакви документи, компютърни записи или произведения на изкуството, както и за колекции. ДЗИ пък приема да застрахова подобно имущество, но при условие че то се съхранява в каси или сейфове. Произведенията на изкуството и различните колекции обаче подлежат на експертна оценка и едва тогава застрахователят отново поставя изрични условия за съхранението им. При полица, покриваща вреди върху движимо имущество, ДЗИ може да покрие и пораженията върху недвижимото (ако вредите са нанесени заради осъществяването на взлома), но до 5% от застрахователната стойност по договор. ЗПАД Алианц България също обезщетява за разбити врати, ключалки или стени. Но за да компенсира клиента за щети, причинени от нежелани посетители, държи да има основно покритие срещу пожар и природни бедствия. В случаите на кражба застрахователите понякога отказват да платят и конкретните ситуации, когато това се случва, са детайлно описани. Логично е например да не се покриват щети, дължащи се на действия на собственика или причинени от негови близки, роднини или служители. Отделно всеки застрахован трябва да внимава кого той (или домашните му) канят вкъщи. Ако притежателят на имуществото сам е допуснал крадците в дома си (което предполага, че ги познава), няма да бъде обезщетен. Не се плаща по такива полици и при доказана небрежност при съхранението на застрахованите обекти. Освен това застрахователната компания държи да е в час с всякакви промени в условията на съхранението. В противен случай отново не плаща или прекратява полицата. Ако например кражбата е станала, след като стопанинът е забравил отворен прозорец или врата, ДЗИ смята това за небрежност и ще го третира по съответния ред. Печални ще са последствията за застрахования и ако не уведоми ДЗИ, че някои от съседите му отсъстват постоянно или временно. Това се приема за увеличен риск, който съответно води до увеличаване на премията или до снижаване на гарантираните обезщетения. Когато все пак се стигне до инцидент, до два часа след кражбата трябва да бъде уведомена полицията, а до 24 часа - и ДЗИ, като същевременно им се предостави пълен опис на това, което липсва. Неизпълнението на тези изисквания, както и на доста други води до частичен или пълен отказ за компенсация. Трябва да се знае, че е толерантността към всякакви опити за преувеличение на вредите и умишлено допускане на инцидент е нулева, когато се докаже, че са извършени с цел лично облагодетелстване. Спорно обаче звучи изискването да се докаже наличността на застрахованите вещи към момента на кражбата - не е много ясно как точно ще стане това, така че клиентът трябва да задава много въпроси, преди да подпише договор. Застраховката срещу пожар в Алианц България включва като покрити рискове и последиците от пожари и от различни природни бедствия - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение или падащи дървета. И тук е в сила изискването да няма оставени отворени прозорци или врати, както и имуществото да не е било на открито. Допълнително клиентите могат да изберат застраховка срещу земетресение, късо съединение или токов удар. Разбира се, това не е всичко, но всеки заинтересован може сам да провери какво точно ще получи от избраната компания и при какви обстоятелства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във