Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЗЕМИ КОНЦЕСИЯ И БЯГАЙ

Министерството на финансите се гласи да проведе през септември конкурс за отдаване на Държавната лотария на концесия. Същото се закани да направи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като раздаде магистралите на предприемчиви концесионери, които най-сетне да ги закърпят, разбира се, срещу прилична такса, събирана от пътуващите. За да не остане по-назад, и министър Божидар Абрашев обеща да отдава паметници на културата на концесия, докато се чудеше на древното селище Перперикон край Кърджали.Всякакви надежди обаче за по-добро стопанисване на обекти, които по Конституция могат да са само държавни, са доста преждевременни. Ревизия на Сметната палата за раздадените досега концесии показва маса неуредици, самодейни критерии и откровено безхаберие.Загубите за държавата от незаконното строителство и други посегателства върху плажовете, предоставени на концесия, надхвърлят 1.2 млн. лв., констатират ревизорите на Сметната палата. При 19 от 59-те плажни ивици, стопанисвани от частници, е имало изземване на територия. Обикновено става дума или за незаконни строежи, или за навлизане в земеделски земи. Това поставя държавата в позицията на неизправна страна и я лишава от приходи. През 2002-ра парите от концесии, получени от строителното министерство, са малко над 4 млн. лева. Досега ведомството е сключило 75 договора за отдаване на плажове на концесия и 48 за нерудни подземни богатства (кариери). Междувременно 16 от морските концесии са прекратени, като при 12 от тях причината е неплащането на договореното възнаграждение. По десет от договорите се водят съдебни дела за събиране на дължимите суми.Неплатените такси по концесионните договори общо за строителното министерство към края на 2002-ра са били почти 1.5 млн. лв., като малка част от тях са покрити от банкови гаранции. Кой знае защо държавата е искала гаранции, които покриват едва 10% от договорените такси.Един от контрактите, по които има тотално неизпълнение на задълженията, е този за плаж Русалка. Той е сключен през 1998 г. с Ваканционно селище Русалка АД срещу еднократно плащане на 6 млн. стари лева плюс годишно концесионно възнаграждение.Одиторите не са пропуснали да посочат ипримера с басейна край хотел Бургас в Слънчев бряг, построен върху пясъчните дюни, които още през 1976 г. са обявени за защитена територия.Излиза, че държавата изобщо не е била наясно какви плажове предоставя за ползване, въпреки че всеки път са извършвани задължителните концесионни анализи. Колкото и да е странно, в някои случаи са били възлагани и е плащано за няколко такива анализа (къмпинг Градина, Китен, Оазис, Нестинарка и др.), но до сключването на договори не се е стигало.Твърде любопитни са и начините, по които са се определяли концесионните такси, особено за плажовете. През 1999 г. строителното министерство е решило, че повече няма да събира еднократно възнаграждение. Така държавният бюджет остава да разчита на приходите от ежегодната такса, която зависи от... минималната работна заплата. (Приема се, че едно място на плажа осигурява за сезона приходи, колкото една минимална заплата, и върху тази база се правят отчисления според атрактивността на курорта.) Ревизорите на Сметната палата са били особено впечатлени от договора за плаж Златни пясъци. Десетгодишната концесия е предоставена през 1998 г. (преди приватизацията на едноименното дружество) срещу еднократна такса от 20 млн. стари лв. и годишно възнаграждение, формирано по описаната вече сложна схема. Незнайно защо обаче през юни 2001 г. правителството на Иван Костов е намалило ставката на отчисленията от 10 на сто на 4 на сто. Така годишните такси, плащани от Златни пясъци АД на държавата, намаляват от 1.18 млн. лв. на 422 хил. лева.Друг грях на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е неговата пасивност. То е получило 123 молби за концесии на нерудни изкопаеми и 43 за плажове. Но за повечето разрешителни, които е дало, не се е налагало провеждането нито на търг, нито на конкурс. Просто те са се полагали по силата на закона за приватизация, а и на параграф 3б от Закона за концесиите, даващ право на дружествата с над 25% държавно участие да се уредят с концесия за дейността си. Впрочем и повечето от останалите министерства са се занимавали предимно с узаконяването на заварените случаи на ползване на концесии.Описаните неуредици не са изненада при положение, че тази дейност не се радва на особена публичностНаистина решенията за даване на концесии (по закон те се вземат от правителството, а договорите се сключват от ресорните министерства) се обнародват в Държавен вестник. Само че никой не си прави труда да разяснява какви са договореното възнаграждение или методиката за определянето му. Регистърът на издадените концесии, който се води от Министерския съвет, пък е само за служебно ползване. В него до края на 2002-ра са вписани 209 разрешителни, а се губят 12 (кабинетът е одобрил 221 концесии). Шампион по броя на издадените разрешения за ползване на обекти - изключителна държавна собственост, е строителното министерство (123). Министерството на икономиката е сключило 55 концесионни договора за подземни богатства, 49 от които са с приватизирани предприятия. Задълженията по 19 от договорите не се изпълняват, а 24 от концесионерите са бавили плащанията си. Кремиковци и Устрем - Тополовград, не са платили дори първоначалната такса за ползваните от тях находища. Все пак икономическото ведомство е отличник по осигурени приходи от концесии през 2002 г. - около 7 млн. лева.Освен за плажоветедругото голямо боричканее за минералните води. Концесиите за тяхното използване се издават от Министерството на околната среда и водите. При подписаните от него до края на 2002 г. 33 договора 32 са за минерална вода, а един е за Национален парк Пирин (за тази концесия липсва досие). Приходите от тази трескава дейност на министерството са били 1.09 млн. лева.Повечето минерални извори (26 на брой) са отдадени за бутилиране на минерална вода (четири са концесиите за комплексно използване на изворите, в това число и за лечебни цели). Според доклада на Сметната палата, количествата минерална вода, която концесионерите бутилират, отдавна превишават търсенето на вътрешния пазар. Но никой не се е сетил да запише в критериите за класиране на офертите възможностите на инвеститорите за експорт.Това също не е чудно, след като 13 от договорите са сключени с пряко договаряне, а не чрез конкурс. Точно тези контракти са и най-проблемни - при тях няма инвестиционни програми и банкови гаранции. От общо трийсет и трите сключени договора само 20 са безпроблемни. Останалите или са с нарушения, или са прекратени. При някои прекратяването е по искане на концесионера, който не е успял да разработи находището. Екоминистерството е първенец и по необосновани разходи - възложило е 72 концесионни анализа, като някои от обектите са били проучвани по няколко пъти. Проверяващите се чудят и по какви критерии са вземани решенията да започне процедурата за отдаване на концесия, защо някои оферти не са били разгледани, а други проекти са замразени.С нищо особено не може да се похвали и Министерството на енергетиката, което сключва концесионните договори за добив на въглища и течни горива. То е благословило осем концесии за въглища, една за проучване на находището на природен газ край Галата и още една за комбиниран добив на въглища, баластра и злато от находището Катрище, Кюстендилско. От тях се работи само по две. При останалите или не е изтекъл гратисният период, или те не са влезли в сила. Затова и при договорени плащания от 463 хил. лв. в бюджета през 2002 г. са постъпили 289 хил. лева. Същевременно разходите за подготовката на тези договори са около 125 хил. лева.Един от големите проблеми в енергийния сектор е свързан с противоречивите разпоредби на Закона за приватизация, който допуска концесия да се дава, след като дадено дружество е било продадено. Така излиза, че докато чиновниците се ослушват, новият собственик на някоя приватизирана мина може да я ползва, без да плаща никому. Експерти на министерството са се опитали да сключат концесионните договори със задна дата, но контрактът за мина Бела вода например е влязъл в сила три месеца след продажбата й. Има забавяне и около уреждането на подробностите за ползването на въгледобивните находища. Известно е, че енергийното министерство подготвя още шест концесии за добив на въглища, пет - за нефт и една - за добив на газ.Предстои да бъде издадена и първата концесия от Министерството на земеделието и горите (за изграждане на язовир край Созопол). По закон то има право да отдава на частници и гори - публична държавна собственост, както и съоръжения за напояване.Няма нито една концесия за пристанища, летища и обекти на железопътната инфраструктура, която да е издадена от транспортното ведомство. Министърът на културата има възможност да договаря ползването на археологически резервати, а министърът на спорта - на спортни съоръжения, които се ползват от учащи се и военнослужещи. И двамата не са го направили, а и не е известно да има кандидати за подобни обекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във