Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ БЛАГОСКЛОННИ КЪМ НЕОХИМ

Димитровградското дружество Неохим е изпратило първото шестмесечие на 2004-а с печалба от 4.6 млн. лв., или с 1 млн. повече от същия период на миналата година. Приходите от продажби също са нараснали с 16.8 млн. до 94.5 млн. лева. Тъй като акционерите на Неохим досега не са разпределяли дивидент, натрупаната печалба вече достига 56 млн. лева. Комбинатът произвежда азотни и амонячни торове. Според члена на Съвета на директорите му Тошо Димов подобрените финансови резултати се дължат главно на повишените цени на продукцията на международния пазар. От износ Неохим е вкарал по сметките си 54.8 млн. лв., докато продажбите у нас са за 36 млн. лева. На най-голям потребителски интерес се радва амониевата селитра, следвана от амоняка, който се пласира основно зад граница. Дружеството възнамерява до края на септември да вложи 6 млн. евро в модернизацията на амонячното си производство, които са част от инвестиционна програма за 9 млн. евро, изцяло финансирана от БУЛБАНК. Останалите 3 млн. евро са предназначени за монтаж на парова турбогенераторна установка. Заемът ще се погасява в периода юни 2005 - декември 2008 година. Акциите на Неохим са разпределени между димитровградското дружество Евро фертАД, което притежава 48.36%, ливанската компания Карифърт Интернешънъл с дял от 15.82%, Агрофер Интернешънъл Естъблишмънт, Лихтенщайн - 7.68%, Албена Инвест Холдинг - 6.38 процента. Останалите книжа са притежание на дребни акционери. Агрофер Интернешънъл Естъблишмънт е най-новият акционер. Той купи акции на торовия комбинат от софийското дружество ППС Имоти в края на май чрез сделка на фондовата борса. През миналата седмица акциите на Неохим се търгуваха на цена от 8.98 лв. за брой. Според някои играчи на пазара тази висока стойност е била предизвикана от очакваните много добри финансови резултати за полугодието. Заговори се и за сключен двугодишен договор за доставка на продукция, както и за евентуална продажба на компанията. Така или иначе, през седмицата книжата на дружеството се стабилизираха на нива около 8.88 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във