Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НАМАЛЯВА С 600 МЛН. ЛЕВА

Брейди облигации за 1327 млрд. щ. долара ще бъдат заменени с нови дългосрочни държавни ценни книжа. На 22 март финансовият министър Милен Велчев обяви, че интересът към сделката е бил много голям, тъй като поръчките за замяна на брейди облигации са надхвърляли 2.6 млрд. щ. долара.Правителството ще замени по цени от 90.5 цента за долар облигации с отложено плащане (DISC's) с общ номинал от 604 млн. щ. долара и облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - с общ номинал от 476 млн. щ. долара. Облигации по просрочените лихви (IAB's) с общ номинал от 347 млн. щ. долара пък ще бъдат заменени по цена 88.5 цента за долар. Собствениците на тези ценни книжа ще получат в зависимост от заявките си нови дългосрочни облигации в долари и в евро. Доларовите ценни книжа са с общ номинал около 510 млн. щ. долара. Срокът на погасяването им е дванадесет и половина години, а лихвата е 8.25 процента. Тя ще се плаща два пъти годишно, като първият превод е през юли 2002 година. Главницата ще бъде погасена в края на 2015 година.Общият номинален размер на новите еврокнижа пък е 835 млн. евро (737 млн. щ. долара). Лихвата по тях е 7.5% и също ще се плаща на две части, като първият превод е през януари 2003 г., а главницата ще бъде погасена през 2013 година.Общият номинален размер на новите облигации, преизчислен в щатска валута, е 1.247 млрд. долара. Разликата с номинала на заменените брейдита е около 80 млн. щ. долара и това е размерът, с който намалява обемът на българския държавен дълг (б.а. - колкото са два от траншовете ни от МВФ през тази година). Освен това след замяната на дисконтбоновете се освобождава обезпечението по тях, от което след продажбата му ще получим 190 млн. щ. долара. Общият първоначален ефект от операцията е 270 млн. щ. долара, или около 600 млн. лева. Това са парите за три месеца, които превеждаме на пенсионерите, обясни финансовият министър.Според него операцията е доста успешна, тъй като новите дългосрочни облигации са емитирани при по-добри условия, отколкото петгодишните еврокнижа, които правителството пусна на международните пазари през ноември 2001 година При петгодишните книжа надбавката за риск бе 3.80 процента. Ако тогава бяхме емитирали десет или дванадесетгодишни облигации, тази надбавка щеше да достигне 4.50 процента. Сега по доларовите облигации надбавката е 3.70%, а по еврокнижата - 2.75 процента, каза Велчев. Според него договорените параметри на сделката запазват положителните ефекти от нея, които преди две седмици бяха обявени от правителството. Тогава кабинетът твърдеше, че през следващите девет години операцията ще спести на България разходи за 670 млн. щ. долара. Опозицията обаче е на съвсем друго мнение и на 22 март изпрати до Конституционния съд жалбата си срещу Закона за ратификация на договора за замяна на брейди книжата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във