Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВСЕ ПАК ДЪРПАТ ФИРМЕНИЯ РЕГИСТЪР ОТ СЪДА

След толкова много проекти, семинари и политически изявления през последната година и половина по темата за изваждането на фирмения регистър от съда и прехвърлянето му в Министерството на правосъдието просто нямаше как да не се случи нещо по-така. Прословутата съдебна реформа на търговското право у нас, която ще протича паралелно с тази в наказателното, ще започне именно с трансфера на пожълтелите папки с фирмените досиета от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията към правосъдното ведомство. Вестник БАНКЕРЪ прогнозира това още на 24 май 2003 г. в материал, озаглавен Дърпат фирмения регистър от съда, но началото на процеса бе обявено официално едва през тази седмица. На специална пресконференция след заседанието на Съвета за икономически растеж на 14 септември честта да съобщи новината се падна на вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева. И за да изглежда всичко съвсем автентично, редом до нея застана и бъдещият пазител на фирмените дела - правосъдният министър Антон Станков. Бъдещата трансформация бе приветствана и от представителите на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Съюза на работодателите в България и Българската международна стопанска асоциация (БИБА), припознали себе си като лицето на бизнеса. По странно стечение на обстоятелствата, само ден преди заседанието на съвета, четирите споменати организации разпространиха до медиите своя обща позиция по проблема. В нея те изрично настояха правителството да предприеме кардинални мерки в областта на търговската регистрация. В крайна сметка това, което стана ясно на пресконференцията, е, че ще бъде създадена поредната работна група, в която освен правителствени експерти ще попаднат и представители на работодателите. В срок от един месец те ще трябва да внесат за одобрение в Министерския съвет законопроект за търговския регистър. Бъдещият нормативен акт ще опише подробно процедурите по прехвърлянето на намиращата се в съдилищата фирмена информация към информационните масиви на правосъдното министерство. Очаква се с преходните и заключителните разпоредби на документа да бъдат изменени и немалко текстове от Търговския закон, Гражданскопроцесуалния кодекс, Закона за кооперациите, Закона за жилищностроителните кооперации и този за юридическите лица с нестопанска цел. Антон Станков беше категоричен, че и занапред решаването на дела по спорове между фирмите остава като правомощие на съда, а неговото ведомство ще поеме единствено т. нар. охранителни производства. Не се разбра обаче как ще бъде упражняван контрол за законосъобразността на вписванията, когато те се поемат от администрацията. Тепърва ще се уточнява и срокът, в който търговските дружества ще могат да се пререгистрират по новия ред. Юристи са на мнение, че това би спомогнало и за пресяването на фирмите фантоми, които след изтичането на определения гратисен период ще бъдат заличени служебно. Министър Станков съобщи също, че необходимите четири фирмени регистрации по новата процедура - търговска, БУЛСТАТ, данъчна и в НОИ, ще се извършват на едно място и компаниите ще получат единен регистрационен номер.Всъщност представеният модел не е някаква новост. Идеята за прехвърлянето на търговския регистър бе представена за първи път у нас през пролетта на 2003-а от експерти на Центъра за изследване на демокрацията, които проучиха опита на Норвегия. Но проектът на неправителствената организация срещна съпротивата на бившия заместник-министър на правосъдието Севдалин Божиков. Сега няма как да не се набие на очи, че началото на изваждането на регистъра от съда идва малко след освобождаването на Божиков. Покрай цялата тази дандания встрани остана обстоятелството, че в края на април Министерският съвет разпореди със свое решение № 332 да започне подготовката на Стратегия за създаването на Централен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център на Република България. Нещо повече, проектът на стратегическия документ вече е готов и предстои да бъде разгледан от правителството на някое от следващите му заседания. В голяма степен той се припокрива с предложенията на Центъра за изследване на демокрацията. В работния вариант на стратегията се предлага автоматизирането на наличната база данни за юридическите лица да протече на няколко етапа. Първият от тях обхваща изграждането на централизиран регистър в Министерството на правосъдието на всички юридически лица (с изключение на религиозните организации, политическите партии и синдикатите), държавните предприятия и др. Крайният срок, в който той трябва да заработи, е май 2005 година. Като втора стъпка се предлага, отново във ведомството на Антон Станков, да функционира Електронен регистърен център. Той ще обедини информацията за юридическите лица и поддържания и в момента в министерството регистър на особените залози. На един по-късен етап регистърът на юридическите лица ще бъде свързан с този на моторните превозни средства, ЕСГРАОН и бъдещия Централен имотен регистър, заради забавянето на който България си има проблеми със Световната банка.Разбира се, всичко това може да си остане само на хартия, ако не се намерят необходимите средства. Засега не се знае дали в проектобюджета за 2005-а са предвидени средства за прехвърлянето на фирмената информация. По думите на министър Станков за реализацията на идеята ще се разчита на подкрепа на Еврокомисията, която финансира проект за компютризация на съдилищата ни по линия на програма ФАР, както и на част от парите по заема ПАЛ 3 на Световната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във