Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВОЙНАТА ЗА СЧЕТОВОДНИЯ ПАЗАР ЗАПОЧНА

Яростен сблъсък между счетоводителите и одиторите предизвикаха проектозаконите за счетоводството и за независимия финансов одит. Председателката на Асоциацията на счетоводните къщи в България (АСКБ) Христинка Петрова и председателят на Съюза на счетоводителите проф. Иван Душанов открито обвиниха Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и неговия председател проф. Стоян Дурин в опит да монополизира пазара на счетоводни услуги. А в него има доста пари. Според някои финансисти, годишно фирмите плащат на експерт-счетоводителите (одиторите) около 400 млн. лева. Новите текстове в закона пък ще разширят хоризонта на този пазар с още минимум 140 млн. лева. Тези суми се разпределят между 518 души, които по закон са членове на ИДЕС - средно по 772 хил. на човек. Шефовете на някои консултантски фирми твърдят, че с въвеждането на задължителния изпит по Международни счетоводни стандарти някои от сегашните одитори няма да запазят лиценза си и броят на членовете на ИДЕС вероятно ще намалее с около 200 души. За сметка на това ловните полета на останалите значително ще се разширят и логично възниква въпросът как малкото на брой експерт-счетоводители ще успеят да одитират над 300 хиляди фирми? Както и досега - споделят с насмешка някои счетоводители. - Много от одитите се правят през пръсти. Балансите и отчетите на фирмите се заверяват едва ли не на доверие, а експерт-счетоводителят гледа да покрие максимален брой предприятия и да вземе колкото е възможно повече хонорари.В този дух някои бизнесмени предлагат министърът на финансите да разпореди на данъчните служби да публикуват годишните доходи на първите двадесет или тридесет одитори от списъка на ИДЕС.Ще видите, че за предоставените специализирани услуги много от тях са получавали лични приходи от над 300 хил. нови лева годишно. Ако преизчислите тази сума през тарифата за проверка на счетоводните документи на фирмите, ще излезе, че одиторът е работил денонощно цяла година, коментира за в. БАНКЕРЪ шеф на счетоводна къща, пожелал да остане неназован. Самите одитори признават, че в техния елитарен клуб се влиза изключително трудно и понякога получаването на диплом за експерт-счетоводител зависи от личното благоволение на членовете на изпитната комисия на ИДЕС, съставът на които, както вече казахме от години е почти един и същ. Не дай си, Боже, да имаш конфликт с някои от членовете на управителния съвет на института. Няма да получиш лиценз доживот, казват счетоводители и дават пример с проф. Иван Душанов.Той и Стоян Дурин са едни от корифеите в българското счетоводство. Двамата професори обаче враждуват от много години. Говори се, че неприязънта между тях възниква преди около трийсетина години, когато Душанов неохотно приема Дурин за свой асистент във ВИИ Карл Маркс. През 1991 г. обаче именно Дурин става началник на отдел Методология на счетоводната отчетност в Министерството на финансите, което по това време се оглавява от Иван Костов. Дурин ръководи въвеждането на новите принципи на счетоводството, създава Института на дипломираните експерт-счетоводители и става председател на управителния му съвет. Две години подред Душанов отказва да се яви на изпит за одитор при своя бивш асистент, а когато все пак го прави,е скъсан. Самият Душанов твърди, че Дурин е направил това по поръка на Иван Костов, тъй като през 1991 г. професорът е дал отрицателен атестат на кандидатурата на тогавашния финансов министър да стане доцент. Впрочем за този епизод от биографията на Душанов намекваха и някои депутати от БСП, когато в началото на месеца проектозаконите за счетоводството и за независимия финансов контрол се гледаха на първо четене в Народното събрание.Сега Душанов е сред най-върлите противници на Дурин и остро атакува идеята му ИДЕС да излъчи председателя и още пет представители в 24-членното ръководство на Националния съвет по счетоводство, който трябва да консултира финансовото министерство по съставянето на наредби и законопроекти, свързани със счетоводството. В мотивите си за корекции на проектозакона оглавяваният от Душанов Съюз на счетоводителите заявява: Създават се условия за своеобразно узурпиране на Националния съвет от ИДЕС и превръщането му в инструмент за решаване на определени комерчески интереси на ИДЕС. Това противоречи на постановките и принципите на статута на органите на независимия финансов одит, установен от Осмата директива на ЕС.Според съюза на Душанов, предлаганият в проектозакона по счетоводство статут на Националния съвет ще го превърне в скрита щатна структурна единица, чиято издръжка ще става предимно с бюджетни средства. Тези бюджетни средства ще се преливат в заплати на дипломирани експерт-счетоводители (независимите финансови одитори) - обстоятелство, което противоречи на статута на тези лица, се казва в становището на Съюза на счетоводителите.Подобно е мнението и на Асоциацията на счетоводните къщи в България. В становището си до парламента нейното ръководство посочва, че е нелогично ИДЕС да има най-много представители в управата на Националния институт по счетоводство.По този начин е допуснат съществен дисбаланс на интересите, създават се предпоставки за липса на консенсус при вземане на решения и доминиране на интересите на представителите на ИДЕС. Изкуствено е създаден монопол на независимите одитори върху развитието на счетоводната професия чрез изискването председателят на Националния съвет по счетоводство да бъде дипломиран експерт-счетоводител, смятат от АСКБ.Някои от одиторите също недоумяват защо председателят на Националния съвет трябва да се излъчва от управителния съвет на ИДЕС. Те обаче искат председателят да бъде избран от общото събрание на института. Твърди се, че приетият на първо четене от парламента текст ползва единствено сегашните членове на управата на ИДЕС и нейния председател Дурин, чийто втори мандат изтича през май 2002 г. и вече нямат право да са в ръководството на института. В проектозакона за независимия финансов одит е записано, че той трябва да е юридическо лице с нестопанска цел. Експерт-счетоводител смята, че сегашните шефове на ИДЕС ще прибегнат към друг ход, за да запазят управлението на института в свои ръце. Ако ИДЕС се сдобие с нова регистрация, нов устав - и ограничението от два мандата за членовете на сегашния управителен съвет автоматично ще отпадне, и те могат да бъдат избрани отново. Те не са сигурни, че евентуална промяна на сегащния устав ще мине през общо събрание, имайки предвид, че голяма част от одиторите едва ли биха гласували отново за същото ръководство и по-специално за досегашния председател, известен с авторитарния си подход - професор Дурин. Това ще циментира сегашните шефове на ИДЕС на местата им, заяви одитор, който пожела да остане неназован. Счетоводителите пък смятат, че в управата на Националния съвет ще влязат представители на институции, които нямат нищо общо със счетоводството. Какво ще прави там човек от Националния статистически институт? Той ли ще изготвя нормативните документи по счетоводство? И как ще го прави, след като няма да разбира нищо от тази материя? В същото време в закона не е предвидено в управата на съвета да има юрист. А той е крайно необходим, тъй като предложенията за промени в нормативните документи, които засягат счетоводството, трябва да са съобразени с останалото законодателство. В противен случай Националният съвет може да натвори куп глупости, които да блокират цялата финансова отчетност на предприятията, заяви шеф на голяма счетоводна къща.Но основните предложения на АСКБ и на Съюза на счетоводителите за корекции в проектозакона са насочени към отнемане на лидерските позиции на ИДЕСАсоциацията и съюзът настояват двете организации и институтът да имат по трима представители в управата на Националния съвет. Според тях, управителният му съвет трябва да избира своя председател с обикновено мнозинство. Освен това двете счетоводни организации искат Националният съвет да е под шапката на Министерския съвет, а не да е подчинен на Министерството на финансите. Те настояват още в Закона за счетоводството изрично да се запише, че обучението по новите стандарти ще става чрез професионалните организации на счетоводителите и одиторите и чрез висшите учебни заведения. Това искане отново е породено от опасенията на съюза и на АСКБ, че ИДЕС ще монополизира и обучението по новите стандарти. Условия за това ще бъдат създадени, ако депутатите гласуват текста в проектозакона, който дава на института председателството и още пет места в управата на Националния съвет по счетоводство, който по закон ще трябва да изработи програмата, по която ще се обучават счетоводителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във