Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВОДНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЩЕ ПЛАЩАТ ГЛОБИ ДО 50 ХИЛ. ЛЕВА

Солени глоби за неспазване на поети задължения ще плащат ВиК-дружествата в страната, ако парламентът приеме текстовете на проектозакона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Най-сериозни финансови санкции - от 20 хил. до 50 хил. лв., ще се налагат, ако не се изпълняват разписаните в нормативния акт дългосрочни бизнес планове. Според разработения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект, всеки ВИК-оператор се задължава да разработи такъв план първоначално за три години, а след това за всяка следваща петилетка. Плановете трябва да включват производствена, ремонтна, инвестиционна и социална част. Те ще се представят и обосновават пред специализиран регулаторен орган. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, това ще е нова дирекция в структурата на действащата в момента Държавна комисия за енергийно регулиране, чиито компетенции ще са изцяло в областта на водоснабдяването и канализацията. Предвижда се от началото на следващата година ведомството да заработи под новото си наименование - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Необходимо е бизнес плановете да отговарят на предварително определените критерии (например за качество на водата, които ще бъдат регламентирани в отделна наредба). С 50 хилядарки ще се глобява всяко ВиК, чиито цени са над утвърдените от регулаторния орган. Максимални санкции заплашват и водните дружества, които не са съобразили новите си мрежи с приетата от кабинета Национална програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места. На воден оператор, непредставил необходимата информация на Комисията за енергийно и водно регулиране, ще се налага глоба от 10 хил. до 30 хил. лева. Санкциите за длъжностните лица, допуснали или извършили нарушение, ще са от хиляда до 5 хил. лв., а при повторно прегрешение може да скочат и тройно. Няма да е никаква изненада, ако глобите се окажат основно приходно перо в бюджета на бъдещия регулаторен орган. Особено като се вземе под внимание фактът, че огромна част от водните компании в страната и сега продължават да работят на принципи, които са твърде далеч от пазарните. Всяко ВиК-дружество има регионален монопол и не е ясно какви компоненти включва в цената. Едно обаче е сигурно - клиентът плаща и всички загуби от течовете по мрежата. Всъщност в специална наредба към закона ще залегне и методика за определяне на допустимите загуби на вода. Те няма да се изразяват в проценти, както досега, а в кубични метри на километър от водопроводната мрежа за определен период от време. Отчитането може да бъде на секунда, месец или година и така ще се следи дали загубите намаляват като обем , обясни за в.БАНКЕРЪ шефът на водната дирекция в МРРБ Пламен Никифоров. Но едва ли градените в продължение на десетилетия навици за безразборно пилеене бързо ще бъдат преодолени.Касата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще се пълни и от такса ВиК. Тя ще е годишна и ще се заплаща от водните оператори на четири месечни вноски на базата на отчетените и фактурираните количества вода за предишното тримесечие. Това безспорно ще се отрази и на цената, която крайните потребители ще плащат. Според строителния министър Валентин Церовски увеличението ще е с около 0.1 ст. на куб. метър, т.е. при средно потребление от 3 куб. метра на човек тричленно семейство ще плаща 0.9 ст. за издръжката на регулаторната комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във