Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЛИЯНИЕТО НА ЦЕНИТЕ СЕ ОТРАЗЯВА ПРИ ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Международен счетоводен стандарт 15 регламентира отчитането на ефекта от промените в цените върху резултатите от дейността на отчитащото се предприятие.Той се прилага за предприятия, значителни за икономическата среда, в която функционират, и само по отношение на консолидираните отчети.ПОДХОДИ,...
Facebook logo
Бъдете с нас и във