Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЛАСТТА ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОВОРИ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

Тези дни властта се претрепва да лансира нови идеи за управление на икономиката. Първо вицепремиерът Василев обяви нова икономическа програма, предвиждаща девет мерки, които ще преобразят стопанството. После финансовите органи погнаха данъчните мошеници с пакет от специални регулации. Последваха ги правителствените експерти по транспорта с вижданията си как да слеят множеството въздухоплавателни компании в една, която да лети както с европейски, така и с руски самолети. Инвестиционни програми обявиха и коалиционните партньори.Похвално! На толкова много идеи, събрани на едно място, отдавна не бяхме свидетели... Непредубеденият наблюдател остава с впечатлението, че се задават избори, защото в бъдещо глаголно време се говори, преди да влезеш във властта, а не след като близо година и половина по-късно я упражняваш. Но и това не е сериозният проблем - може да се приеме, че в хода на обучението си по управление на макроикономиката на управляващите им идват по-мъдри и зрели идеи. Истинският проблем е в самите идеи.Общата нишка, която обвързва рисковите фондове и индустриалните зони, капиталовите пазари и задлъжнялостта на предприятията, индексите на недвижимите имоти и многолетния план за развитие на въздушния транспорт, е недоверието в пазара. Презумпцията на управляващите е, че те са по-умни и могат да направляват по-ефективно стопанските процеси. Да управляват рисковете, да създават индексите, да позиционират бизнеса в този или онзи регион на страната, да разпореждат сливане на частни компании... Как става ли? Да разгледаме няколко случая. Как например да се реши проблемът с междуфирмена задлъжнялост? Разбира се, като се емитират облигации. И идват истинските въпроси - кой ги емитира, в чия полза се емитират, кои са купувачите и защо ги купуват...Следващ пример - развиваме капиталовите пазари. Как? Като държавата листва на борсата акции от атрактивни свои компании, твърдят феновете на борсовата приватизация. Кои са атрактивните държавни компании ? БТК ?! Ако тя е атрактивна компания, тогава да спрем сегашната приватизационна процедура и да искаме по-висока цена. Ако БТК не е атрактивна компания, тогава защо да подвеждаме дребните инвеститори, като им предлагаме акции от непреструктурирани държавни компании със затихващи функции. Кое от твърденията е вярно? Създават се индекс на пазара на недвижими имоти. Много добре, но кой го създава? Министерство на икономиката...? Ако е така, този индекс ще е крайно ненужен, дори вреден. Ако Министерството на икономиката няма отношение към индекса, защо вицепремиерът толкова се гордее с чужди инициативи. Силно се надявам, че стремежът му не е да ги компрометира...Учредява се рисков инвестиционен фонд с пари от фискалния резерв и управляван от професионали. Доста нахално, почти равносилно на това да влезете в бингозала със служебните пари в джоба си. Пълно превъплъщение на принципа: Ако спечеля - печеля само аз, ако загубя - губи цял народ. Създаването на икономически зони може да не се коментира. Вместо това - четете материалите, обосноваващи инициативата за развитие на Странджа-Сакар от 80-те години. С тази разлика, че споменатата инициатива се вписваше по-системно в една различна от днешната икономическа среда. Сходна на китайската, от чийто опит се е поучил вицепремиерът, по негово признание.Писане на планове за дългосрочно развитие на отрасли. Чудесно, ако са обвързани ресурсно и ориентирани пазарно. В противен случай - ненужно упражнение. Последното такова датира от ранния период на по-предишното управление, с неговия 15-годишен план за развитие на икономиката. В късния си период същото това управление събра дивидентите на подобни на споменатите по-горе идеи и ги разпредели на гърба на всички българи. Вече втора година министрите продължават да използват бъдещото глаголно време, когато идентифицират своето присъствие във властта. Питам се кой управлява сега, щом властта се готви да го прави в бъдеще!?

Facebook logo
Бъдете с нас и във