Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Владимир Дончев: НЯМАМ НИЩО ОБЩО СЪС СЛУЧАЯ ТРАКИЯ РМ

В брой 29 в. БАНКЕРЪ публикува статията Пловдивското сметище - хранилка на депутати, посветена на по-особения интерес на трима жълти депутати от Града на тепетата към държавното предприятие Тракия - РМ. На 23 юни то беше приватизирано през фондовата борса от единия от тях - Димитър Пейчев. В края на 2002-ра и началото на 2003 г. касата на дружеството олеква със значителни суми, раздадени под формата на хонорари и наеми за автомобили. Получават ги различни юридически и физически лица, сред които и съпругата на депутата Пламен Моллов - Петя, и колегата му Владимир Дончев, председател на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.Г-н Дончев, поискахте да се срещнем, тъй като твърдите, че сте открили неточности в публикацията ни.- Доколкото разбирам, до този момент аз съм единственият депутат, който е проявил инициатива във връзка със статията във в. БАНКЕРЪ. Поисках среща, защото се почувствах огорчен, че в този сериозен и професионално написан вестник излиза материал, който поне по отношение на моята персона е неточен. Става дума за юридическите консултации, които преди две години съм давал на предприятие Тракия - РМ. Всъщност правил съм го не аз, а моята кантора, в която работят няколко адвокати. Тези консултации бяха платени в рамките на нормалните за този вид дейност хонорари. Професионалният ми опит и репутация говорят достатъчно за мен и затова смятам, че съм получил съвсем нормално и дължимо за труда ми възнаграждение. Всичко това не противоречи както на стария, така и на новия Закон за адвокатурата, които разрешават подобна дейност на депутати. Могат да бъдат дадени примери и с други колеги, като Александър Джеров, Йордан Соколов и кой ли не още, за които имам сведения, че са действащи адвокати. Нека отворим една скоба - къде в стария закон е упоменато, че народни представители могат да упражняват адвокатска практика?- В стария закон това не беше изрично споменато, т. е. нямаше никъде забрана. Затова подобна възможност е имало, включително и тези депутати да се явяват в съда. Ето защо, когато се правеше новият закон, беше включен такъв текст. Смятам, че по този въпрос никога не е имало спор и вестникът е бил заблуден.Другото, което смятам, че неточно е отразено в материала на в. БАНКЕРЪ, е свързването ми с приватизацията на Тракия-РМ. Първо искам да кажа, че аз се отнасям отрицателно към подобни приватизационни сделки, които се извършват от политически лица по време на техния мандат, и не ги одобрявам...И какво направихте? Опитахте ли се да въздействате по някакъв начин на Димитър Пейчев?- Не. В никакъв случай не съм имал подобна възможност, тъй като не съм бил уведомен за тази сделка. Не смятам, че подобна приватизация е морално оправдана, макар и законово допустима. Мисля, че тя уврежда престижа на политическата сила. И не искам да имам нищо общо с нея. В този смисъл не съм съгласен с твърдението, че по някакъв начин съм влязъл в противоречие с клетвата, която съм дал като народен представител. Нещо повече - с цялата си дейност в Народното събрание досега съм се старал стриктно да изпълнявам професионалните си задължения. Законодателната ми дейност го показва. Смятам, че няма от какво да се срамувам и искам да изясним с вашия сериозен вестник това недоразумение. Всеки народен представител носи отговорност пред съвестта си и пред избирателите си. Тази отговорност е лична, а не колективна. Искам и да подчертая, че не съществува приятелски кръг Пожарната и съм много огорчен, че това продължава да се тиражира. Закон за адвокатурата, ДВ, бр. 80 от 27 септември 1991 г.Чл. 4., ал. 4 - Не може да бъде адвокат и стажант-адвокат лице, което работи на държавна или обществена служба, в търговско дружество, кооперация или друго юридическо лице по трудов договор, освен в случаите по чл. 9.Закон за адвокатурата, ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г.Чл. 5., ал. 4 - Народните представители, преподавателите по правни науки във висшите училища и научните сътрудници по правни науки в научните институти се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, ДВ бр. 69 от 7.08.2001 г., бр. 96 от 11.10.2002 г.Чл. 102., ал. 1 - Народният представител не може да изпълнява друга държавна служба или да извършва дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител

Facebook logo
Бъдете с нас и във