Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИВА ВЕНЧЪРС ДАВА ВЕЧЕ 710 МИЛИОНА ЕВРО ЗА БТК

Параметрите на сделката за БТК са значително подобрени в резултат на преговорите между Агенцията за приватизация и избраното за купувач на телекома виенско дружество Вива Венчърс, заяви за БАНКЕРЪ отлично осведомен източник. Според хора от преговарящите екипи, с подобрените параметри е запознат през седмицата и министър-председателят Сакскобургготски, но не се предвижда кабинетът да обсъжда сделката.Цената е повишена с 10 млн. евро, с други 50 млн. евро пък са увеличени инвестициите, които Вива Венчърс ще вложи в българския телеком през следващите три години. Така общата инвестиция, която ще направи купувачът на българската съобщителна компания, става поне 710 милиона евро. От тях 210 млн. евро ще са за 65% от акциите на БТК, с други 50 млн. евро ще бъде увеличен капиталът й, а 450 млн. евро ще бъдат вложени в модернизацията на телекома. Договорено е още държавата да получи допълнителни приходи в случай, че Вива Венчърс продаде част от акциите си през първите няколко години след сделката. Бонусът ще бъде процент от разликата между цената на всяка акция при сключването на приватизационната сделка и стойността й при евентуалната бъдеща продажба. Процентът за държавата и срокът за валидност на бонуса ще бъдат уточнени в навечерието на сделката. По време на преговорите те се обвързвали със срока, за който Вива Венчърс трябва да запази у себе си контролния пакет от БТК (т.е. 51% от акциите на компанията). Записаният в проекта на приватизационния договор срок е тригодишен. В подобрените параметри влиза и договорената отмяна на държавните гаранции по кредитите на БТК от Световната банка, ЕБВР и ЕИБ на обща стойност около 70 млн. евро.Спори се все още за разпределението на дивидента за 2002 година. До момента е договорено той да се разпредели между държавата и купувача на БТК, процентите обаче тепърва ще се уточняват. Независимо от факта, че през цялата 2002 година телекомът е бил 100% държавен, Вива Венчърс има право да получи 65 на сто от дивидента за миналата година, обясниха юристи. Според българското законодателство, приватизацията на практика е продажба на акции. Едно от техните основните права пък е това за получаването на дивидент. Ако сделката бъде финализирана преди 31 май, когато според постановлението за изпълнение на бюджета дружествата с над 50% държавно участие трябва да внесат дължимия дивидент, Вива Венчърс би могла да получи малко над 172 млн. лв. (т.е. 65% от чистата печалба на дружеството за 2002 г., която според предварителните данни е в размер на 256 млн. лева). Вариантът, обсъждан в момента с кандидат-купувачите, предвижда по-голямата част от печалбата на БТК за 2002 г. да остане в самото дружество и да бъде реинвестирана още през тази година, заяви източникът на в. БАНКЕРЪ.Смесена работна група, в която участват представители на Министерството на отбраната и на МВР, води преговорите за ангажиментите на бъдещия купувач по отношение на националната сигурност и отбраната. Постигнат е значителен напредък, разговорите обаче все още не са приключили, твърди източникът. Но, твърди той, Вива Венчърс се е ангажирала да вложи 16 млн. лв., за да бъде преструктурирана и отделена тази част от телекомуникационната мрежа на българската армия, която в момента е включена в системата на БТК. Договорени са и параметрите, и финансирането на системите за мониторинг, изисквани от МВР (т.е. възможността за подслушване на стационарните телефони).Въпросите с лиценза за третия GSM-оператор са доста по-сложни. Затрудненията тук не са в допълнителните 54 млн. лв., които трябва да плати Вива Венчърс за самото разрешително и за честотния ресурс. Не са проблемни и новите 50 млн. евро, които трябва да бъдат вложени в изграждането на мрежата само през първите две години. Висящото състояние на третата цифрова мобилна мрежа е предопределено от договора, сключен през 1992 г. от БТК с английската компания Кейбъл енд Уайърлес за изграждане на първата у нас мобилна мрежа Мобиком. Проблемът може да бъде развързан, едва след като Вива Венчърс изкупи 49-те процента на английската компания в мобилния оператор.Висящ остава и новият закон за далекосъобщенията, внесен в парламента още миналия август. След негативното становище на Европейската комисия от началото на тази година проектът заседна в парламентарната Комисия по евроинтеграция. Според депутатите там част от текстовете, които са доста рестриктивни, заплашват с отварянето на две преговорни глави, затворени още при миналия кабинет. Това са глава 19 - Телекомуникации и информационни технологии и глава 20 - Култура и аудиовизия. Според експерти от Комисията за регулиране на далекосъобщенията обаче, опасенията на нашите депутати били твърде пресилени - въпросното становище на Брюксел е по-скоро работно и крайните срокове там са препоръчителни. Заплаха да се подновят преговорите по вече затворени глави пък нямало, рестрикциите в далекосъобщителния закон строго съответствали на темповете на отложена либерализация на сектора, договорени с Брюксел още през 2000 година.Че новият далекосъобщителен закон скоро ще бъде приет, вярва и транспортният министър Пламен Петров. Оптимистичният според него срок е през март, за когато се отлага и обявеното за този месец 14-процентно повишаване на цените на телефонните импулси.Краят на март изтича и новият срок за сключване на договора за БТК, удължен от АП на 31 януари. Дни по-късно избраният купувач Вива Венчърс удължи валидността на офертата си за участие в процедурата с 90 дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във