Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИВА-ОФШОРКИТЕ В ЦЕНТЪРА НА СЪДЕБЕН СПОР

Включването на офшорни компании в приватизацията на БТК може да обърка плановете на Вива Венчърс, стана ясно на заседанието на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) на 18 юли. Делото бе образувано по жалба на надзорния съвет на Агенцията за приватизация, който отказа да приеме мотивите на тричленния състав на съда. На 20 юни тричленката се произнесе в полза на Вива Венчърс, като отмени решението на надзорния съвет, отхвърлящо договора за приватизация на 65% от капитала на БТК. Ако петчленката каже, че надзорният съвет вижда проблем там, където го няма, Вива Венчърс Холдинг ООД ще се върне в надпреварата за телекома. Съдът трябва да се произнесе до 30 дни и се очаква това да бъде направено през август.Решението е труднопредвидимо, защото съдебният спор засяга не само конкретните параметри на договора между АП и Вива Венчърс, но и правомощията на надзорния съвет на АП. В решението си от 20 юни тричленният състав на ВАС прие, че съветът е превишил правата си. Според съдиите контролният орган неправилно е отказал да одобри договора с Вива Венчърс, позовавайки се на неспазване на конкурсните условия. Мотивът е, че срокът за обжалване на подобни нарушения е изтекъл отдавна (т.е. съдът би могъл да ги разглежда, само ако конкурентът Коч холдинг бе подал иск до 14 дни след избора на Вива за купувач). Излиза, че съдът признава на надзорниците само правото да следят само за нарушения на закона за приватизация и на стратегиите за продажба на отделните дружества (в случай че има такива).Според надзорния съвет пък, Вива Венчърс изобщо не е имала право да обжалва неговия отказ да одобри договора за БТК. Надзорниците твърдят, че тяхното решение не е административен акт и не подлежи на съдебен контрол - теза, която малцина юристи подкрепят. Съдът неправилно е приел, че не е налице придобиване на акции от офшорки, смята още контролният орган. Вива Венчърс официално съобщи, че ще привлече девет компании, регистрирани в офшорни зони, които ще купят 100% от нейния капитал. Проблемът възникна от това, че те изрично са записани като страна по приватизационния договор, което се смята за нарушение на приватизационната стратегия. Адвокатите на Вива обаче заявиха, че забраната за участие на офшорки в сделката се отнася за провеждането на конкурса, което е вече приключил етап.Освен това надзорниците настояват, че е договорът е опорочен от поетия чрез него ангажимент да не се променят законите по начин, който нарушава интересите на купувача (това е право единствено на парламента). Става дума за чл. 7.3 от споразумението с Вива Венчърс, който допуска промяна в Закона за далекосъобщенията единствено с цел въвеждане на европейските директиви. Тричленният състав на ВАС реши, че такъв ангажимент на АП, така или иначе, е нищожен, така че от него не следва проблем. Адвокатите на Вива пък се позоваха на договора за защита на инвестициите със САЩ, който казва, че неблагоприятни законодателни промени, настъпили след сключването на сделка, няма да се отнасят за американските инвеститори. А според решение N111 от 2003 г. на ВАС, Вива Венчърс можела да се третира като щатска компания, тъй като собственикът й Адвент е с регистрация в САЩ.След приключването на заседанието адвокатът на Вива Венчърс Иван Тодоров коментира, че е странно АП да се опитва да парафира договора с Коч холдинг, преди съдът да се е произнесъл по казуса. Според него преговорите, които Агенцията води вече втори месец с конкурента им при висящо дело, са незаконни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във