Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИП-СЕЛИЩЕ В ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ

ИЗРАЕЛЕЦ СЛОЖИ РЪКА НА ЧАСТ ОТ ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА ПЛОВДИВИзраелският гражданин Джоузеф Боденщайн е готов да вложи (срещу съответна печалба, разбира се) много пари в Пловдив. За мащабните му инвестиционни намерения първи научават българските му партньори - строителните предприемачи Димитър и Мирослав Язови. В началото на 2003-а те му уреждат среща с пловдивския кмет Иван Чомаков. Тогава той ни предложи 170 дка между околовръстното шосе и квартал Прослав - казва две години по-късно синът Мирослав Язов. - Получихме уверение, че догодина, когато станат общински, ще ни продадат още сто декара. Така теренът, върху който ще бъде построено бъдещото ВИП-селище, ще е 270 декара. Тази земя е първа категория и влиза в района на вододайната зона. В никакъв случай обаче не сме купили територията, на която са разположени самите кладенци. Много често съм бил там и знам, че има граница, която се вижда. ИнвеститорътДоговорът за продажбата на 173.039 дка земеделска земя в района на Помпена станция Юг за 643 700 лв. (т.е. за 3.72 лв. за кв. м) е подписан на 19 март 2003 година. Два месеца по-рано - на 17 януари, сделката е била одобрена от местния парламент. Спомням си, че ставаше въпрос за два парцела частна общинска собственост. Те бяха със статут на земеделска земя и трябваше само да бъде променено предназначението й. Тази продажба беше широко коментирана в местната преса и ако някой е имал възражения, е можел още тогава да ги обяви, заявява общинският съветник от ВМРО Стефан Шивачев. Проектът, представен тогава на него и колегите му, предвижда във ВИП-селището да се построят сто еднофамилни къщи, търговски и медицински център, открит и закрит плувен басейн, три тенис корта и детски площадки.Бъдещият жилищен квартал извън Пловдив ще струва на инвеститора - Бизнес и търговски център АД, около 50 млн. евро. Мажоритарният 95%-ен дял от дружеството е собственост на израелската фирма Рилон лимитид, представлявана от Джоузеф Боденщайн. Пред местния общински съвет тя е представена като публична компания, чийто предмет на дейност са сделки с недвижими имоти в Израел и Великобритания. Останалите акции в Бизнес и търговски център са поделени между строителния предприемач Димитър Язов и неговия син Мирослав.Едва ли кметът и главният архитект имат какво повече да добавят около тази сделка. По-скоро се обърнете към Антон Янев - заместникът на г-н Чомаков, който отговаря за общинската собственост, препоръчва говорителят на община Пловдив Петрана Златарева. ТеренътПо думите на бившия управител на ВиК в Града под тепетата инж. Николай Сомлев продажбата на буферната зона около кладенците и нейното бъдещо застрояване е нечувано престъпление. Продажбата на този терен застрашава националната сигурност. По-страшен мор от замърсяването на водоизточниците няма и затова в цивилизования свят тези територии се охраняват с жандармерия. Преди две години заявих пред Язов, че няма да позволя и игла да се забие там. Мисля, че тази моя категоричност беше причината за дисциплинарното ми уволнение, и то докато бях в болница. Най-вероятно след това нещата все пак са се уредили, подозира Сомлев. Като управител на ВиК той изпратил на 1 октомври 2003-а писмо до министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова по повод на постъпила молба от Димитър Язов за издаване на разрешително за проектиране. В сигнала си обяснил, че 95% от терена, посочен от инвеститора, попада във втори пояс от санитарно охранителната зона и граничи с първи пояс, където са разположени 20 кладенци. С дебита си от хиляда литра в секунда те удовлетворяват 40% от нуждите от питейна вода на града. По тази причина специалистът настоявал незабавно да бъде назначена експертна комисия, която да даде становище дали е целесъобразно да се изгради жилищният комплекс и съпътстващата го инфраструктура точно на това място. Тогавашният шеф на ВиК бил обезпокоен и че за споменатите терени вече се подготвя проект на подробен устройствен план и доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), а от ВиК никой не е искал становище. Отговор на молбата му не последвал. Комисия не била назначена, а след няколко месеца Николай Сомлев го уволнили. Репортер на в. БАНКЕРЪ се опита да проследи съдбата на споменатия документ и потърси за коментар заместник-министър Николай Куюмджиев, чийто ресор в ековедомството са водите. Според завеждащата пресцентъра на МОСВ Жанет Атанасова писмо с изходящ номер 04-15-2420 не е заведено в деловодството, а поради натоварената си програма г-н Куюмджиев не можел да бъде интервюиран. РазминаванетоНеобходимо е да споменем, че санитарноохранителните зони осигуряват не само физическо опазване на водоизточника, но и защита срещу евентуалното му замърсяване. Най-вътрешният пояс се намира непосредствено около съоръженията и в него се забраняват всякакви дейности, които могат да замърсят водата. Средният и външният пояс предпазват от замърсявания с химични и биологични вещества, като в тях се забраняват всякакви дейности, които могат да доведат до намаляване на дебита или до влошаване на качеството водата. Според Приложение 1 на приетата на 16 октомври 2000 г. Наредба № 3 на екоминистерството за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около източниците за питейно-битово водоснабдяване, създаването на нови и разширяването на съществуващи селищни територии без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания във втора зона, са забранени. А в трета зона се допускат само при доказана необходимост.Помпена станция Юг снабдява с питейна вода жителите на Пловдив от 1954 година. Десетина години по-късно, с протокол от 14 април 1966 г., Окръжният народен съвет по онова време определя санитарно-охранителната зона около нея. Специално назначена комисия очертава първия, най-вътрешен пояс. Той представлява ивица с ширина 60 м, успоредна на линията на кладенците. След това обаче никой не си дава труда да пази оградите и маркировките. Постепенно ширината на най-защитения пояс се свива и към 2003-а е 27-30 метра. Тогава, по разпореждане на екоминистър Арсенова и в изпълнение на посочената вече наредба № 3, границите на строгоохраняваната територия са били коригирани. Оказа се, че Поземлена комисия Пловдив-Първенец неправилно е възстановила тези земи на общината. Чрез програмните продукти MODFLOW и MODPATH уточнихме границите на втори и трети пояс, а за да бъдат спазени разпоредбите, оградата около санитарноохранителната зона трябваше да бъде преместена с 60 метра. Докато това стане, земята вече беше продадена на Язов, отбелязва бившият управител на ВиК - Пловдив, Сомлев. МистериитеНямахме представа, че земята попада във вододайната зона. Разбрахме го впоследствие - твърди пък Мирослав Язов. - Проблемите се струпаха един след друг веднага щом подадохме документи за промяна на статута й. Наехме фирма, която да извърши всичко това. Първо Министерството на земеделието ни създаде главоболия. Трябваше да убедим експертите му, че земята не попада на територията на помпената станция. После съгласувахме с екологичното министерство. Имаме издадено комплексно разрешително и одобрен ОВОС, а Районната инспекция по околната среда и водите даде становище, че можем да строим. Но поради близостта до помпената станция Министерството на регионалното развитие и благоустройството има изискване да изготвим специфични правила за проектиране и строителство във втора и трета охраняема зона, които са в близост до кладенците. Те трябва да се съгласуват с Енергоразпределение и с Басейнова дирекция и да бъдат одобрени от експертен съвет на общината. До месец-месец и половина ще имаме разрешение за проектиране, което ще отнеме около три месеца. Пълна загадка са мотивите на съответните ведомства да издадат положителни становища за изграждането на жилищата в санитарноохранителната зона. От Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив, и от Районната инспекция по околната среда ни обясниха, че за да получим каквито и да било данни и изявления, предварително е трябвало да подадем заявление за достъп до обществена информация. Така или иначе, разплитането на случая тепърва предстои. БАНКЕРЪ научи, че на 24 февруари главният прокурор Никола Филчев е възложил на пети отдел Общоопасни престъпления на Върховната касационна прокуратура да извърши проверка на сделката. От вас научавам за това. То обаче никак не ме притеснява. Минаха две години, вече нищо не може да ме притесни. Толкова препятствия преодоляхме. Предполагам, че главният прокурор е имал някакви основания, но от наша страна всичко е изрядно. Поддържаме тесни връзки с общината, подчерта Язов-младши.

Facebook logo
Бъдете с нас и във