Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИНЕТНА СИСТЕМА ЗАМЕНЯ ПЪТНИЯ ДАНЪК

Познатата в страните от Евросъюза винетна такса ще замени сега действащия у нас пътен данък. Това предвижда одобреният от правителството в четвъртък (30 октомври) проект за промени в Закона за пътищата. Таксата ще се плаща за използване на пътищата от цялата републиканска пътна мрежа, докато пътуването в градовете, по околовръстните шосета и общинските пътища ще е безплатно. Винетната система ще бъде въведена постепенно на три етапа. Първият ще започне още от 1 януари 2004 г. и ще обхване само тежкотоварните автомобили - така наречените ТИР-ове. От 1 юли такси ще се събират и за средните камиони и автобусите, а за леките автомобили системата ще влезе в сила едва през 2005 година. Заплащането на таксата ще служи като своеобразен абонамент за пътуване през територията на страната. Внасянето й в хазната ще се удостоверява със специален стикер - винетка. Отначало те ще се продават от регионалните клонове на Агенция Пътища или на граничните контролно-пропускателни пунктове. Стикерите ще са валидни за определен период от време. В проекта, разработен от Министерството на транспорта и съобщенията, се предвижда първоначално в България да има 18 вида винетни такси (в зависимост от срока, за който важат, и вида на автомобила). Ако законпроектът бъде приет от парламента, размерът на таксите ще се определя от Министерския съвет. Предложението на кабинета е годишната такса за един ТИР да е 500 лв., за по-малките камиони и автобуси - 250 лв., а за леки автомобили - 50 лева. Повече за ползването на пътищата ни ще плащат чужденците - 680 евро за ТИР, 344 евро за камиони и автобуси и 60 евро за лек автомобил. До присъединяването ни към ЕС тарифите за българи ще се увеличават, а за чужденците ще намаляват до уеднаквяването им през 2007 година. Със средствата, събрани от винетните такси, ще бъде създаден фонд Републиканска пътна инфраструктура. Най-малкият период, за който ще може да се купи стикер, е седем дни, но тарифата за кратките срокове още не е готова.Друга новост, предлагана в проекта за изменение на Закона за пътищата, е възможността държавата да отдава на концесия строителството на автомагистрали. За да се привлече инвеститорски интерес, на бъдещите концесионери ще се дава правото да събират т. нар. тол-такса (която в буквален превод от английски означава плащане за преминаване). За разлика от винетната, тя ще се плаща не за време, а за изминати километри. Идеята е с парите от тол-таксите инвеститорите да възстановят част от средствата, които са вложили за строителството на магистралите и съпътстващата инфраструктура.При използването на съоръжения, които улесняват трафика или скъсяват разстоянията, каквото например е Дунав мост, е предвидено заплащането на трети вид такса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във