Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИЖДА СЕ КРАЯТ НА ХАОСА В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Единствено тези, които не са платили повече от три вноски за последните 15 месеца, ще загубят здравноосигурителните си права. Това предвиждат промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които здравната комисия на парламента одобри на второ четене на 1 декември. В сега действащия норматив е записано, че пропусналите внасянето на четири и повече вноски за независимо какъв период се лишават от привилегията да получават безплатна медицинска помощ. С измененията ще се даде възможност и на гражданите, които за последните 15 месеца дължат над три здравноосигурителни вноски, да възстановят здравните си права за следващата година. Условието е те да внесат еднократно в НОИ пълния размер на осигуровките за три месеца в срок до 31 януари 2005-а. Ако обаче не погасят поне 40 лв. от останалите си задължения до 1 януари 2006-а, отново ще загубят правото си да ползват безплатна медицинска помощ. Според законопроекта за корекции в ЗЗО, държавата ще плаща здравните вноски на всички лица, които отговарят на критериите за енергийно подпомагане. Министерството на труда се задължава до края на декември да изработи съответната методика за определяне на критериите за отпускане на т. нар. социални помощи за здраве. Освен доходите на лицето ще се вземат предвид притежаваните от него имоти, семейното му положение, възрастта, здравословното състояние и възможностите му да си намери работа. Вноските за тези хора ще се поемат от бюджета от 1 януари 2005 година. Оттогава ще се възстановят и правата им за безплатно лечение. С промените в закона се облекчава и процедурата при погасяването на задълженията. В бъдеще гражданите няма да са длъжни при плащането на осигуровките да подават декларации в персоналния регистър на НОИ. Данните ще се вземат от платежното нареждане, с което парите са внесени в коя да е банка по сметката на НОИ.Българите, които са извън страната повече от половин година, няма да плащат здравноосигурителни вноски за периода в странство, стига да са подали предварително заявление в Националния осигурителен институт. По служебен път се приема, че такъв документ са подписали всички, които сега се намират зад граница. При завръщането си у нас те ще могат да възстановят здравноосигурителните си правата едва след шест месеца, ако през това време са били редовни платци към НОИ. Другият вариант е да заплатят наведнъж 12 здравни вноски.Работещите на трудов договор, чиито осигуровки не са внасяни по вина на работодателите, не губят правото на безплатен достъп до медицинска помощ. Но това съвсем не означава, че натрупаните задължения ще бъдат опростени. Те ще се събират и внасят по сметка на НОИ от Агенцията за държавни вземания, както е предвидено в разпоредбите на Данъчно-процесуалния кодекс. Осигурителният институт отделно ще разработи пакет от мерки, за да накара длъжниците да погасят невнесените суми.Освен уреждането на здравноосигурителните права промените в Закона за здравното осигуряване засягат и лечението на пациентите. Измененията на норматива предвиждат от 2005 г. НЗОК да плаща и диетичните храни, предписани от личните лекари или специалистите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във