Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИЕЛИЦИ ЗАФУЧАХА В ДЗИ

Голямо завихряне се получи през седмицата по висшите етажи на ДЗИ. Индикации за процеса се появиха още в понеделник - 30 септември, когато две от компаниите в групата - ДЗИ-Общо застраховане АД и ДЗИ-Инвест, проведоха общи събрания. Противно на предварително обявените намерения на новия собственик да съхрани лоялните към институцията мениджъри двете събрания бяха белязани с мощни кадрови промени. Приватизационната процедура за държавния застраховател приключи на 10 септември, когато контролираната от банкера Емил Кюлев фирма Контракт София се разплати напълно с Агенцията за приватизация. Така че на общите си събрания дружествата от застрахователната група тепърва ще разбъркват тестето с картитеот което ще изскочат новите лица в мениджмънта. На 30 септември например Емил Кюлев бе избран за председател на съвета на директорите на Общозастрахователната компания ДЗИ. Той ще бъде и единственият й изпълнителен директор. В мениджърския борд влизат още председателят на управителния съвет и изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК Диана Младенова и неизвестният за застрахователните среди Георги Георгиев. На събранието са били предложени и трима прокуристи - сегашният директор на ДЗИ Данчо Данчев, един от бившите шефове на застрахователя - Валери Алексиев, и Недялко Чандъров. Алексиев е лице от стария мениджмънт на застрахователната компания. Чандъров пък придоби печална известност, след като бе уволнен в края на март като шеф на отдел Големи данъкоплатци - София. Причината бе, че Чандъров без знанието на шефа на Главна данъчна дирекция Николай Попов и на финансовия министър бе прехвърлил сметките на дирекцията от банка БИОХИМ в ръководената от Кюлев РОСЕКСИМБАНК. По този повод финансовият министър Милен Велчев бе принуден да се отбранява с репликата: Новото време няма своя банка.Досегашният председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на ДЗИ-Общо застраховане АД Данчо Данчев, който е и член на съвета на директорите на Държавен застрахователен институт - ДЗИ ЕАД, се разделил с новия собственик на 1 октомври... по телефона. Той заяви, че принципите, които следва в корпоративното управление, коренно се различават от тези на Валери Алексиев (новия прокурист). Това е предопределило и решението му да се оттегли. На овакантеното място в екипа на прокуристите обаче ще бъде назначен Николай Каварджиклиев - изпълнителен директор на банка БИОХИМ до средата на септември. Първи октомври е международен ден на застрахователя. Но той не бе празничен и за Здравко Десимиров, който също се раздели с институцията. Десимиров бе член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Държавен застрахователен институт - ДЗИ ЕАД. Той управляваше също ДЗИ-Инвест и ДЗИ-Консулт ЕООД, а в общозастрахователната компания на групата беше прокурист.Триъгълникът на раздялата с ДЗИ бе завършен от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор Жанета Джамбазка. Очакванията тя да остане главно действащо лице в застрахователя след приватизацията му не се оправдаха. Джамбазка подаде молба за напускане на 3 октомври, но не пожела да коментира пред в. БАНКЕРЪ причините за оттеглянето си. Промяната в ръководството на ДЗИ (вече частен), ще влезе в сила на 10 октомври, когато ще се проведе общо събрание на дружеството. Тогава, освен че ще се избере нов съвет на директорите, би трябвало да се вземе решение и за увеличение на капитала на компанията с 3 млн. лв., което ще позволи на Емил Кюлев да изпълни още една от клаузите в приватизационния договор. Освен това ще бъде приета и новата обща стратегия на финансовата група ДЗИ - РОСЕКСИМБАНК. На 2 и 3 октомври 300 души от мениджмънта на двете институции бяха командировани в Хисаря за обстойното обсъждане и координиране на тази стратегия. Именно там Кюлев е съобщил на банкерите и застрахователите, че Данчев и Десимиров са освободени. Във финансовите среди се твърди, че новият шеф на приватизирания ДЗИ ще бъде Рени Петкова, която сега е изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК. Г-жа Петкова обаче не бе открита за коментар.На правителственото заседание в четвъртък министрите решиха да упълномощят заместник-министъра на финансите Нахит Зия да представлява държавата в съвета на директорите на ДЗИ. На 10 октомври Зия ще направи предложение за промяна в устава на ДЗИ, с която наличните поименни акции на дружеството да се преобразуват в безналични и свободно прехвърляеми. Идеята е миноритарният дял на държавата - 20% от капитала на застрахователя, да бъде пуснат за продажба през борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във