Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Вентчър Екуити" изкупува още един агрофонд

Софийската фирма "Вентчър Екуити България", която е под контрола на предприемача Светослав Божилов, заяви намерението си да изкупи акциите на останалите инвеститори в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ. "Вентчър Екуити" се занимава с изкупуване на земеделска земя с цел да я отдава под наем или под аренда, както и с уедряването й. То реализира проекти в областта на земеделието и възобновяемите енергийни източници и притежава 98.43% от гласовете с право на глас. Дружеството внесе търгово предложение в Комисията за финансов надзор. Цената за изкупуване на книжата е 1.01 лв. за един брой и само със стотинка надхвърля номинала им. Комисията за финансов надзор все още не се е изказала по предложението.


Акциите извън портфейла на мажоритарния собственик държат множество дребни инвеститори (437 911 броя или 1.57%).


Нито един от мениджърите на агрофонда няма дял в дружеството, което управлява. Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни, които започват да се броят от деня, следващ публикуването на офертата в два централни всекидневника.


"Агроенерджи Инвест" е наследник на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ (от април 2012 г. насам), което беше основано от бившия приватизационен фонд "Мел инвест холдинг" АД в далечната 2006 година. То е едно от първите с лиценз за секюритизация на недвижими имоти.


Мажоритарният собственик планирал да запази и даже да увеличи приходите от аренда на дружеството със специална инвестиционна цел. Заедно с това ще се търси и постепенно разширяване на присъствието му на пазара за отдаване под наем на собствени недвижими имоти.


"Вентчър Екуити България" не готви съществени промени в организационната структура и дейността на "Агроенерджи Инвест" до една година след приключване на търговото предложение. Дружеството няма да бъде преобразувано, прекратявано или да се изменя капиталът му, който в момента е в размер на 27 961 916 лв., разпределени в същия брой акции.


Търговият предложител смята да запази и сегашния състав на съвета на директорите, в който в момента влизат три дами: Паулина Халачева - изпълнителен директор, Гергана Люнгова - изпълнителен директор, и Карамфила Стоянова. Решението изглежда обосновано, като се вземе предвид, че в последните пет години те редовно осигуряват печалба и дивиденти за акционерите на "Агроенерджи Инвест". За 2013 г. общото събрание гласува те да си разпределят 1 245 084 лв., представляващи 90% от положителния финансов резултат на фирмата за миналата година.


Към края на март фондът притежава 65 050 дка земеделска земя в цялата страна. В този период той не е продавал имоти, но е закупил още 1243 декара. Под аренда са отдадени общо 41 257 дка от парцелите, а дружеството има да си събира още 427 хил. лв. неплатени вноски от ползватели на негови ниви. "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ е на загуба в края на първото тримесечие от 44 хил. лева. Нетните приходи от продажби на фонда намаляват до 55 хил. лв. и осигуряват 88.71% от всички парични средства. Общите разходи по дейността също отчитат спад.


През първите три месеца на тази година на "БФБ-София" са били изтъргувани 82 138 акции на дружеството в двадесет и една сделки, според борсовата статистика. Цената им е била в доста широки граници - между 0.811 и 1.295 лв. за един брой, при номинална стойност от 1 лев.


"Вентчър Екуити България" ЕАД контролира две дружества за инвестиции в недвижими имоти. Едното е "Агроенерджи Инвест", за което става дума. В другото дружество - "Агроенерджи", мажоритарният собственик държи 99.9% от капитала му. От неговите мениджъри единствено Николай Добрилов има дял в дружеството - 12 500 акции. Светослав Божилов е председател на съвета на директорите на този агрофонд.


Към края на първото тримесечие фондът притежава 3996 дка, а от портфейла му под аренда са отдадени общо 2963 декара. Дружеството има да събира 421 хил. лв. от наематели на негови земи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във