Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЕЛЧЕВ НЕ ОТСТЪПВА ЗА НУЛЕВИЯ ДАНЪК

Министърът на финансите Милен Велчев не е склонен да отстъпи от условията за прилагане на нулевия данък печалба в общините с висока безработица. Повод за спора бе указание на Велчев от 18 ноември, което разяснява изискванията за ползването на преференцията (като например всички активи на инвеститора да са на територията на бедната община, той да няма задължения към хазната и НОИ и др.). Указанието предизвика възраженията на организации на работодателите, а и на вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева, че така се ограничава броят на фирмите, които могат да се възползват от нулевия данък.Велчев даде допълнителни разяснения по въпроса на 19 декември в отговор на питане на депутата от Коалиция за България Михаил Миков. Аз се съмнявам, че това тълкуване на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е в унисон с волята на законодателя - заяви Миков. - Можеше всички тези изисквания да бъдат записани ясно в закона.Необходимостта от указанието се появи в резултат на множеството постъпили въпроси от данъкоплатците за ползването на преференцията, обясни Велчев. Той припомни, че според последните изменения в Данъчно-процесуален кодекс е длъжен в такива случаи да тълкува законите така, че те да се прилагат еднакво в цялата страна. Не смятаме, че това указание възпрепятства изпълнението на закона. Напротив - то улеснява неговото прилагане, подчерта министърът.Изискванията към инвеститорите, желаещи да се възползват от нулевия данък, са няколко. Освен че всичките им активи трябва да се намират в община с висока безработица и да не са длъжници на държавата, е необходимо и 80% от персонала им да е с постоянен адрес в същата община.Условието за разположението на активите означава, че инвеститорът в някоя бедна община, който има и почивна станция на морето, не може да ползва нулев данък. Според данъчните обаче фирмите са имали достатъчно време да отделят активите, намиращи се извън такава община, в друго дружество. Спор имаше и за мобилните активи, който на моменти достигна комични измерения. Някои предприемачи са изразили притеснения, че колите им и мобилните им телефони не се намират постоянно на територията на общината с висока безработица и последното можело лесно да се докаже, ако се поиска разпечатка от мобилния оператор. Все пак трябва да има и здрав разум, коментираха от Министерството на финансите - естествено, че никой не си купува колата, за да я държи на паркинга на завода. Финансовото министерство прие, че предприятие, което има парични средства в банки, които са извън районите с висока безработица, ще може да ползва преференцията. В парламента Милен Велчев разсея и опасенията на някои фирми, че могат да имат проблем от географията на вземанията им и притежаваните от тях инвестиции в други предприятия. Поради факта, че тези активи имат нематериален характер, тяхното местоположение е в обектите, в които данъкоплатецът осъществява дейността си, а не там, където се намира длъжникът или предприятието, в което е инвестирано, поясни министърът.Финансовото ведомство обаче показа неотстъпчивост по другото условие за ползване на преференцията - данъкоплатецът да няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения по осигурителни вноски през цялата календарна година. Очевидно някои предприемачи са си правели сметката да покрият дълговете си към хазната към датата на подаване на данъчна декларация (31 март 2004-а). Но по думите на Велчев: Волята на законодателя е от преференциалния режим да се ползват само изрядните данъкоплатци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във