Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВДИГНАХА ЗАКОНА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА НА ТРУПЧЕТА

Законът за мерките срещу финансирането на тероризма трябва да е готов най-късно до 21 ноември, когато започва срещата на върха в Прага, на която ще се обсъжда приемането на България в НАТО. Това стана ясно след съвместно закрито заседание на комисиите по вътрешна сигурност и по бюджет и финанси, проведено на 16 октомври. Депутатите обаче не гласуваха никакви конкретни текстове от приетия на първо четене законопроект. Парламентаристите от двете комисии взеха решение до 18 октомври да се внесат предложения по законопроекта, които да бъдат обсъдени на ново съвместно заседание. Явно никой от народните представители не си беше направил труда да се задълбочи в текста, успокоявайки се с факта, че до поставения срок за окончателно гласуване има още време.Законът трябва да осуети опитите за извършване на сделки със средства, за които има информация, че ще бъдат използвани за терористична дейност. Приемането на закона е ангажимент, поет от България във връзка с Резолюция N1373 на Съвета за сигурност на ООН.Със закона за мерките срещу финансирането на тероризма се регламентират санкциите спрямо организации, извършващи или финансиращи терористични актове. Под ударите му ще попадат всички лица, които имат влязла в сила присъда за подбудителство или за извършване на терористични действия. Освен тях в специален списък, който ще бъде обнародван в Държавен вестник, ще бъдат включени граждани и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризма. Списъкът периодично ще бъде допълван с лица, за които има доказателства, че извършват такава дейност. Обновяването и дописването му ще стават по предложение на главния прокурор, на Министерския съвет или ако им го препоръчат компетентните органи - на други държави. На всеки, който финансира или извършва терористична дейност, ще му бъде отнето правото да се разпорежда с имуществото си. Това включва блокиране на паричните му средства, на акциите му и ползването на цялата му движима и недвижима собственост. Тепърва обаче ще се обсъжда как ще става обжалването на тези решения, коментира Владимир Дончев, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Според текста, гласуван на първо четене, жалби ще могат да се подават в Апелативния съд до 45 дни след налагането на санкциите.Под ударите на закона ще попадне и всеки, който предостави пари или друго имущество на лица, включени в списъка на терористите. Всеки български гражданин пък ще бъде задължен, когато се съмнява, че дадена сделка или операция цели финансиране на терористичен акт, да информира за нея министъра на вътрешните работи. Ако това не бъде направено или пък се сключи сделка с лице от списъка, законът предвижда глоба от 5 до 15 хил. лв. за граждани и от 10 до 100 хил. лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.

Facebook logo
Бъдете с нас и във