Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВАУЧЕРНАТА СИСТЕМА ПРОПАДА?

ДОРИ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА РЕШАТ, ЧЕ ОСИГУРОВКИТЕ НЕ ИМ ПРЕЧАТ, ЗАСЕГА НЯМА ОТ КОГО ДА КУПЯТ КУПОНИТЕ ЗА ХРАНАНежеланието на правителството да освободи от осигуровки и подоходни данъци сумите, които работодателите решат да предоставят на работниците под формата на ваучери за храна, направи твърде съмнително въвеждането на тази система от началото на следващата година (каквато е разпоредбата на Закона за корпоративното подоходно облагане). Данъкът, който трябва да платят работниците върху дадените им ваучери, всъщност е по-малкият повод за скептицизъм. Проблемът е, че до момента системата още не е задвижена.Този вид данъчно облекчение за работодателите бе утвърдено преди година с промените в Закона за корпоративното облагане. Тогава по предложение на лидера на КТ Подкрепа Константин Тренчев депутатите се съгласиха да освободят работодателите от еднократен данък върху сумите, предоставени чрез ваучери на стойност до 40 лв. на един работник месечно. Въвеждането на това облекчение бе отложено с една година, за да се регламентира механизмът му. Иначе работодателите дължат еднократен данък от 20% върху социалните разходи (например издръжка на столовете за храна). Когато защитаваше предложението си в бюджетната комисия преди година, Константин Тренчев заяви, че има големи международни компании, специализирани в тази дейност, които са готови да действат като оператори у нас. Те ще се занимават с отпечатването на купоните, ще контролират тяхното използване и ще организират разплащанията. От текстовете на съответната наредба, приета през юли тази година, не става много ясно дали операторът трябва да е печатница, или само издател на купоните, който сключва договор с някоя от печатниците, лицензирани от МФ за отпечатване на ценни книжа. Най-сериозното изискване към операторите е да имат основен капитал от поне 2 млн. лв. и да са регистрирани по ДДС. Самите купони пък трябва да имат поне пет защити и това, изглежда, ще е основният критерий при избора на оператори.Ваучерната система не е сложна. Операторите предоставят купоните на работодателите, които заплащат номиналната им стойност чрез превод в специална банкова сметка. Пак те сключват договори с магазини за хранителни стоки, ресторанти и заведения за бързо хранене, които ще приемат купоните. Работниците, които притежават ваучери на определен оператор, могат да пазаруват само в магазините, с които той се е договорил. На търговците (които също трябва да са регистрирани по ДДС) е забранено да връщат ресто в пари срещу ваучера и да продават срещу този документ алкохол или цигари. Те представят събраните купони на оператора, който е длъжен да ги осребри в 20-дневен срок. Валидността на ваучерите е 12 месеца, но работодателят може да поиска от оператора те да бъдат заменени с нови.Един месец преди старта на купонната система все още не се знае кой ще може да отпечата ценните книжа. Наредбата, уреждаща дейността на операторите, за която стана дума, предвижда всяка година през август да се провежда конкурс за избор на оператори. За целта министърът на финансите трябва да сформира комисия, но ненадейно в края на септември наредбата бе променена и срокът за окончателното й утвърждаване бе отменен. Първият конкурс за избор на оператори бе обявен неочаквано, точно докато траеше дискусията със синдикатите - на 28 ноември. Той конкретизира изискванията към видовете защити на отпечатаните ваучери. Според обявата кандидатите трябва да депозират предложенията си най-късно до 29 декември 2003-а.Не е известно да е предвидена промяна в Закона за данъка върху добавената стойност във връзка с купоните, а в случая има въпроси за начина, по който ще се начислява този налог. Преди две седмици министърът на финансите Милен Велчев заяви в отговор на депутатски въпрос, че системата ще заработи в срок. Синдикатите обаче не мислят така. Според тях никой работодател няма да иска да използва ваучери, при положение че трябва да плаща осигуровки върху сумата за тях. Основният аргумент на финансовото министерство срещу прекомерната грижа за човека е свързан с дефицита в бюджета на общественото осигуряване. Според екипа на Велчев освобождаването на ваучерите от осигуровки ще добави още 15 млн. лв. към недостига на НОИ. Тези разчети са правени при положение, че 100 000 работници получават ваучери догодина. Синдикатите оспорват числото. Според тях броят на ползвателите на ваучери ще бъде два пъти по-малък. Всъщност размерът на облекчението не зависи само от желанието на фирмите да осигурят безплатна храна на работниците си. Наредбата предвижда, че министърът на финансите ще определя всяка година номиналната стойност на отпечатваните ваучери, които се разпределят между операторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във