Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВАС РАЗБУЛВА ДОГОВОРА С КРАУН ЕЙДЖЪНТС?

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) разгледа в сряда (15 октомври) делото, образувано по жалба на юриста Кирил Терзийски, представител на неправителствената организация Програма достъп до информация, срещу отказа на финансовия министър Милен Велчев да му предостави копие от договора с Краун Ейджънтс. Милен Велчев обоснова отказа си с разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на Закона за достъпа до обществена информация. Според параграфите на двата норматива, искания като това на Терзийски могат да бъдат отхвърлени, ако информацията представлява държавна или служебна тайна. Александър Кашъмов, адвокат на жалващия се Терзийски, поиска от съда да обяви за незаконосъобразно поставянето на гриф Секретно върху контракта с Агентите на короната, както и нежеланието на министър Велчев да предостави на Терзийски текста му. В мотивите си юристът сочи също, че от писмения отказ на министъра личало, че документът е засекретен преди влизането в сила на ЗЗКИ (април 2002 година). В пледоарията си Кашъмов посочи още, че при вземането на решението си магистратите трябва да отчетат, че с приемането на ЗЗКИ е отменен Списък на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна, действал към момента на парафиране на договора (29 ноември 2001 година). Според този документ, сделки, подобни на тази с Краун Ейджънтс, в които страната ни участва като частен субект, не са табу за гражданите.Юрисконсултът на МФ Русанова, която представляваше министъра в съдебната зала, отхвърли доводите на ответната страна. Според нея спорното споразумение е било засекретено по описаната в ЗЗКИ процедура. Тя обаче не можа да си спомни точния момент, в който исканата информация е била класифицирана. Русанова заяви, че с отказа си да удовлетвори молбата на Кирил Терзийски Милен Велчев не е нарушил Закона за достъп на обществена информация. Прокурорът по делото Пенка Стефанова определи жалбата като неоснователна. Предстои ВАС в едномесечен срок да се произнесе с решение, но каквото и да е то, едва ли ще има голямо значение. Както се знае, части от договора с Краун Ейджънтс се появиха на страниците на вестниците още през зимата на 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във