Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В ХИМКО ВЕЧЕ НАЗНАЧАВАТ РАБОТНИЦИ

Дружеството Ново Химко, чиято оздравителна програма събранието на кредиторите на Химко прие на 30 септември, смята да не губи време и да влезе като наемател във врачанския завод (досега наемател бе Индагро България, който е акционер в Ново Химко с 30 процента). Тъй като статутът на торовия комбинат не е доизяснен (има дело за фалита му във Върховния касационен съд и решението на кредиторите се оспорва), той все още е под управлението на синдиците. Ново Химко започна вече да пренаема работниците от Индагро България. До този момент са преназначени 278 души, а само на 5 октомври 140 стари служители на химкомбината са подали молби за назначаване на работа. Според плановете на Ново Химко до Нова година ще бъдат назначени 650 души и дотогава химическият комбинат трябва да работи с 25% от капацитета си. По това време производството на амоняк и карбамид ще достигне общо до 36 хил. т на месец. В оздравителния план е посочено, че Химко ще започне да работи с пълния си капацитет на 18-ата година от повторното пускане на завода в експлоатация. Според изпълнителния директор на Индагро България Леонид Беренбаум обаче е възможно това да се случи още в края на третата година. За тази цел трябва да се закупят нови инсталации и съоръжения, както и да се влеят много средства за покриване на екоизискванията. В разчетите на оздравителния план за първата година са заложени 17.1 млн. лв. инвестиции. Проблемът с повишаването на цената на газа не вълнува много новите-стари наематели на производствените мощности на Химко, тъй като те вече имат договор с Газекспорт за доставка на суровина чрез швейцарската фирма Центрикс. Тя от своя страна придоби преди няколко дни 50% от капитала на Ново Химко. Останалите акции са разпределени между Индагро България (30%) и мениджърския екип (20 процента). Ако оздравителната програма започне да се изпълнява, ще бъдат изплатени задължения на Химко за 85.7 млн. лева. Най-големите му кредитори са Булгаргаз и НЕК. Ново Химко предлага да плати половината от дълговете към тях за 15 години с тригодишен гратисен период, а останалата половина от борчовете да му бъдат опростени. Дълговете към държавата пък ще бъдат погасени веднага след прекратяването на несъстоятелността на врачанското дружество. Собствениците на химическия завод мотивират искането си за редукция на задълженията към държавните монополисти с факта, че от него са отчуждени много важни активи: топлоцентралата, инсталацията за химическо пречистване на вода, жп гарата, терминал Варна и други. В момента Ново Химко води преговори да си върне поне ТЕЦ-а, който се намира на територията на Химко. Прехвърлянето на търговското предприятие Химко АД във владение на Ново Химко трябва да стане в едномесечен срок след прекратяването на производството по несъстоятелност на торовото дружество. Това също е заложено в приетия от кредиторите оздравителен план. Така на практика в момента, в който започне да се изпълнява стабилизационната програма, Химко АД ще остане в миналото (дребните инвеститори, както и по-големите акционери като кипърската офшорка Ей Ви Си Ти Трейдинг Лимитид и Интер РАО България ще останат с акции, чиято стойност ще бъде равна на нула), а всичките му активи ще преминат в ръцете на Ново Химко. Всъщност тази схема е добре позната в България в последните години. Зелената светлина на оздравителния план обаче ще бъде дадена само ако съдът по несъстоятелността на завода пренебрегне аргументите на Интер РАО България, с които то обжалва решението на събранието на кредиторите от 30 септември. Според жалбата на събранието кредиторите са приели оценка на имуществото на Химко за 140 млн. лева. Според представители на Интер РАО България няма такава точка в дневния ред и не би трябвало тя да се разглежда.Изчаква се и решението на Върховния касационен съд, който до края на октомври трябва да се произнесе по фалита на торовия комбинат. Ако върховните магистрати потвърдят решението на колегите си от Врачанския окръжен съд (които обявиха Химко в производство по несъстоятелност), то Ново Химко ще получи шанс да изпълни плановете си. В противен случай управлението на завода ще поемат сегашните акционери на Химко. Междувременно представители на Ново Химко обявиха, че изпълнителният директор на Интер РАО България Роман Мирецки е изгонен от България. Тази информация обаче бе категорично отречена от Интер РАО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във