Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В БАНКИТЕ НЯМА МЯСТО ЗА СЪМНИТЕЛНИ АКЦИОНЕРИ

ОГРАНИЧИХМЕ КОРУПЦИЯТА ВЪВ ВИСШИТЕ ЕШЕЛОНИ НА ВЛАСТТАВалери Димитров - председател на парламентарната Комисия по икономическа политика, пред в. БАНКЕРЪ Г-н Димитров, съвсем скоро парламентът ще трябва да приеме важни изменения в Закона за банките. Какви ще бъдат новите изисквания, които ще поставят новите му текстове пред акционерите на кредитните институции?- В момента най-сериозният проблем, с който се сблъсква управление Банков надзор на БНБ, е контролът върху акционерите на някои банки и легитимността на техните капитали. Не са редки случаите, когато е почти невъзможно да се установи дали фирмите, които владеят дадена кредитна институция, наистина отговарят на всички изисквания на закона. Затова смятам, че БНБ трябва да получи по-големи правомощия, които ще й позволят да изисква подробна информация за акционерите с неясна легитимация. Става въпрос за фирми и граждани, които притежават три и повече процента от капитала на една банка.Предвиждат се и други промени в закона, предназначени да го хармонизират с европейското законодателство. Предлага се да отпадне и изискването мениджърите на банките задължително да имат юридическо или икономическо образование. То също заслужава внимание.Не смятате ли, че по повод на промените в Закона за банките засегнатите лица ще ви подложат на натиск?- Банковият бизнес във всяка държава е много строго регулиран. В него не може да има акционери с неясно финансово състояние и с капитали с неясен произход. Който иска да е акционер в банка, е длъжен да разкрие финансовото си състояние.Има ли и други законопроекти, които според вас са от жизненоважно значение за подобряване на бизнесклимата в страната?- Знаете, че Министерството на икономиката разработи стратегия за възраждане на българския бизнес, която се нарича Икономика 2002. Тя доразработва политиката, която смятаме да следваме, за да развиваме бизнеса в страната и по-специално отраслите, които още в нашата предизборна програма посочихме като приоритетни. Сред тях са туризмът, селското стопанство, високите технологии. В сряда икономическата комисия прие проектозакона за туризма.Смятаме да създадем по-добри условия за финансиране на високите технологии и подготвяме закон, който ще регламентира създаването и дейността на фондовете за рисков капитал, които ще инвестират в създаването на високотехнологичен бизнес.Много усилено работим за рязкото ограничаване на лицензионните и разрешителните режими. Категоричен съм, че веднъж завинаги трябва да приключим с хаоса в тази сфера. В момента не само на държавно, но и на общинско равнище се раздават огромен брой лицензи. Тази практика трябва да бъде прекратена. Ние ще съставим един списък от разрешителни режими, който да е ясен и да е достъпен за всички инвеститори и съобразно с него те ще могат да планират своя бизнес.Но провежданата до момента от НДСВ икономическа политика предизвика вълна от недоволство сред хората. Къде сбъркахте?- Причината за недоволството е, че когато НДСВ идваше на власт, имаше огромни очаквания и като че ли нагласата беше те да се изпълнят в много кратък срок. Но ние сме дошли, за да управляваме четири години, и не сме обещавали торби със злато.Обикновените хора са прави да недоволстват, тъй като те наистина са на ръба на своите сили. Но който е чел нашата предизборна програма по-задълбочено, ще види, че в момента ние изпълняваме повечето от нещата, което сме обещали. Отчита ли се например фактът, че вече осем месеца и половина корупцията във висшите ешелони на властта е рязко ограничена? Но нали по повод на договора с Краун Ейджънтс опозицията обвинява финансовия министър именно в корупция?- Опозицията може да твърди всичко. Но, по мое мнение, досега няма нито един достоверен сигнал за корупция на човек от нашето движение, който е на отговорен пост. Отчита ли се, че нашето управление е много по-некорумпирано от предшестващото го управление? Според мен, в държавата няма клиентелизъм, няма партиен бизнес, които бяха нещо типично за предишните правителства и парламенти.Не смятате ли, че договорът с Краун Ейджънтс наистина е сключен в нарушение на Закона за обществените поръчки?- Не съм правил специално проучване по въпроса, но като юрист смятам, че този договор не нарушава закона. Сключването му е заложено още в предизборната ни програма. Корупцията е проникнала много дълбоко в митниците и няма нищо лошо, че за да се справи с нея, държавата ще ползва помощта на една специализирана чуждестранна фирма. Нека да оставим настрана заливащия ни брътвеж за национално достойнство, защото той просто е демагогия, която цели да прикрие нечисти интереси. Същите словоизлияния слушах, когато през 1997 г. в България се въвеждаше Валутният борд. Каква дълбока обида бил той за националното ни достойнство и за паричния ни суверенитет. Видяхте, че ограничаването на паричния суверенитет създаде едно много по-важно право - правото на българските граждани да имат стабилна валута, да имат истински пари в ръцете си. Според мен, договорът с Краун Ейджънтс ще позволи да създадем в митниците един режим, който е аналогичен на Валутния борд - строги правила на играта, които ще ограничат до минимум корупцията в митниците и ще повишат приходите от тях.Въпросът е защо нямаше конкурс за избор на фирма, която да консултира митниците?- Когато знаеш кой е най-добрият, не е много трудно да го избереш. Същото е и когато избираме мениджъри за сделките по външния дълг. Знае се кои са най-добрите фирми в света, които предлагат подобни услуги. Налага ли се въпреки това да ги избираме по Закона за обществените поръчки?

Facebook logo
Бъдете с нас и във