Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В АП ОСТАВАТ САМО ПРОДАВАЧИТЕ

Одобрените от правителството промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол до голяма степен връщат практиката отпреди 2002 година. Намеренията са отрасловите министерства отново да поемат задължението да подготвят стратегията за раздържавяването на своите си дружествата, а АП да осъществява само продажбата им. Единствено лечебните заведения ще се приватизират според стратегия, изготвена за целия сектор и одобрена от Министерски съвет.Министрите ще изготвят годишни планове за раздържавяване, които ще се утвърждават от кабинета преди приемането на Закона за държавния бюджет. Той ще приема и годишни списъци за приватизация, които ще включват и метода на продажба на посочените в тях дружества. Самият приватизационен договор също ще се разглежда от правителството и ако не бъде одобрен, процедурата за продажба ще се прекратява. По всичко личи, че Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол занапред ще се управляват от изпълнителни съвети, които ще се отчитат за своята дейност направо пред Министерския съвет. Функционирането само на един орган за управление и при двете агенции ще спомогне за по-бързата им и ефективна работа. Досегашната практика показва, че двустепенната система води до утежняване на приватизационните процедури, аргументира се Лудия Шулева. Одобрено бе и предложението да се делегира правото на Агенцията за следприватизационен контрол да възлага на трети лица събирането на дължимите вземания от недобросъвестни приватизатори. Специална наредба ще определи случаите, в които те ще се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа по номиналната им стойност. Една от идеите също така е още от началото на следващата година собствениците на одържавени имоти да бъдат обезщетявани само с компенсаторни инструменти. Сега това може да става с дялове и акции от търговски дружества с държавно участие. Впрочем по данни на икономическото ведомство към момента непродадени са 174 предприятия с мажоритарно участие на държавата, повечето от които са на прага на ликвидацията. Държавни миноритарни пакети от други 400 дружества са обявени за продажба на борсата. Останалите около 120 държавни фирми са с монополно и структуроопределящо значение за икономиката и дейността им засяга интересите на голяма част от обществото. Това налагало и изработването на специална методика за раздържавяването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във