Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ТОЗИ ПЪТ Е ЗА РЕАЛНИ ПАРИ

Иван Цанков, заместник изпълнителният директор на Петрол АД, пред в. БАНКЕРЪГ-н Цанков, защо толкова скоро, след като съществено бе увеличен капиталът на Петрол (57 пъти), отново се предприемат такива стъпки? - Това увеличение на капитала се различава съществено от предходното. Миналото беше за сметка на неразпределените печалби и резервите от предходни години, което означава, че в компанията реално не е влязъл нов паричен ресурс. Този път увеличението на капитала е реално, т. е. срещу реални парични постъпления в компанията. За какво ще се използват средствата? Ръководството е преценило, че увеличението е необходимо, за да продължи изпълнението на една от нашите най-големи инвестиционни програми. Говорим за модернизирането на останалата част от нашите бензиностанции, за обновяване на петролните бази, въобще в тази посока. Изненадахте пазара с решението си да издадете глобални депозитарни разписки. И други компании имаха такива намерения, но в крайна сметка не ги реализираха... - Без да да се ангажираме с определени дати, считаме, че в рамките на първото тримесечие на следващата година, този процес окончателно ще е приключил. И ще спечелите още?- Ако нашите намерения се осъществят, Петрол ще е първата българска компания, регистрирана на Лондонската фондова борса. Но положителните ефекти няма да бъдат усетени само от нея. Съвсем нормално и обяснимо е след Петрол все повече и повече наши фирми да се отворят към западните фондови пазари. Това е естествена стъпка в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. В повечето източноевропейски страни авторитетните компании отдавна са излезли на Лондонската, Франкфуртската или на Нюйоркската борси.Важно е да се отбележи, че дружеството ни се ангажира да спазва определени стандарти по отношение на отчетност , разкриване на информация, корпоративно управление, които са приети на Лондонската фондова борса. Това неминуемо ще доведе до повишаване на доверието от страна на чуждестранните инвеститори към компании като нашата. Има вероятност обаче вашият сценарий да не се сбъдне.- Не отричаме, че има и такава вероятност. Един такъв проект е доста сложен, отнема много време, необходимо е да се срещнат позициите на инвеститорите и от една страна и на Петрол и неговите акционери от друга. Както ръководството на компанията, така и акционерите имат волята този процес да завърши успешно. Анализите, които вшият консултант Ай Ен Джи Инвестмънт Банкинг е направил до този момент, не ви ли подсказват накъде вървят нещата?- Информацията, с която разполагаме до този момент ни кара да бъдем оптимисти и се надяваме, че относително скоро първото листване на българска публична компания на борсата в Лондон ще е факт. Как определихте емисионната стойност на акциите, обявена в поканата за общото събрание?- На този етап това е само едно предложение. Самото общо събрание ще определи цената на базата на събитията на пазара към момента на провеждане на събранието. Предложили сме тази цена с оглед да имаме достътчно гъвкавост в рамките на процеса по увеличението на капитала. Ако настъпи някакъв срив на фондовите пазари в основните финансови центрове вследствие на политически или икономически събития по света, това може да се отрази неблагоприятно на нашия проект, тъй като ние не сме сами на пазара. Инвеститорите сравняват едни акции с други и на тази база решават къде да правят вложенията си. Бихте ли посочили причините увеличението на капитала и издаването на глобалните депозитарни разписки да стане по едно и също време?- Двата процеса са отделни, но ние решихме да ги комбинираме. Увеличението на капитала в такъв размер означава, че трябва да се обърнем към професионални инвеститори в чужбина. Формата, която сме избрали, за да стане това, е да им предложим глобални депозитарни разписки.Напоследък в публичното пространство се появиха слухове, че се подготвя продажбата на Петрол.- Това са спекулации, които не отговарят на истинските ни намерения. Още повече, че са в противоречие на предприетите от нас стъпки за увеличение на капитала, издаване на глобални депозитарни разписки и привличането на чуждестранни инвеститори в компанията. Както вече се спомена, намеренията са ни по този начин да генерираме необходимия ни ресурс за изпълнение на инвестиционната програма на Петрол и като краен ефект - да увеличим дългосрочно доходността за акционерите ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във