Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УВЕЛИЧАВАТ С МИЛИОНИ КАПИТАЛА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Изискването за размера на капитала на застрахователните дружества, който ще бъде чувствително увеличен от 2006 г., е залегнало в проекта за нов Кодекс за застраховането. Проектодокументът бе внесен в Народното събрание на 17 януари и се очаква да влезе в сила догодина, както вече информира своите читатели в. БАНКЕРЪ. Капиталът за животозастрахователна компания трябва да се увеличи от 2 на 6 млн. лв., за презастрахователна - от 4 на 15 млн., а за дружествата, предлагащи застраховане на имущество - от 3 на 10 млн. лв., съобщи Калоян Кръстев от Комисията за финансов надзор. Той бе лектор на конференцията Финансовият сектор в процеса на присъединяване към ЕС в Пловдив. По думите на брокери, вдигането на капитала на застрахователните компании ще бъде голям финансов удар за тях. Предвижданията са, че след 2007 г. в България ще останат 1/3 от действащите в момента застрахователни компании, 10% от брокерите, а застрахователните агенти почти ще изчезнат, прогнозира брокерът Костадин Пеев. Другите промени, които предвижда кодексът, са свързани с новости в издаването на разрешение за упражняване на дейността, по-специално за застрахователните брокери. Режимът за тях ще бъде облекчен. Окончателно ще се премахне предварителният системен надзор на тарифните планове на застрахователните дружества. Кодексът ще регламентира застрахователната тайна. Законът за експортното застраховане ще бъде самостоятелен, а дейността на морското застраховане ще се регламентира в Кодекса за търговското мореплаване. Новият кодекс определя и кръга на задължителните застраховки. Една от тях е обединената полица Гражданска отговорност и Зелена карта. Брокери прогнозираха, че тя ще струва около 700 лв. годишно, което представлява близо три средни работни заплати. За европееца от развитите държави аналогичната застраховка представлява около 10% от месечната работна заплата.В момента в Европа лимитите на отговорност (т.е. максималните обезщетения), които се изплащат за неимуществени вреди, са 350 000 евро, а за имуществени вреди - 100 000 евро. У нас за застраховка Гражданска отговорност на МПС лимитът е 400 000 лв. за едно лице, 480 000 лв. - за две (и повече) лица и 140 000 лв. - за имуществени вреди. През 2006 г. лимитите на отговорност за имуществени вреди у нас ще нараснат до 200 000 лв., а за неимуществени - до 1 млн. лева. Новият кодекс, в който са отразени над 21 европейски директиви, ще отмени действащия в момента Закон за застраховането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във