Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УЖИЛЕНИ СМЯТАТ, ЧЕ САНКЦИИТЕ ЗА ЮПИТЕР СА ЗАКЪСНЕЛИ

ОБЩО 574 СА ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ВСИЧКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИЗа пирамидата Юпитер всички санкции са закъснели. и Какво според вас прави възможен пазарния ръст на мутренските компании? Такива реплики на отчаяни граждани може да се прочетат на сайта INVESTOR. BG от 27 юли тази година. Хората все още очакват да си приберат обезщетенията по застраховки Автокаско и Гражданска отговорност на МПС. Нищо няма да платят - твърдят тези, които чакат безрезултатно по три, пет и девет месеца. В централния финансов сайт има над десетина подобни писма.Всъщност точната цифра на постъпилите в управление Застрахователен надзор на Комисията за финансов надзор жалби срещу ЗК Юпитер е 318 от началото на 2004 г. досега. Крум Крумов, директор в управлението обясни, че 308 от тези жалби са за неизплатени автомобилни застраховки. Но точната стойност на задълженията на компанията към гражданите надзорът не може да определи, тъй като доста от жалбите са непълни - към тях не са приложени документите за оценката на щетите, каза още Крум Крумов.В повечето случаи хората, които се обръщат към надзорната институция, идват след дълго пътуване в омагьосан кръг между КФН и ЗК Юпитер. Обичайният отговор на застрахователя към пострадалите бил, че не представят необходимите документи за доказване на щетите.На 22 юли тази година КФН принудително задължи ЗК Юпитер АД да изплаща обезщетенията по застрахователни договори в 15-дневен срок, както повеляват и Търговският закон, и Наредба № 4 от 24.09.2003 г. за задължителното застраховане. Освен това комисията разпореди на Юпитер да изплати просрочените обезщетения в едномесечен срок след връчването на решението. Надзорът заплаши застрахователна компания Юпитер, че ако до три месеца не прекрати практиката да бави изплащането на обезщетения по застраховките Автокаско и Гражданска отговорност на МПС, ще й отнеме разрешенията да ги сключва. В случай че се стигне дотам, лицензът на компанията ще бъде частично ограничен и сключените до момента автомобилни застраховки ще се поемат от другите застрахователни компании. При това положение и целият премиен приход на ЗК Юпитер по автомобилни застраховки ще се прехвърли към тези компании - обясниха от надзора.Не поставяме под съмнение доходността на ЗК Юпитер, тъй като през 2003 г. тя е отчела положителен финансов резултат от 2 095 000 лв., а през 2002 г. - 1 126 000 лв. - обясни проф. Милчо Стоименов, говорител на КФН. - Това не е пълна проверка на финансовата дейност на компанията, а само тематична, за дейността й по автомобилно застраховане - допълни проф. Стоименов.На 1 септември 2002 г. собствениците на ЗК Юпитер се сменят - виенското дружество Гарант (с руски капитали) продава застрахователя на фирма Маккар, която е вносител на марков алкохол. За 2003 г., по данни на КФН, компанията има събран премиен приход от 18 600 000 лв. и пазарен дял 3.15 процента. Изплатените обезщетения за 2003 г. са 6 208 000 лв., а за 2002 г. - 8 624 000 лв. През първото тримесечие на 2004 г. компанията има 4 009 335 лв. общ премиен приход, като 80% от него се падат на автомобилните застраховки. През същия период ЗК Юпитер е изплатила 2 154 778 лв. обезщетения, като 1 609 000 лв. са по застраховките Автокаско и 436 531 лв. по застраховка Гражданска отговорност на МПС. Квотата на щета (процентният дял на платените обезщетения към събраните нето-премии) по застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2002 г. е 21.6%, а за 2003 г. - 10.7 процента.Надзорът изиска от ЗК Юпитер да уточни стойността на т.нар. висящи щети (т.е. предявените, но неизплатени обезщетения) към момента.Жалбите за неизплатени претенции във всички застрахователни компании от началото на година до 28 юли са 574. Половината от тях са по автомобилни застраховки. Брой жалби по неизплатени претенции за обезщетения ЗК Юпитер 318ЗПАД Алианц България 16ДЗИ-Общо застраховане АД 40ЗК Български имоти 21ЗК Витоша 9ЗАД Левски Спартак 15ЗД Евро Инс 8МЗК Европа 24ЗАД Армеец 16ЗК Орел 13ЗПАД Булстрад 20ЗД Бул Инс 10ЗАД Хановер Кооп 5ЗК Булстрад живот 9ЗК София Инс - в ликвидация 10Гаранционен фонд Задължително застраховане 6ЗК Гаранция - в ликвидация 4ЗАД Виктория 5Кю Би И София 4ЗК Вис 2 - в ликвидация 1ЗК Ей Ай Джи Лайф България 5ЗАД Енергия 1ЗК Аполо и Болкан - в ликвидация 1Добруджа М Живот 1ВЗК Тангра- в ликвидация 1ВЗК Медик център 4Общ брой 574(По данни на управление Застрахователен надзор, КФН )

Facebook logo
Бъдете с нас и във