Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Удвояват се парите за геотермални проекти

Иван Иванов и Грете Одегард подписаха споразумението за финансиране на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност".

Средствата за подпомагане на проекти за ефективно използване на хидроенергийния потенциал, оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели ще бъдат удвоени. Ще се приемат също и предложения за рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, за подобряване на енергийната ефективност на сгради, за обучения по енергиен мениджмънт и други. Това стана ясно след подписването на споразумение за финансиране на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Бюджетът й възлиза на близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ.  

С предоставените 15.6 млн. евро през първия период на програмата бяха финансирани редица проекти в областта на енергийната ефективност, производството на екологични горива, обучението по енергийна ефективност и други.

Споразумението бе подписано от Грете Одегард, представляваща Комитета на финансовия механизъм, създаден от страните донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и от  Иван Иванов  като представител на Националното координационно звено към Министерския съвет. При подписването заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза, че общините ще получават сто процента грант за проектите си, насочени към повишаване на енергийната ефективност на сгради като детски градини, училища и администрации.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във