Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УДАРИХМЕ ДЖАКПОТА С ПРОДАЖБАТА НА ЕРП

Вицепремиерът Лидия Шулева:Това е рекорд в българската приватизация. През 2000 г. например, сочена досега като рекордна за раздържавяването, правителството получи от приватизация 411.2 млн. евро, а само за тази сделка сумата е близо 700 млн. евро....Със сключването на тази сделка България действително ще премине в клуба на големите стратегически инвеститори.България спазари 67 на сто от акциите на седемте електроразпределителни дружества за 693.2 млн. евро, съобщиха в четвъртък (15 юли) световните агенции, след като правителството одобри избраните от АП купувачи на дружествата. Постигнатият резултат от 230 евро на абонат поставя България на челно място в Източна Европа по показател цена за абонат при приватизация, похвали се министър Милко Ковачев и уточни, че Чехия е получила 200 евро на абонат, Румъния - 100-150 евро на абонат, а Украйна - 80 евро на абонат. Както в. БАНКЕРЪ предвиди преди седмица, чешката компания CEZ е определена за победител в конкурса за дружествата от пул Запад , включващ електроразпределителните предприятия в София и Плевен, като предложи цена 281.5 млн. евро. За купувач на ЕРП в Пловдив и Стара Загора, обединени в пакет Югоизток, бе одобрена австрийската компания EVN, която сформира 271 млн. евро. Немската E.ON пък спечели пакета Североизток (дружествата в Горна Оряховица и Варна) с оферта от 140.7 млн. евро. Процедурата предвиждаше ясни правила и критерии за инвеститорите от началото на процеса до неговия край, пълна прозрачност и информация за всички, както и стриктно спазване на сроковете в хода на приватизационния процес, съобщи вицепремиерът Лидия Шулева. Според нея много интересна особеност в тази сделка е схемата за класиране на кандидатите. Ако бяхме използвали традиционния подход на класиране, резултатът от сделката щеше да е 643 млн. Това се дължи на чисто обективната формула за класирането, която цели максимизирането на приходите от продажби. Досега, ако кандидат бе класиран на първо място за два пула, имаше право да избира кой пул да купи. Това създава възможност за договорки между отделните купувачи, от което държавата със сигурност не печели - обясни Шулева. В конкретния случай разликата между стария и новия подход е донесъл допълнителни 50 млн. евро на хазната, показват сметките.Интересът на държавата е максимално защитен и по отношение на остатъчните 33-процентни миноритарни дялове. В много случаи след продажбата на мажоритарен пакет от акции остатъчният дял се разпилява, а държавата не получава почти нищо при продажбата му. При ЕРП-продажбата тази опасност е избегната, тъй като според договорите, които ще подпишат купувачите, минималната продажна цена за акция от остатъчния пакет ще бъде не по-ниска от постигнатата в основната сделка. При това положение минималната цена за 100% от капитала на дружествата е 1.033 млрд. евро, а не е изключена възможността тази цена да се увеличи в зависимост от резултатите на дружествата в бъдещ период. До октомври преговорите със спечелилите кандидати трябва да приключат и трябва да бъдат подписани приватизационните договори. От енергийното министерство напомниха, че на преговори не подлежи нито предложената цена, нито включената в договорите забрана да променя предмета на дейност на ЕРП, както и забраната до 2008 г. да се препродават техни акции без одобрението на АП и МЕЕР. Допуска се единствено до 16% от тях да се прехвърлят на международни финансови институции (посочени в офертата на купувача). При всички случаи обаче стратегическият инвеститор трябва да остане собственик на минимум 51 на сто от капитала на ЕРП.По още едно изискване няма да се преговаря: новите собственици да не намаляват под определено ниво парите за фонд Работна заплата и социалните разходи за преходен период от две години. Колкото до инвестициите, те със сигурност ще бъдат направени, инак новите собственици ще нарушат лицензите си: монополната за електроразпределение и тази за търговия с ток. А те, както и цялата законова и регулаторна рамка са един от най-важните елементи на сделката, от тях в голяма степен зависи и предложената цена. Заслуга за създаването на регулаторната рамка, която предопредели и високата цена на българските ЕРП, е на Държавната комисия за енергийно регулиране. Заслугата за прозрачния процес, за интереса на големите западни компании, както и за оспорваната конкуренция при финалния етап на конкурсите пък се пада на консултантите от БНП - Париба. Преди близо две години (когато започна сделката за електроразпределителните дружества) в. БАНКЕРЪ публикува различни мнения и анализи, според които интерес към българските ЕРП имат само италианската компания Енел и гръцката РРС. В крайна сметка Енел и РРС остават извън класацията. Италианският енергиен гигант обаче е на второ място и в трите пула. Ако при предстоящите преговори с тримата избрани кандидати не се стигна до окончателно подписване на договорите, Енел ще излезе напред. Компанията вече притежава част от Марица изток 3, нееднократно заявява интереса си и към покупката на нови генераторни мощности у нас. Като прибавим към това и факта, че Енел стана собственик на румънското ЕРП Electrica Dobrogea, разположено отвъд Дунава, амбициите й за част от българската електроразпределителна мрежа стават повече от ясни.Дали обаче те ще се реализират, ще покажат предстоящите преговори. Засега и тримата спечелили кандидати изглеждат твърдо решени да доведат сделките до край.

Facebook logo
Бъдете с нас и във