Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

У НАС БОРБАТА ЗА ЧИСТОТА СЕ ПРЕВРЪЩА В МЪЧЕНИЕ

Милор Михайлов, заместник столичен кмет по екологията, земеползването и зелената система, пред в.БАНКЕРЪГ-н Михайлов, Сметната палата препоръча на кмета Софиянски да сключи нови договори с фирмите концесионери по чистотата - ДИТЦ, Волф 96 и Чистота - София. Какви по-различни от досегашните условия и срокове ще съдържат те?- С решение на Столичния общински съвет срокът за подписване на новите договори бе определен до 30 октомври. Все още преговаряме по най-важния параметър - цените. Общо взето, предоговорихме съдържанието на контрактите, като изцяло се съобразихме с препоръките на Сметната палата. Неразделна част от новите концесионни договори ще бъде методиката за контрол върху качеството на работата, за което също постигнахме съгласие с концесионерите. Честно казано, болката ни е свързана най-вече с поддържането на публичните площи - улиците. Фирмите по чистотата вече ще започват работа в шест сутринта, а не в девет, когато хората отиват на работа. По същата причина и миенето на улиците ще става само нощно време. Една от констатациите в доклада гласи, че договорите са неизгодни за общината, а клаузите за прекратяването им зависи изцяло от концесионерите. Как ще коментирате това?- Това е повече юридически въпрос и е по-добре да бъде коментиран от правната дирекция на общината. Концесионните договори са били подписани отдавна и моето лично мнение е, че не е лесно такъв договор да бъде разтрогнат, още повече като се има предвид, че срокът му е петнадесет години. За да прекратим тези договори, трябва да имаме действително много сериозни правни основания.Ще могат ли концесионерите, съгласно новите договори, отново да преотстъпват правата си на трети лица?- В новите проектодоговори са отразени предложенията на концедента. Едно от тях гласи - концесионерът няма право да преотстъпва правата си по този договор на трети лица освен в изключителни случаи, и то само след представяне на мотивирано писмено предложение до Столична община. А окончателното решение трябва да вземе Столичният общински съвет. Каква ще бъде процедурата след предоговарянето?- След решението на СОС за нови договори с концесионерите по чистотата столичният кмет издаде заповед да оглавя работна група от дванадесет човека и четирима общински съветници. Ние ще внесем в съвета проекта на договора, по който сме постигнали съгласие с концесионерите. СОС трябва да одобри както проекта, така и методиката за контрол върху качеството на работата. Предвидени са и санкции при нарушения от тяхна страна, тъй като в доклада на Сметната палата се обръща внимание на липсата им. Ние не им плащаме, ако не свършат дадена работа, но не ги и глобяваме. Досега независимо от обема на свършената работа те си получаваха парите.Как ще се промени начинът на заплащане?- Досега той беше доста неясен - плащаше се за наряди върху сметосъбирането и сметоизвозването. Сега например договаряме цени за един декар метене, миене и снегопочистване. Досега вали-не вали, ние плащаме за часове дежурства. Казаха ни - и пожарникарите не гасят всеки ден пожари, но нали някой трябва да им плаща заплати. В това все пак има някаква логика, но ние избрахме по-добрия, т.е. по-пазарния вариант. Ще достигнем ли някога по чистота европейските столици?- Това е въпрос преди всичко на култура и организация и след това на пари. В Германия например по спирките на градския транспорт няма кошчета за смет, но там няма да видите никакъв боклук. У нас борбата за чистота се превръща в мъчение - не само за столичната администрация, но и за гражданите. Ние изоставаме от Европа не толкова във финансово отношение, колкото в културата и организацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във