Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРСЯТ СЕ ПАРИ ЗА ФОНДА ВЕИ

Специалният фонд, записан в проекта на закона за енергийна ефективност, попадна в центъра на дебатите по време на кръглата маса, организирана в четвъртък (3 юли) от Българския енергиен форум. Основната задача на бъдещата структура е да финансира проекти за развитие на енергийна ефективност и да насърчава използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В чл.28 на представения законопроект е записано, че приходите на фонда ще се набират главно чрез дарения на международни финансови институции, от български и чуждестранни физически или юридически лица, от приходи от лихви по текущи сметки и по банкови депозити и заеми. Според предварителните прогнози за нормалното му функциониране ще са необходими поне 17 млн. лева. А те едва ли могат да се събрат само от дарения и заеми. Голяма част от експертите заявиха, че по-подходящ е първоначалният вариант за минимална надбавка върху всички горива, внасяни и използвани в страната. Тя ще е в рамките на 0.04% и ще се плаща отделно от екологичната такса. В закона е предвидена възможността за насърчения на физически и юридически лица, инвестиращи във внедряването на енергоспестяващи технологии или ВЕИ. Така например в бита слагането на нова дограма, която ще повиши топлоизолацията на жилищата, ще се възнаграждава с намаляване на размера на плащания данък Сгради. От налога ще бъдат освободени и жилища, строени след 1990 г., които са санирани според изискванията за енергийна ефективност. Според запознати тези предложения обаче са срещнали сериозен отпор от финансовото министерство, което не било особено ентусиазирано от идеята да предоставя данъчни преференции за енергийна ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във