Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРСЯТ СЕ НОВИ ИНВЕСТИТОРИ ЗА ГАЗОВИ МРЕЖИ

Нови инвеститори за изграждане на газоразпределителни мрежи в регионите Мизия и Тракия ще търси Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР). Обявите за търговете бяха публикувани през седмицата в електронната страница на регулаторния орган. Кандидатите трябва да са български юридически лица. Чуждестранни фирми могат да участват само ако притежават поне 67% от регистрирано в България дружество. Търгът ще се проведе в началото на октомври 2003 г., а паричната гаранция за участие в него ще е 500 хил. евро. Регион Мизия обхваща областите Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч, а издадени лицензи има само за девет селища (Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Лясковец, Габрово, Севлиево, Ловеч, Долни Дъбник и Левски). В тази част от страната почти пълен монопол има Овъргаз, която държи шест от раздадените лицензи в големите градове, въпреки че има изградена мрежа само в Ловеч, Плевен и Левски.Очаква се, че по-голям интерес ще предизвиква търгът за регион Тракия. Той включва Пловдивска, Старозагорска, Пазарджишка и Хасковска област, като досега ДКЕР е предоставила разрешение за газоразпределителна дейност в шест общини (Пазарджик, Пещера, Асеновград, Първомай, Стара Загора и Хасково). Независимо че Овъргаз вече има изградени инсталации в Стара Загора, Пазарджик, Първомай, Пещера и Асеновград, голямата борба ще е за Пловдив. Потенциалът на втория по големина град у нас е достатъчен, за да предизвика доста сериозен интерес сред мераклиите. През май 2002 г. Газоснабдяване Пловдив АД (което 80% е собственост на Овъргаз) спечели обявения конкурс за газифициране. Резултатът бе обявен в решение на пловдивския общински съвет, а победителите заявиха, че ще инвестират над 15 млн. долара и ще доставят синьо гориво до над 60 хиляди абонати. Държавната комисия за енергийно регулиране обаче отказа да издаде лиценз за дейност на Овъргаз и нещата стигнаха до съда. Предстоящите конкурси поставят един доста сериозен въпрос - този за издадените вече лицензи, изтъкнаха представители на частни фирми в бранша. Те са 33, а изградените газоразпределителни мрежи продават едва 4.6 на сто от потребяваното в страната гориво. Но колкото и да са бавни темпове на битовата газификация, досегашните притежатели на разрешителни ще запазят монополните си права. Лицензи ще се отнемат само ако не се изграждат и не се разработват мрежи, за които след направеното проучване е доказано, че са икономически ефективни, обясниха от ДКЕР. Лицензът би следвало да се отнема и когато неговият собственик не провежда задължителните проучвания в определените от документа срокове. Третата причина за отнемане на лиценза е доста спорна - когато проучването показва, че разширението на мрежата е икономически необосновано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във