Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРСИ СЕ И АВАРИЕН ИЗХОД ЗА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦАТА ВЪВ ВАРНА

Преговорите с Бейкър инвестмънт за създаването на джойнтвенчър, който да поеме управлението на Варненска корабостроителница, ще приключат до 20 август, съобщи за в. БАНКЕРЪ новият председател на борда на директорите на Параходство БМФ Камен Киров, сменил на това място Славейко Стайков. Киров по-отдавна е в мениджърския тим на транспортния министър Николай Василев. По-точно през февруари миналата година той зае мястото на Любка Качакова в ръководството на софийското дружество Кинтекс. Заедно със Стайков от директорския борд на БМФ бе освободен и Милчо Михайлов, като на негово място бе назначен Иван Ташев. Камен Киров заяви, че независимо от промените в Министерството на транспорта ще има приемственост и засега стратегията за продажбата на корабостроителницата няма да се променя. Новият председател увери, че предмет на разговорите му с представителите на Бейкър Инвестмънт на 31 юли не е била цената на сделката и че тя не е подлежала на предоговаряне. Ако до края на август създадената към транспортното министерство комисия не се споразумее с офшорката, най-вероятно няма да бъде поканен и вторият кандидат АКБ Форес. Единият от вариантите, според Камен Киров, тогава ще е активите на предприятието да се продадат като обособена част от параходството. Другият е корабостроителницата да бъде преобразувана като негово дъщерно дружество, за чиито акции да се търси купувач. По кой точно път обаче ще се тръгне все още е рано да се каже.Бъдещето на параходството, както и на неговите кораби, плаващи в момента под чужд флаг, също е доста неясно. Агенцията за приватизация не позволи емитирането на облигационен заем в размер на 75 млн. лв., с който БМФ да погаси дълговете си към чуждестранни банки. Сред условията за отпускането им бе именно преминаването на наши плавателни съдове под чужд флаг. Един от начините за решаването на проблема сега е замяната на старите кредити с нови, сключени при по-изгодни условия. Интересно бе да се проследи позицията на параходството по този въпрос. Първоначално фактът, че български кораби не плават под наше знаме, бе представен от него едва ли не като основната пречка за затварянето на глава Транспорт от преговорите ни за присъединяване с Европейския съюз. Сега, когато тя вече е затворена, се оказва, че единствените негативи от това са по-честите проверки от страна на чуждестранните власти на тези плавателни съдове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във