Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Turkish Airlines отчете отлични резултати

Turkish Airlines отчете пореден ръст в резултатите си, достигайки 83.4% коефициент на затоварване за месец октомври. Увеличението в броя на пътниците, приходите на километър и затоварването е важен показател за непрекъснато нарастващия интерес към авиокомпанията през последното тримесечие на годината.

Тенденцията за увеличение при броя на пътуващите е продължила и през октомври, като по този начин общият брой на пасажерите е нараснал с 5%, достигайки 6,5 милиона пътници. От своя страна коефициентът на затоварване се е повишил до 83,4%.<!--![endif]--><!--![if-->

През октомври 2018 г. общият коефициент на затоварване се е подобрил с 2 пункта. Международният коефициент се е увеличил с 3 пункта до 83,2%, а вътрешният е достигнал 85,1%.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->Броят на транзитните пасажери се е увеличил с приблизително 7%, а този на останалите международни пътници е нараснал с 8%.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->При превоза на товари / поща през октомври е регистриран двуцифрен ръст от 24% спрямо същия период през 2017г. Основен принос за това имат Вътрешните линии с 42% ръст, Африка – с 35% ръст, Северна Америка – с 30% ръст и Европа – с 24% ръст.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->През октомври е отчетено повишение в коефициента на затоварване при Африка със 7 пункта, при Северна Америка с 4 пункта, при Европа и Далечния Изток със съответно 3 пункта за всеки регион.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->За периода януари – октомври увеличението в търсенето и общия брой на пътниците е било съответно 10% и 11% спрямо същия период през 2017 г. Общият брой пътуващи с авиокомпанията е надхвърлил 64 милиона.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->За периода януари – октомври общият коефициент на затоварване се е подобрил с 3 пункта, достигайки 82.2%. Международният коефициент на затоварване се е увеличил с 3 пункта, достигайки 82%, а вътрешният – с 2 пункта до 86%.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->Броят на международните пътници, изключвайки транзитните такива, също се е увеличил значително – с 13%.<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]-->През изминалите месеци превозът на товари / поща е нараснал с 25%,  надвишавайки така 1 милион тона.<!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--[endif]--> <!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във