Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛУКОЙЛ Е ЗА 27.83 ЛЕВА НА АКЦИЯ

Мажоритарният собственик на петролната рафинерия Лукойл Нефтохим Бургас - Лукойл Юръп Холдингс Б.В. - Холандия, е уведомил Българската фондова борса (БФБ), че ще отправи търгово предложение за изкупуване на дела на миноритарните акционери. За инвестиционен посредник бе избрана Райфайзенбанк България. Според регистрите на БФБ в момента основният акционер (пряко и чрез свързани лица) притежава 9 632 031 броя акции от бургаската рафинерия, представляващи 71.11 на сто от капитала на дружеството.Основната част от тях Лукойл Юръп Холдингс Б.В. придоби на 8 октомври, когато стана собственик на 7 912 031 броя акции, които са 58.4% от капитала на Лукойл Нефтохим Бургас. Пакетът бе продаден чрез фондовата борса от Лукойл Петрол АД (чийто собственик е същото холандско дружество). Цената за акция при тази сделка бе 19.34 лв., а общата стойност на продадения пакет - над 153 млн. лева. Остатъкът от акциите - 3 913 712 броя, ще бъдат предложени при единична цена 27.83 лева. След изкупуването им дружеството най-вероятно ще бъде затворено. През последната седмица на БФБ акциите на Лукойл се търгуваха около 26.6 лева за бройка. Засега Комисията за финансов надзор все още не се е произнесла по предложението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във