Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРГОВИЯТА С ПРАВА НА СВИЛОЗА ТРЪГНА С ФАЛСТАРТ

Който не може да си помогне сам, и Господ не може да му помогне! Тази поговорка напълно изразява положението, в което попадна българският капиталов пазар през последните месеци. От края на юни влязоха в сила промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, според които капиталът на публичните дружества може да се увеличава само чрез предварителна емисия на търгуеми права. Запознатите с правилата определено могат да извлекат изгода от участието си в такива операции. Останалите обаче няма да почувстват, че парламентът е гласувал за допълнителна защита на правата на миноритарните акционери. Идеята, реализирана в закона със сигурност е добра за дружества от типа на Софарма и ЛУКойл Нефтохим, където акционери са професионалисти в търговията с ценни книжа и разбират за какво иде реч. А и към акциите на тези компании има силен инвеститорски интерес. Законът обаче не помага за дружества, чиито акции се търгуват слабо на фондовата борса. При тях значителна част от миноритарния пакет е притежание на работещите в съответния завод. А когато се стигне до подписка за увеличаване на капитала или до каквото и да е друго корпоративно събитие, служителите най-често въобще не узнават какво им се готви.Пресен случай от седмицата е започналата в понеделник (7 октомври) търговия с правата на свищовския химически комбинат Свилоза, емитирани като прелюдия към шесткратното увеличение на капитала му. Досега на борсата не е регистрирана нито една оферта за покупка или продажба на правата. Срещу всяка акция собствениците на дружеството получиха по едно право, с което могат да запишат шест книжа от увеличението на капитала. Другият вариант е просто да продадат правата си на борсата на заинтересованите да участват в подписката. За да го сторят обаче, те трябва да са малко по-активни, а и да има кой да изкупи правата им. Практиката от тази седмица показва, че няма желаещи нито да купуват, нито да продават. Ясно е, че компаниите у нас, от които най-вече се интересуват големите инвеститори, са десетина и Свилоза определено не се класира сред тях. Излиза, че всъщност акционерите на свищовския завод не могат да продадат търгуемите си права дори и ако са наясно с условията, при което се увеличава капиталът. Единственото, което могат да направят, за да не се стопи делът им, е да участват в подписката, като закупят от новите акции срещу 1 лев за една. Тогава обаче рискуват да попаднат в ликвидна криза, тъй като няма да има на кого да препродадат книжата си. Така ще затворят похарчените пари за дълго време срещу съмнителна възвръщаемост. Въпреки че последните финансови данни за свищовския завод са добри, засега няма желаещи да влагат средства в негови акции. Такава операция би имала смисъл само ако се подготвя търгово предложение за отписване на дружеството от регистъра на публичните емитенти, смятат експерти. В такъв случай нетната стойност на активите на Свилоза ще има определена тежест при оформянето на цената, при която мажоритарният собственик А.Р.У.С., регистрирана в американския щат Делауеър, ще изкупува книжата на останалите акционери. А според баланса на завода към 30 юни 2002 г. собственият му капитал е равен на 30 лв. за акция. Това съотношение естествено ще спадне значително след увеличението на капитала (вероятно до 5-6 лв. за акция), заради простия факт, че емисионната стойност на новите акции е доста по-ниска от балансовата. Така че цената на евентуално търгово предложение от 2-3 лв. за акция е напълно постижима. Очертава се единственият ден, когато ще има засилен интерес към правата на Свилоза, да е 23 октомври. Тогава ще се проведе закрит аукцион, на който автоматично ще се пуснат всички неупотребени до тази дата търгуеми права. Сиреч, ако някой притежава акции от Свилоза и желае да участва в увеличението на капитала, той трябва да го направи до 22 октомври. На следващия ден ще е късно - неговото право може да бъде закупено от друг дори по минималната цена от една стотинка. Точно това се очаква да стане на 23 октомври. Защото ако интересът към търгуемите права се ограничи само до А.Р.У.С., ясно е, че американската офшорка ще ги изкупи възможно най-евтино. От всичко това става ясно, че и да има, и да няма нов закон, шансовете да се печели от неликвидни акции са нищожни и зависят само от волята на мажоритарния собственик. Очевидно от нормативните промени има смисъл, когато става въпрос за големите компании. Помним какви скандали се завъртяха през 2000-2001 г. при увеличенията на капитала на Софарма и на дъщерните заводи на Балканфарма холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във