Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪБАКО КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС КУПУВА НА ИНАТ

Консорциумът на Тъбако кепитъл партнърс и Бългериън Консюмър Продъктс, Холандия, който бе одобрен от парламента за купувач на 80% от акциите на Булгартабак, проявява завидно упорство и явно смята да приключи сделката така, както я бе замислил. В това му намерение очевидно няма да го спре и земеделският министър Мехмед Дикме.Дори и най-големите оптимисти се стреснаха, след като на 17 март министър Дикме невъзмутимо обяви, че няма да подпише меморандума за разбирателство между държавата и купувача. Меморандумът е част от обемистата документация, съпътстваща продажбата на цигарения холдинг. Останалите документи са самият договор за приватизация, договорът за доверителна сметка (по нея ще се блокира сума, съответстваща на 20% от цената на продаваните акции) и акционерно споразумение, което ще позволи на Министерството на икономиката да налага вето на определени решения на общото събрание на цигареното дружество. Дикме обаче не е съгласен с искането на консорциума държавата да се откаже от определянето на минимални изкупни цени на тютюна и това право да се предостави на Национална тютюнева камара - нова браншова организация, в която Булгартабак, естествено, би имал доминиращо влияние. Подобно предложение Тъбако кепитъл и Бългериън Консюмър Продъктс направиха още миналото лято, когато се подаваха офертите. Пак тогава те настояваха да не се допусне и лицензирането на нови производители на цигари. Сега пък, при подновяването на преговорите по сделката, от правителството е поискано да заяви предварително по какви критерии ще се допускат нови производители и са предявени претенции към системата за окачествяване на изкупувания тютюн и контрола върху неговата преработка. Така че ако има някаква новина, то тя е единствено в твърдото и публично несъгласие на земеделския министър с меморандума. Дикме все пак намекна, че въпросният документ може да бъде приет и без него, не оставяйки по този начин съмнение, че целта му не е да окаже натиск върху купувача, а да се дистанцира от продажбата. Първоначално се смяташе, че меморандумът трябва да бъде парафиран от Николай Василев, Мехмед Дикме и министъра на финансите Милен Велчев. Но в четвъртък (20 март) на пресконференция в АП бе обявено, че той ще се разгледа на заседание на правителството и тогава ще бъде упълномощен министър, който да го подпише. В крайна сметка с тази отговорност вероятно ще бъде натоварен вицепремиерът Николай Василев. Земеделският министър посочи и втора причина за несъгласието си. Според него, не е изпълнено политическото решение на ДПС и НДСВ да се задължи Тъбако кепитъл партнърс да не продава акциите си - тоест те да останат собственост на Дойче Банк за период от пет години. По този повод от АП обясниха, че са възприели това като задължително условие и правят всичко възможно да го постигнат при преговорите. Такава клауза обаче ще бъде включена в договора за приватизация, а не в меморандума. Упорството на партньорите около този ангажимент е малко учудващо, тъй като има начини той да бъде поет и после заобиколен. Според условията на конкурса за Булгартабак, допуснатите до първата фаза кандидати могат да привлекат друга компания, с която да създадат консорциум, като условието бе основният участник да купи не по-малко от 51% от холдинга. В случая Тъбако кепитъл партнърс направи точно това, като се сдружи с регистрираната в Амстердам Клар Инис (преименувана по-късно на Българиън консюмър Продъктс). В договора за създаване на консорциума бе записано, че партньорите ще придобият 51% от цигареното дружество, а Клар Инис - 29 процента. След като бе поискано потвърждение за изкупуването на Тъбако кепитъл от Дойче Банк - Лондон, в парламента бяха представени данни, че джиросването на акциите е станало още на 8 януари, а Агенцията за приватизация е уведомена за това на 16 януари 2003-а. В допълнение Апостол Апостолов (тогава все още изпълнителен директор на АП) съобщи, че на 17 февруари е било заявено и преобразуването на дружеството от АД в ЕАД. Но след като всички акции са придобити от едно лице и Тъбако кепитъл партнърс фактически е станало ЕАД, защо месец по-късно това обстоятелство все още не е вписано в съда? Забавянето сигурно има някаква причина и според някои наблюдатели тя може би се дължи на обстоятелството, че Дойче Банк - Лондон, действа от името и за сметка на свой фонд. Или пък че няма право да придобива повече от 10% от акциите на нефинансови предприятия (така, както е и у нас). Ако това е вярно, то обяснява донякъде нежеланието на партньорите да поемат ангажимента, че Дойче Банк ще държи акциите си от софийското цигарено дружество в продължение на пет години. Същевременно обаче всички забравят за Клар Инис. Тази компания само на пръв поглед играе второстепенна роля в консорциума. С 29% от Булгартабак тя спокойно може да си осигури блокираща квота (право да налага вето на важни решения), особено като се има предвид, че веднага след основната сделка 13% от холдинга ще се раздържавят чрез фондовата борса. Затова не изглеждат лишени от основание намеците, че ролите в консорциума ще бъдат разменени. Един от начините за това е увеличаване на капитала. Сред изискванията на АП бе погасяването на задълженията на Булгартабак към бюджета и фонд Тютюн (общо 38.5 млн. евро) да се извърши в срок до 30 дни след подписване на договора. Както и да има реално плащане, а не цесии или поемане на солидарна отговорност на купувача за този дълг. Това налагаше парите, които новият собственик ще даде за покриване на задълженията, да се преобразуват в участие в капитала. Разбира се, по-важното в момента е дали ангажирането на Дойче Банк със сделката ще реши един от основните проблеми при нея. И депутати от опозицията, и неуспелите кандидати твърдят, че дори да има изкупуване на акциите на Тъбако кепитъл партнърс от немската банка, това не отстранява със задна дата нередностите в офертата, заради които ВАС отмени избора на купувач. Така сега всички погледи са насочени към Конституционния съд, който на 3 април в открито заседание ще разгледа заведените три дела срещу промените в приватизационния закон, забраняващи обжалването на сделката за Булгартабак и за още 14 предприятия. Ако съдът определи, че извънредният закон противоречи на конституцията, решението на правителството, с което ще се одобри договорът с купувача, светкавично ще бъде обжалвано пред ВАС. Срокът за обжалване на административни актове по принцип е 14-дневен и при забавянето на преговорите между АП и Тъбако кепитъл партнърс адвокатите на неуспелите кандидати гледат спокойно на надпреварата с времето. А дори и да бъдат пропуснати двете седмици за обжалване, те имат още един ход - според Закона за ВАС и Закона за административното производство, когато се протестира акт, който е нищожен, краен срок няма.Всъщност дори в средите на опозицията вече надделява загрижеността от евентуален провал на приватизацията на Булгартабак. Ако се окаже, че правителството е подвело Дойче Банк да се ангажира в сделка, която не се е състояла, това ще доведе до международен скандал, предупредиха депутатите от ОДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във