Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРУД И КАПИТАЛ РАЗДЕЛИ ТРУДА ОТ КАПИТАЛА

ПРОТИВОРЕЧИЯ НАПИРАТ В РОЖБАТА НА КНСБ Какво остана за труда и кой взе капитала в Труд и капитал холдинг, бившия едноименен приватизационен фонд? Роденото от първото боново раздържавяване сдружение, което направи синдикалните лидери едновременно и работодатели, се очаква да предизвика скандал на започващия в сряда (19 декември) конгрес на КНСБ. На него ще бъде внесена подписка от недоволни дребни акционери, чувстващи се излъгани от синдикалния фонд, която в момента се набира в страната. С нея те искат конгресът да даде пълна информация за финансовото състояние и бъдещето на икономическата империя на КНСБНамеренията са ден преди това, във вторник, подписката да бъде внесена и в Народното събрание - в парламентарната подкомисия по следприватизационен контрол, съобщиха за БАНКЕРЪ представители на инициативния й комитет.Напиращият сблъсък на върха само ще извади на показ съществуващите вече противоречия и ескалиращото напрежение в низините. КНСБ-лидерите ще трябва да отговорят как като работодатели се съгласяват със съкращения на работници и как като синдикалисти ги защитават от уволнение? Как профсъюзен шеф отстоява интересите на труда срещу капитала (както е по синдикална теория), когато самият той има няколко хиляди акции? В раздвоение на личността са и самите работници, станали дребни акционери. Те пък са хем наемници - и като такива нямат думата за управлението на предприятието, хем са собственици - и като такива имат думата.Няма противоречие между бизнесинтереси и синдикална защитасмята Юри Аройо, изпълнителен директор на холдинга Труд и капитал и заместник-председател на КНСБ. Противоречието е в самите работници - коментира той пред в. БАНКЕРЪ. - Ако говорят като синдикалисти, имат едни претенции към холдинга, ако говорят като съакционери, имат други. Когато идват на събрание на холдинга, питат за дивидента, когато са на конгрес на КНСБ, питат за работни места.Объркването тръгвало и от невярното убеждение, че Труд и капитал холдинг е синдикален, твърди Аройо. Фондът само е създаден с помощта на централата, обясни той. Инициаторите на подписката обаче помнят друго: как благодарение на активната агитация на КНСБ във все още (тогава) държавните заводи и наличната в тях профсъюзна членска маса Труд и капитал се нареди сред лидерите по събрани бонови книжки. В момента той има около 98 000 акционери. КНСБ като централа държи малко над 1% от капитала му. Личните акции на ръководството й заедно дават още 0.5 на сто. Отделно участват и синдикалните федерации. В същото време влиянието на холдинга се дължи и на факта, че 50-60% от акционерите му са реални синдикални членове, призна Аройо. Труд и капитал е мажоритарен собственик в над 30 предприятия. Обвинения и контра Аз бях един от хората, които обикаляхме Югоизточна България и убеждавахме работниците да си дадат боновете в Труд и капитал, защото фондът ще се съобразява с дребните акционери, че те ще участват в управлението на предприятията. Имахме дори предприватизационни договори за взаимоотношенията между акционерите в даден завод и Труд и капитал. Само че много бързо това се промени, каза пред БАНКЕРЪ Динко Славов от инициативния комитет на подписката, бивш синдикален координатор за Ямболска област. Когато се създаде фондът, синдикалните лидери ни обещаваха, че той ще работи за стабилизиране на закупените предприятия, за привличане на инвестиции и запазване на работните места. Обещаваха ни и дивиденти, както и подкрепа за синдикалните членове и техните семейства. Много бързо обещанията бяха забравени. Получихме символични дивиденти. Управлението на фонда затваря предприятия, уволнява работници, не изплаща заплати. Стигна се дотам работници да стачкуват срещу синдикалните работодатели, твърдят в подписката дребни акционери.Шефът на холдинга обаче не е съгласен с тези обвинения. В проспекта, с който събирахме боновите книжки, поехме ангажимент за запазване на предприятия и работни места в рамките на възможностите на страната и за сметка на намалената печалба на холдинга, заяви Аройо. Като успех Аройо отчита и че холдингът не е пропуснал година, без да раздаде дивидент, при това според него - между най-високите в сравнение с другите холдинги, родени от масовата приватизация. Което е факт! За Динко Славов обаче сметката изглежда така - за притежаваните от него 25 акции той е получил в различните години общо между 2.50 и 5 лева. Юри Аройо изчислява тези пари обратно: Досега за дивиденти холдингът е изплатил около 3 млн. лева и това са парите, с които ние не създаваме нови работни места, с които не увеличаваме работните заплати, с които не излизаме на нови пазари. А когато ни се каже, че сме съкратили работни места, аз казвам - да, но с тези пари раздадохме дивиденти. В същото време изпълнителният директор признава, че холдингът не е толкова добре, колкото им се иска на акционерите, просто защото е икономически субект в България. Затова и всички белези на куцащата ни икономика са характерни и за предприятията на Труд и капитал. Но ако се сравнява с общото състояние на отраслите и регионите, бил в златната среда. Холдингът не е закривал предприятия, но се е оттеглил от някои, като е продал или е разменил акции с други експриватизационни фондове, твърди Аройо. Целта е била да увеличи акционерното си участие и съответно влиянието си в някои дружества, защото след първото раздаване на картите не е имал нито един мажоритарен дял. Такъв е например случаят с ямболския завод за хидравлични елементи и системи (ХЕС), където Труд и капитал държал само 18 на сто. Трампата станала с Централен приватизационен фонд, сега холдинг Стара планина, от който пък синдикалният фонд купил акциите му в завода за водомери Беласица и сега е мажоритарен собственик там. Само че дребните акционери в ХЕС останаха излъгани, обобщава Динко Славов, работил в същия завод. В Китка - Нови пазар, пък Труд и капитал продал акциите си на РМД-то, което направило пътека до синдикалната централа с това си искане. В Белопал, който също се визира в подписката на синдикалистите, холдингът има 22%, но от година и половина няма представител в борда на предприятието и за това време от него са източени около 2 млн. лв., по данни на Държавния финансов контрол. Водим дела да защитим интересите си, каза Аройо. Интересни са и разклоненията на холдинга в дъщерни фирми - Труд и капитал трейдинг, Труд и капитал лизинг, Труд и капитал тел. Това не е начин за източване на холдинга, тъй като тези фирми са 100% негова собственост. Създадохме ги, за да централизираме и координираме общи по вид дейности, които струват повече, ако предприятията от холдинга се занимават поотделно с тях, обясни идеята Юри Аройо. Трейд-ът например поел митниците, освобождаването на товарите, спедиторските фирми, но опитът му не излязъл много удачен.Една от идеите за бъдещето на холдинга, която ще се обсъжда на конгреса, е КНСБ да се оттегли от него и той да се даде за външно професионално мениджиране. Този вариант се лансира от почетния председател на КНСБ проф. Кръстьо Петков. Според Юри Аройо, продажбата на холдинга на инвеститор, който би могъл да налее свежи пари, да осигури инвестиции и нови пазари, е въпрос на политическо решение, за каквото сега няма готовност.Бранислава БобанацЛичните акционерни дялове на синдикалните лидери и участието им в бордове на фирмите също са част от болната тема за Труд и капитал, според подписката. Цялото ръководство участва в увеличението на капитала на холдинга със суми между 5000 и 10 000 лева. Идеята била да дадат личен пример на федерациите да участват активно. Лични акции притежава шефът на КНСБ д-р Желязко Христов. Изпълнителният директор на холдинга Юри Аройо има около 10 000 акции, взети по 1.50 лв. при увеличението на капитала. Почти двойно вдигнала дела си учителската федерация. Д-р Христов не участва в нито едни борд на предприятие на Труд и капитал. Заместник-председателят на централата Пламен Димитров е само в надзора на самия холдинг. Юри Аройо е член на директорски съвети, но само на предприятия, които са закъсали и са проблемни. Когато фирмата се стабилизира, с решение на управителния съвет го местели в друг борд. Възнаграждения от тях не получава, макар че му се начисляват, заяви той пред БАНКЕРЪ. Четирима местни синдикални лидери също са в директорски бордове. В ръководството на Кабиле - ЛБ - Ямбол, например е регионалната синдикална шефка Вълкана Янкова, която представлява Труд и капитал трейдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във