Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРЯБВА ДА СЕ ПОМОГНЕ НА БИЗНЕСА С ДЕЙСТВИЯ, А НЕ С ДЕКЛАРАЦИИ

Ангел Деспотов, председател на Агенцията за малки и средни предприятия, пред в. БАНКЕРЪВизитка: В края на 2002-ра по предложение на вицепремиера Николай Василев за председател на Агенцията за малки и средни предприятия бе назначен Ангел Деспотов. Новият шеф на агенцията е инженер по образование - завършил е Висшия машинно-електротехнически институт, и е натрупал дванадесетгодишен опит в частния бизнес. В трудовата му биография се нареждат фирми като Сантекс, Хюлет Пакард, Крафт Якобс Сушард. Деспотов е бил и управител и съдружник на Техника холдинг ООД. Г-н Деспотов, какви бяха личните ви мотиви да се откажете от частния бизнес и да поемете Агенцията за малки и средни предприятия?- Наистина беше необичайно да приема тази покана, защото никога не съм мислил, че мога да бъда елемент от държавната система. Но приех с надеждата, че правителството в лицето на премиера и вицепремиера, който лично ме покани, действително има сериозни намерения да осъществи оперативен контакт с бизнессредите. Радвам се, че на мен беше възложена тази отговорност. От дванадесет години аз съм в частния бизнес и имам много непосредствени лични наблюдения върху проблемите на малките и средните фирми Споменахте контакт с бизнессредите. Такъв и сега има, но той е предимно с представителите на едрия бизнес.- България не е голяма страна, срещал съм се с хора от различни браншове и не мисля, че би могло да има някакво деление на бизнеса по този признак. Малкият и средният бизнес практически обхваща всички сектори на икономиката и агенцията е призвана да бъде място, което осъществява информационния поток в двете посоки. Агенцията е тази, която трябва да приема, систематизира и осмисля предложенията от страна на бизнеса и да ги превръща в достъпни и работещи решения с помощта на държавната администрация.Какви ще са приоритетите във вашата дейност? - Основното е да възбудим инициативата у предприемачите и да започнем процес на възстановяване на доверието между изпълнителната власт и бизнеса. Нямам илюзии, че ще бъде лесно, но ако това не се случи, най-активната част от обществото ще продължи да търси реализация в чужбина.И все пак кое е първото нещо, което смятате да направите?- Първото е подготовка за създаване на информационна система за малкия и средния бизнес. Вече имахме предварителна среща с евентуален донор, който ще финансира изграждането, поддръжката и развитието й по-нататък. Сама по себе си тази система е заложена в Закона за малките и средните предприятия, но аз си мисля, че тя може да има и една нова функция, която ще й даде по-практическа насоченост. Ще поискаме промяна в Закона за обществените поръчки, която да улесни предприемачите, регистрирани от агенцията. Ако една фирма иска да участва в процедура по този закон, тя трябва да събере множество документи. Информацията в тях обикновено е дублирана, което означава, че те могат да бъдат замествани. Освен това този регистър би помогнал на правителството в намерението му да създаде обслужване на едно гише.Поставили ли сте си някакъв срок за изграждането на регистъра?- Сроковете зависят изцяло от финансирането. Агенцията разполага със сървъри, с ИНТЕРНЕТ-връзка и може да ги предостави, но изграждането и поддържането на самата система изисква пари. Има организации, които са готови да финансират създаването й. За системата обаче няма да бъдат харчени пари на данъкоплатците. Аз съм безкрайно чувствителен на тази тема и осъзнавам, че всеки лев, който харчим, е в тежест на гражданите. Обявихте, че още през март ще организирате национална кръгла маса по проблемите на малкия и средния бизнес...- Вече започнахме подготовката й, дори има насрочена предварителна дата - 29 март. Тя ще бъде окончателно определена, след като всички, които имаме намерение да поканим, потвърдят присъствието си. Искаме държавата да бъде представена на ниво премиер, вицепремиер, министри и заместник-министри. Очакваме и представители на бизнессредите - камари, съюзи, асоциации... През следващата седмица, на заседание на Консултативния съвет за малките и средните предприятия, ще разработим и програмата, по която ще протече срещата. Целта не е просто да се видим и да говорим, а да стигнем до конкретни решения. Не се заблуждаваме, че след кръглата маса проблемите ще бъдат решени като с магическа пръчка, но се надяваме това да е първата ефективна среща, на която хората ще кажат своето мнение и то ще бъде чуто от държавната администрация. Ще присъстват и банкери, които имат интерес да създадат програми и линии за финансирането на малкия и средния бизнес. Мислите ли, че един такъв диалог може да стане постоянен?- Дали ще е точно в тази форма, не мога да ви кажа. Но ми се иска да има ефективен диалог между бизнеса и държавната администрация, като предприемачите бъдат подкрепяни с действия, а не с декларации. През миналата година започна процес на облекчаване на лицензионните и разрешителните режими. Ще продължи ли той и през тази година?- Този процес е в много напреднала фаза. Всички тези режими са систематизирани и са направени препоръки за изпълнение до съответните министерства. Очакваме конкретните резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във