Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРЯБВА ДА ОЧАКВАМЕ ДЪМПИНГ СЛЕД 2007-А

Ася Аксентиева, председател на управителния съвет на ЛЕВ ИНС, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Аксентиева, ЛЕВ ИНС обяви, че акцентира в дейността си върху превенцията на застрахователните събития. Какво означава това на практика, защото изглежда доста нереалистично като намерение в българската действителност?- Разглеждаме застраховането като елемент от системата за сигурност. То трябва да отчита промените в динамичноразвиващите се обществени отношения и своевременно да предлага застрахователни решения, адекватни на реалностите. Към ЛЕВ ИНС работят група съветници по превенцията, които например в случай на индустриален риск могат да препоръчат ефикасни мерки за предотвратяването му, за да не се допусне щета. Това е осъществимо и при застраховките срещу пожар, тероризъм, кражба. Между тях са международно признати авторитети в областта на сигурността като проф. Манфред Опел от Германия, Ицик Амзалег - представител на акционерите ни от Израел и изтъкнат специалист по въпросите на антитероризма и сигурността. Ние използвме изследванията и анализите им. Съобразяваме се и с препоръките на американските и израелските ни акционери, които представляват интереси, свързани със сигурността.Така че ние предлагаме не само изплащане на застрахователни обезщетения, а вземаме превантивни мерки те да не се случат. Дружеството е специализирано в застраховките Гражданска отговорност и Каско, кои други ниши атакувате?- Наистина сме специализирани за Гражданска отговорност и Каско, но предлагаме и други видове застраховки. Имаме значителен опит в застраховките на финансови рискове, правим сериозни стъпки в застраховането на професионалните отговорности за адвокати, нотариуси и други професии. Усилено развиваме и застраховане на сгради и домашно имущество, като предлагаме защита срещу почти всички рискове, а клиентът сам избира покритието. Застраховката включва: пожар, природни бедствия (включително наводнение), сблъскване и падане на предмети, на дървета и клони, аварии, взломна кражба. Покрива се и рискът земетресение, но с по-нисък лимит. Един от новите ни продукти е застраховкаВаканция, например. Идеята, залегнала при разработването му, е - ако някой не може да си позволи няколко вида застраховки в рамките на една година, може да си подсигури спокойствие поне докато е във ваканция. Застраховката включва: домашно имущество, Каско и злополука и се предлага по всяко време на бензиностанциите на Петрол срещу 69 лв., като застрахованият може да получи и бензин за пътуването за 30 лева. Практикувате ли банково застраховане? - Да, стремим се застрахователните ни продукти да бъдат пригодени към нуждите на банките и техните клиенти. У нас се застраховат финансови рискове, но не се предлага добре познатата в развитите страни застраховка на банкови кредити. Там застраховат банковите кредитни портфейли, докато у нас - отделни и то само някои видове кредити. ЛЕВ ИНС предлага на кредитополучателите в Токуда Банк и в някои други банки застраховки за имущество, на финансови рискове и злополуки. Скоро ще започнем да правим и застраховки Живот на кредитополучатели. С кои банки работите най-често? - С почти всички, и особено с Токуда Банк в България, която е един от собствениците ни. Успешно си сътрудничим с Банка ДСК, с Райфайзенбанк България, с Пощенска банка и с ОББ. Застраховаме имущественото обезпечение на кредитите им, както и други финансови рискове. · · Кои са по-големите клиенти на чиито застраховки дружеството разчита ?- Сред нашите стабилни клиенти са Петрол, Камора Ауто, банки и лизингови компании. През 2004-2005 г. застраховахме парламента, БЧК, Министерството на външните работи, Пътнически превози, Сливен, ВиК в редица градове, Електроразпределение - Варна, Министерството на икономиката, някои териториални данъчни агенции, посолствата на Израел и на Руската федерация, Ем Джи корпорация, Бонита фрешфрут, Агенцията за борба с градушките и много други.Ще се разширява ли диапазонът на задължителното застраховане?- На принципа на махалото през 90-те години в България бяха премахнати всички задължителни застраховки, останаха само Гражданска отговорност и тази за пътниците в обществения транспорт. В другите държави обаче, в името на обществения интерес, задължително застраховат срещу професионални рискове. У нас лекарските застраховки станаха задължителни едва от началото на 2005 г., други - за строителния надзор, инвеститорите в строителството, лицата, носещи оръжие, туроператорите имат малко по-дълга история. Скоро ще бъде задължително застрахован трудът на архитектите, както и рискови работни места в производството, строителството и други отрасли. Застраховките за професионална отговорност значително облекчават обезщетяването на увредените от действията на професиите лица.Докъде стигна ЛЕВ ИНС с учредяването на новите дъщерни компании - за животозастраховане и за здравно осигуряване? - Получихме лиценза на здравноосигурителната компания, очакваме лицензирането и на дружеството за застраховки Живот. Дейността им ще бъде ли свързана по някакъв начин с новостроящата се болница на д-р Токуда в София?- Постигната бе договореност за акционерно участие на Токуда Банк в двете дружества. Клиентите, които здравно се осигуряват или си правят застраховки Живот при нас, ще могат да се лекуват в болницата на д-р Токуда, която, надявам се, до една година ще бъде построена. Без съмнение тя ще бъде най-модерното и най-голямото здравно заведение на Балканите. С представителите на японската банка обсъждахме бъдещото си сътрудничество. Напълно реалистично е ние да привлечем с добри продукти и на изгодни цени повече клиенти. Болницата на д-р Токуда ще им предложи и транспортиране от всяка точка на страната. Ще се радваме да осъществим тази новост на застрахователния и здравноосигурителен пазар в България.Вие сте юрист с дълга практика в областта на застраховането - има ли норми в новия вариант на Кодекса за застраховането - бъдещия основен закон в бранша, които ви притесняват?- Притеснява ме нещо много важно в последната редакция на Кодекса - отново е отпаднала възможността за съдебно обжалване на актовете на надзорната институция, което на по-предишен етап беше решено. Това означава, че няма да може да бъдат обжалвани пред съда редица решения на КФН - отказ да издаде лиценз, решение за отнемане на лиценз, или други административни мерки на Комисията. Това би противоречало на европейските нормативи и след приемането на България в ЕС подобен текст няма да може да остане. Сега вероятно отлагат тази възможност до 2007 година. А иначе в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и в Комисията за финансов надзор (КФН) бе направено много през последните месеци, за да стане новият вариант на закона адекватен на европейските изисквания. Юридическата комисия към АБЗ, в която участвам, ще продължи да работи съвместно с надзора в края на месец юли 2005 г. за окончателното уточняване на текстовете в закона. Българският застрахователен бизнес ще съумее ли да се справи с предизвикателствата на европейския пазар?- Няма да е лесно. Дружествата ще бъдат изправени не само пред необходимостта да инвестират повече, за да увеличат капиталовите си бази, но и да имат сериозно програмно осигуряване, стриктен вътрешен контрол, да изпълняват финансовите изисквания за формиране и покритие на резервите, които ще се повишават значително. При свободното движение на капитали у нас вероятно ще се настанят други европейски компании. Очакваме и дъмпинг, който е напълно възможен, защото вече се е случвал на други пазари. Ще се наложи да работим и за усъвършенстване на продуктите, много от които са почти непознати и до днес у нас. Тъй като предизвикателствата ще са сериозни, едва ли всички, действащи в момента застрахователни компании, ще съумеят да се справят. Възможни са сливания и вливания на дружествата.Доколко, според вас, ще бъде редуциран броят им?- Предполагам, че ще останат максимум пет-шест общозастрахователни компании и още толкова животозастрахователни.Имате ли впечатление как се приема промяната в името на застрахователната компания, която управлявате? - Компанията е учредена 1996 г. с името Спартак, като едно от първите частни застрахователни дружества в страната. По-късно бе преименувана в Левски-Спартак. С навлизането на новите акционери и във връзка със скорошното присъединяване на страната в ЕС бе решено то отново да бъде променено. За да има приемственост, избрахме да се нарича ЛЕВ ИНС, съкращение от Левски и от застраховане на английски. Акционерите ни от Израел също се зарадваха, защото на иврит лев означава сърце. Новото име се възприема много добре и от нашите клиенти.Ася Аксентиева е председател на УС на застрахователната компания ЛЕВ ИНС от февруари 2005 г.(тогава компанията се нарича ЗАД ЗК Левски Спартак). Завършила е право в Юридическия факултет на СУ Климент Охридски. Започва работа в Министерство на отбраната като юрисконсулт. По-късно се квалифицира в областта на застрахователното дело. Главен юрисконсулт е в ДЗИ и в ЗПАД Витоша, където е и член на управителния съвет. Избрана е за председател на УС и изпълнителен директор на ЗК Витоша-Живот. В Дирекцията за застрахователен надзор една година е началник управление Разрешения и надзор. Преминава на работа в ЗК Юпитер като председател на УС и изпълнителен директор. От 1999 г. до 2002 г. е председател на Юридическата комисия на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), член е на Националния съвет по застраховане (2001-2002) и на УС на АБЗ през мандата 1993-1996 година. От 1989 до 1995 г. е преподавател в Полувисшия институт и в Стопанска академия Д. А. Ценов в Свищов, днес преподава застрахователно право в УНСС - катедра Финанси, София. Първоначално акционери в застрахователната компания Спартак са група физически лица, както и Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Централен кооперативен съюз (ЦКС). През 1998 г. акциите на дружеството са изкупени от две израелски фирми - Рахити Меир Класик и Яад Пирзул 1984, всяка от които с по 50% дялово участие в общия капитал от 3 млн. лева. Компанията се нарича ЗАД ЗК Левски Спартак. През 2004 г. Комисията за финансов надзор разрешава на Токушукай Инкорпорейтид(чрез Токуда банкАД), собственост на д-р Тарао Токуда, който притежава най-голямата болнична верига в Япония, да закупят акции в компанията. Капиталът е увеличен на 10 млн. лева. Дялово участие придобива и българската фирма АС БГ. След влизането на новите акционери компанията вече се казва ЛЕВ ИНС. В края на 2004 г. дружеството е на 7-о място на застрахователния пазар, докато през 2000 г. е на 18-о. През първото тримесечие на 2005 г. ЛЕВ ИНС е на пето място в ранглистата. За първото полугодие на 2005 г. премийният приход на компанията е над 24 млн. лв., като за същия период на 2004 г. е 11.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във