Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРИ ДРУЖЕСТВА ДЕЛЯТ РИСКА НА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК 3

ДЗИ-Общо застраховане, ЗПАД Алианц България и ЗАД Енергия са застрахователите на имуществото на Мини Марица-изток ЕАД - Раднево, сочи регистърът на обществените поръчки. Стойността на договора на ДЗИ е 252 068 лева. Полицата е за застраховка на имуществото на рудник Трояново север и на предприятията Инвестиционна дейност и Материално-техническо снабдяване.
Съвместният договор на мините с Алианц и Енергия пък е за 520 844 лева. Тяхната обща полица е за имуществото на рудниците Трояново 1 и Трояново 3. Разпределението на договорите между няколко дружества се обуславя от високите застрахователни суми, които от своя страна предполагат и високи лимити на отговорност. Така че за едно дружество би било твърде голям риск да поеме цялата отговорност за подобен обект - дори и срещу значителните премии, които заплаща клиентът. Отделно, самостоятелното участие едва ли може да бъде подкрепено от сериозна презастрахователна програма, пак заради нивата на покритие. За участие в обявения от ръководството на мините конкурс е изискван депозит от 10 хил. лева. Кандидатите са избирали между представяне на банкова гаранция за тази сума или чрез директен превод в старозагорския клон на РОСЕКСИМБАНК (където сред акционерите е ДЗИ). Критериите, по които Мини Марица-изток са избрали застраховател, се разделят на две групи - общи и финансови. Сред общите са стабилност на кандидата (величините на собствения капитал и застрахователно-техническия резерв, както и презастрахователната програма) с тежест от 40 процента. Репутацията, опитът и организационната структура, определени според пазарния дял и клоновата мрежа с щатни служители в близост до застрахования обект, дават 30% от оценката по общите критерии.Финансовите критерии, които са с тежест от 60% в окончателната оценка, включват тарифно число, както и размер, срок и начин на изплащане на обезщетението. От значение е и участието на застрахователя във финансовия резултат. Става въпрос за връщане на част от премията на база на квотата на щетимост, когато няма застрахователни събития и съответно искове за обезщетение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във